शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देत आहेत तर काय करावे

सविस्तर माहिती

शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देत आहेत तर काय करावे

  • माझ्या शेतीमध्ये मला शासकीय कुंपणाची फार आवशोक्ता आहे
  • माझ्या शेतीमध्ये डुक्कर हारीन खूप त्रास देत आहेत
  • कोणते पिक घेतले तरी खातेय मी काय करू मला कुंपणाची फार आवशोक्ता आहे

प्लिज शेतकरी मित्रांनो मला सांगावे धन्यवाद 

संपर्क :- 8605167770

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती