जमिनीचा पोत, पिकाची देखभाल, खता विषयी, फवारणी मोफत सल्ला

सविस्तर माहिती

जमिनीचा पोत, पिकाची देखभाल, खता विषयी, फवारणी मोफत सल्ला

जमिनीचा पोत सुधारणे , पिकाची  उत्तम देखभाल करण , खाता विषयी सल्ला , फवारणी विषयी सल्ला दिला जाईल. सल्ला मोफत दिला जाईल . सल्लागार हे RCM कंपनी मध्ये कार्यारत आहेत.