जगदंबा कोंबडी खत सप्लायर्स

सखा कांदा कापणी यंत्र

संकरित मिरची अविका

कलिंगड विकणे आहे (जालना)

टरबूज विकणे आहे (औरंगाबाद)

सुपीक शेती विकणे आहे (ठाणे)

आंबा विकणे आहे (औरंगाबाद)

मल्चिंग पेपर मिळेल