Mauli Enterprises सोलर पंप

गाय विकणे आहे (अहमदनगर)

टरबूज विकणे आहे (औरंगाबाद)

ज्वारीचा कडबा विकणे आहे (लातूर)

भाजीपाला पिकांसाठी सपोर्ट नेट मिळेल

जागा भाड्याने देणे आहे (पुणे)

भाजीपाला आणि फळे पॅकिंगसाठी बॉक्स तयार करून मिळतील

मल्चिंग पेपर बंडल मिळेल

कांदा विकणे आहे (जालना)

गाय विकणे आहे (पुणे)

बोकड विकणे आहे (बुलढाणा)