क्रिकेट च्या मैदानावर Ginny हे औषध फवारले आहे. यामुळे जनावरांना काही त्रास होईल का?

क्रिकेट च्या मैदानावर Ginny हे औषध फवारले आहे. यामुळे जनावरांना काही त्रास होईल का?   हर्ष गुरव नायगाव ता मावळ जिल्हा पुणे 8482966005