जमीन भाड्याने पाहिजे

जमीन भाड्याने पाहिजे   जमीन चर्चा ५-१० एकर जमीन भाडेतत्वावर १०-१५ वर्षासाठी पाहिजे. लेखी करार केला जाईल.शेतजमीन एकट्या मालकाची असावी . पाण्याची बर्यापैकी सोय असावी . भाडे वर्षा- वर्षाला वार्षिक पद्धतीने देण्यात येईल . लाईट बील क्लीअर असावे .नाशिक, ठाणे जिल्ह्यात फक्त नाशिक, ठाणे जिल्ह्यात फक्त १०००० (कमी- जास्त) Mumbai 9082667523 santsahitya.in

पत्ता:

मुंबई, महाराष्ट्र, भारत.

Post Views: 414 views

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *