जय किसान इंजिनियरिंग वर्क्स 

जय किसान इंजिनियरिंग वर्क्स  पल्टी नांगर, रोटावेटर, मळणीयंत्र, बेड यंत्र, सरी यंत्र,शक्तिमान, जय किसान , स्वान, रोटोकिंग, जन्गीर, स्पेअर पार्ट मिळतील. सर्व प्रकारची अवजारे दुरुस्त केले जातील