पाच एकर शेती मध्ये काय कराव

सविस्तर माहिती

पाच एकर शेती मध्ये काय कराव

मी बीड तालुक्यातील एक शेतकरी आहे.

माझ्याकडे 5 एकर क्षेत्र जमीन आहे तर मला शेती पूरक काही तरी करावे असे वाटते पण काय करावे हे कळत नाही.

काही वेळा मला वाटते की आपण शेळी पालन करावे तर काही वेळेस वाटते लिंबूणी बाग किंवा मोसंबी बाग असे काहीतरी करावे .

पण नेमके काय करावे हे मला कळत नाही तर तुम्ही काही तरी सुचवावे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती