शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची यादी

1. महा लक्ष्मी ॲग्रो सर्विसेस, संदीप ढेकळे, मुंबई, राहणारा. कोल्हापूर मो. 9326171781