पीक उत्पादन वाढीसाठी करा गांडूळ खताचा वापर 

गांडुळाच्या नैसर्गिक कार्य करण्याच्या सवयीचा उपयोग करुन सेंद्रिय पदार्थापासुन तयार झालेले खत म्हणजे गांडुळ खत होय.

गांडूळ खत म्हणजे काय?

झाडांची पाणे, कापलेले गवत, तण, काडी-कचरा, पाला-पाचोळा, भाज्यांचे टाकाऊ भाग, कंपोस्ट खत, शेण खत, लेंडी खत इ.

गांडुळाचे खाद्य

गांडुळ हा प्राणी स्व:ताचे रक्षण स्व्त: करु शकत नाही त्यामुळे त्याचे बेडुंक, पक्षी, सरडे, साप, गोम, उंदीर, मुंग्या, कोंबड्या, ह्या शत्रुपासुन रक्षण करावे. जमीनीमध्ये घातक रसायनांनचा वापर टाळावा.

गांडुळाची काळजी

गांडुळ खत तयार करण्याची पध्दत वाचा खालील बटन वर 

गांडुळ खताचे फायदे

1. बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होते. 2. मातीची पाणी निचरा होण्याची क्षमता वाढते. 3. जमीनीचे भौतिक, जैविक गुणधर्म सुधारतात व उत्पादनात वाढ होते. 4. संतुलीत अन्नद्रव्ये पिकांना उपलब्ध होतात. 5. जमीणीची धुप थाबंते.

लेखक

श्री. संजय बाबासाहेब बडे सहाय्यक प्राध्यापक (कृषी विद्या) दादासाहेब पाटील कृषी महाविद्यालय, दहेगांव ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद मो.नं. 7888297859

Arrow

शेती विषयक माहितीसाठी खालील बटन वर क्लिक करा

गांडूळ व इतर खते विकत घेण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा