१ १/५ टन केळी विकणे आहे जी ९

१ १/५ टन केळी विकणे आहे जी ९ केळी जी ९ अंदाजे  दीड टन १५ दिवसांत माल मिळेल  बेस्ट क़्वलीटी लावणं एकुण ३ एकर