हळद विषयी माहिती

सविस्तर माहिती

हळद विषयी माहिती

हळद पिकाला कोणकोणते घटक कसे केव्हा केव्हा किती प्रमाणात कश्या पद्धतीने द्याव्यात, त्याचे सविस्तर माहिती व वेळापत्रक कोणाला  यावी. 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती