भाडयाने देणे घेणे

महाराष्ट्रतील विविध भागा मधील खरेदीची व विक्री ची माहिती येथे मिळेल. तसेच भाड्याने देणे घेणे संपर्क देखील कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत

शेती विषयी माहिती सोबतच आपण महाराष्ट्र तसेच भारत देशाला लाभलेली महान संत परंपरा, विविध संतांच्या गाथा,ह.भ.प. यांची माहिती वाचा आमच्या संत साहित्य (santsahitya.in) या वेबसाईट वर