बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


शेती विषयक सल्ला मिळेल

24-02-2023


शेती विषयक सल्ला मिळेल

नमस्कार,मी कृषी सल्लागार विरकुमार तात्यासाहेब पाटील

ऊस,आंबा,नारळ,काजू,पोली हाऊस या पीिकातील अचूक मार्गदर्शन

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 9359828862


विरकुमार तात्यासाहेब पाटील

9359828862

9359828862

गारगोटी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर


खात्रीशीर जाहिराती