उत्तम प्रतीचे कांदा बियाणे मिळेल

बियाणे व खत टोकण यंत्र मिळेल

चांगल्या प्रतीचे कोंबडी खत मिळेल

हिरवी मिर्ची विकणे आहे (सोलापूर)

टरबूज विकणे आहे (बीड)

कोथंबिर विकणे आहे (औरंगाबाद)

बैल विकणे आहे (अकोला)

निंबोळी खत विकणे आहे (सोलापूर)

खरबुज विकणे आहे (जालना)

द्राक्षे विकणे आहे (सोलापूर)