बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti

कृषी सल्लागार

कृषी सल्लागार नोंदणी

शेती विषयक सल्ला मिळेल

गारगोटी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर
24-02-2023

सेंद्रिय शेतीवर सल्ला मिळेल

इंदापूर, ता. इंदापूर, जि. पुणे
18-02-2023

सुर्येफुल पिका विषये माहिती मिळेल

राशीन , ता. कर्जत , जि. अहमदनगर
18-02-2023

सोयाबीन, कापूस, तसेच फळे वर सल्ला मिळेल

पारध बृ, ता. भोकरदन, जि. जालना
17-12-2022

जैविक शेतीवर सल्ला मिळेल

जाणवळ, ता. चाकूर, जि. लातूर
30-11-2022

सेंद्रिय शेतीवर सल्ला मिळेल

Herle, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
30-11-2022

सेंद्रिय शेतीवर सल्ला मिळेल

गणोरे, ता. अकोले, जि. अहमदनगर
30-11-2022

कामी पाण्यात जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांवर सल्ला मिळेल

उंब्रज , ता. कराड, जि. सातारा
03-11-2022

ऊस, डाळिंब या पिकांवर सल्ला मिळेल

घारगाव , ता. श्रीगोंदा , जि. अहमदनगर
03-11-2022