डाळिंब विकणे आहे

डाळिंब विकणे आहे चांगल्या प्रतीचे डाळिंब विकणे आहे.