टरबूज विकणे आहे

टरबूज विकणे आहे चांगल्या प्रतीचे टरबूज विकणे आहे.