Search
Generic filters

मधमाशी पालन आणि संबंधित सल्ला मिळेल

सविस्तर माहिती

मधमाशी पालन आणि संबंधित सल्ला मिळेल

नमस्कार

मी श्री तरे

  • BWCM( biodiversity and wild life, conservation & management) या विषयातुन B.N. bandodkar college of science, Thane ईथुन M. Sc  करत आहे. 
  • Part 1 झाला असून part 2 च्या sem 4  जी पुर्ण पणे field work वर आधारित आहे . त्या साठी मी सातेरी मधमाशी ( Apis cerana  indica) हा विषय घेतला आहे.
  • याच प्रोजेक्ट चा भाग म्हणून मला मधमाशी आणि मधमाशी चे महत्त्व या विषयावर जनजागृती साठी लेक्चर घ्यायचे आहे,
  • सदर लेक्चर हे १ ते १.५ तास असुन शाळा, काँलेज , बागायतदार , काँरपोरट या सर्वासाठी ऊपयुक्त आहे.
  • 20 मे जागतिक मधमाशी दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
  • आम्ही देशभर सल्ला देऊ शकतो  व आम्हाला सल्ल्या विषयी अनुभव आहे मधमाशी पालन
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published.