उद्यानविद्या Horticulture सल्लागार

सविस्तर माहिती

उद्यानविद्या Horticulture सल्लागार

कोकणात पाच जिल्ह्यात सल्ला देऊ शकतो,

आंबा,काजू,नारळ,काळीमिरी,वनशेती इ लागवड विषयक सशुल्क सल्ला देतो.