Search
Generic filters

खरीप हंगामात कोणतं पिके लाभकारी ठरतिल

सविस्तर माहिती

खरीप हंगामात कोणतं पिके लाभकारी ठरतिल पुढील काळात तंतोतंत पिकाची लागवड कोणते करावी

1 thought on “खरीप हंगामात कोणतं पिके लाभकारी ठरतिल”

 1. नाव – अजित कृष्णा धुमाळ.
  मु.पो – जेऊर. तालुका – पुरंदर. जिल्हा – पुणे.
  ( Sweet corn मका ) 2 ऐकर.
  मका कणिस 25-30 टन.
  एक कणिस (600-700 gm)
  चारा 25-30 टन. Mobile no. 9604884030 . निघण्याचा कालावधी 5 मे ते 15 मे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती