शेती उपयोगी अवजारे मोफत सल्ला देणार

सविस्तर माहिती

शेती उपयोगी अवजारे मोफत सल्ला देणार

होय सल्ला मोफत देणार. देशभर सल्ला देऊ शकतो. देत असलेल्या सल्ल्या विषयी अनुभव आहे.

सर्व शेती अवजारे

  •  मळणीयंत्र,पल्टीनांगर,रोटर,पेरणीयंत्र
  • मोगडा,खोडवाकटर,सरी,पंजी ,रिपर
  • पाचटकुट्टी,ब्रश कटर,कडबाकुट्टी
  • उस लागवड यंत्र,हारवेस्टर,पावरटिलर
  • फवारे,इंजन.

संपर्क :- 9404555907