शेती विषयी सल्लागार

महाराष्ट्र तसेच देशभरातील विविध भागा मधील सल्लागार हे शेती विषयक सल्लागार देतील.तसेच कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क करणे सोपे झाले आहे.

शेती विषयी माहिती सोबतच आपण महाराष्ट्र तसेच भारत देशाला लाभलेली महान संत परंपरा, विविध संतांच्या गाथा,ह.भ.प. यांची माहिती वाचा आमच्या संत साहित्य (santsahitya.in) या वेबसाईट वर