बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti

विकणे

बोकड विकणे आहे

चिंचखेडे, ता. धुळे, जि. धुळे

बोकड विकणे आहे

पाटोदा, ता. पाटोडा, जि. बीड

गाय विकणे आहे

ढेकु खुर्द, ता. नांदगाव, जि. नाशिक

निंबोळी खत विकणे आहे

उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ

कांदा बियाणे विकणे आहे

गंगापूर, ता. गंगापूर, जि. संभाजीनगर

मानवचलीत कांदा,कोथिंबीर,मेथी पेरणी यंत्र

वीट, ता. करमाळा, जि. सोलापूर

लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्री अँड पाईप मंगो फ्लोटर

मरकल MIDC , ता. खेड, जि. पुणे

नारळाच्या झाडावर चढण्याचे यंत्र व खड्डे खोदण्याचे यंत्र विकणे आहे.

टिटवाळा ठाणे , ता. मुंबई - इतर, जि. मुंबई

श्री नंदिकेश्वर कृषी शेंद्रीय गांढूळ खत निर्मिती प्रकल्प

मु.पो.उपळाई बु. , ता. माढा, जि. सोलापूर

कुत्र्याचे पिल्ले विकणे आहे

पंढरपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर