ज्वारी उपटून काढणे व त्याच्या पेंढ्या बांधणे यासाठी यंत्राची माहिती कोठे मिळेल

ज्वारी काढणी यंत्र माहिती

सविस्तर माहिती

ज्वारी उपटून काढणे व त्याच्या पेंढ्या बांधणे यासाठी यंत्राची माहिती कोठे मिळेल

  • ज्वारीची काढणी करणे मजूरांनी केली जाते.
  • ज्वारीची उभी ताटे कापून काढली तर वैरणीची प्रत खराब होते.
  • त्यावर उपाय म्हणून अशी मशीन उपयोगी आहे.

संपर्क :- 9119514404

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती