कापसावर मावा पडलाय

सविस्तर माहिती

कापसावर मावा पडलाय

१० ते १५ दिवस झालेत कापसावर लई मावा पडलाय काही उपाय व कोणते औषध फवारायचे ते सांगा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती