अहमदनगर मध्ये भाजीपाला विकत घेतला जाईल

सविस्तर माहिती

अहमदनगर मध्ये भाजीपाला विकत घेतला जाईल

भाजीपाल्याचे ठोक विक्रेते आडतदार 

उत्तम प्रकारचा शेतमाल विकत घेतला जाईल शेतकर्यांनी थेट सपर्क करावा.

प्रो प्रा शंतनू डूबे पाटील

सपर्क:- 8806803300

 

कृषी क्रांती वर शेती विषयी माहिती सोबतच महाराष्ट्र तसेच भारत देशाला लाभलेली महान संत परंपरा, विविध संतांच्या गाथा,ह.भ.प. यांची माहिती वाचा आमच्या संत साहित्य (santsahitya.in) या वेबसाईट वर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन जाहिराती