शेती विषयी सल्लागार

महाराष्ट्र तसेच देशभरातील विविध भागा मधील सल्लागार हे शेती विषयक सल्ला देतील.तसेच कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क करणे सोपे झाले आहे.