बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


अकोले बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 539 1855 2490 2270
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 110 1825 2700 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 1124 4000 4720 4400
मूग हिरवा क्विंटल 84 6100 7095 6660
तूर लाल क्विंटल 2020 7100 9600 9000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2446 4355 4900 4650
तील लोकल क्विंटल 5 13500 13500 13500
बटाटा --- क्विंटल 750 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 188 300 1000 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7266
26/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 338 2015 2500 2260
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 134 2100 2680 2415
हरभरा लोकल क्विंटल 1751 4313 4720 4595
मूग हिरवा क्विंटल 88 4550 7155 6380
तूर लाल क्विंटल 1521 5500 9600 8900
उडीद काळा क्विंटल 3 4500 7355 5927
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3691 4375 4903 4698
आले --- क्विंटल 110 8000 13000 12000
बटाटा --- क्विंटल 1150 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 337 300 800 700
लसूण --- क्विंटल 290 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9413
25/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 731 2065 2565 2383
गहू शरबती क्विंटल 100 2500 3200 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 61 2005 2695 2360
मका पिवळी क्विंटल 20 1625 1625 1625
हरभरा लोकल क्विंटल 1350 3890 4710 4500
मूग हिरवा क्विंटल 60 5700 6750 6480
तूर लाल क्विंटल 2086 7845 9420 8975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2241 4200 4900 4600
बटाटा --- क्विंटल 1425 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 288 300 800 700
लसूण --- क्विंटल 330 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8692
24/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 321 2150 2520 2340
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 27 2100 2580 2300
मका पिवळी क्विंटल 18 1450 1450 1450
हरभरा लोकल क्विंटल 3101 4125 4705 4553
मूग हिरवा क्विंटल 142 5400 6900 6305
तूर लाल क्विंटल 1361 6500 9225 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3641 4325 4895 4723
आले --- क्विंटल 30 10000 12020 11000
बटाटा --- क्विंटल 1060 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 145 300 800 700
लसूण --- क्विंटल 100 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9946
23/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 779 2125 2670 2388
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 101 2100 2965 2475
हरभरा लोकल क्विंटल 1305 4000 4700 4550
हरभरा काबुली क्विंटल 38 7390 7390 7390
मूग हिरवा क्विंटल 107 5345 7040 6285
तूर लाल क्विंटल 2165 7195 9295 8898
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2435 4095 4865 4400
तील लोकल क्विंटल 4 14000 14000 14000
आले --- क्विंटल 35 10000 12500 12000
बटाटा --- क्विंटल 560 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 555 300 800 700
लसूण --- क्विंटल 22 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8106
22/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 331 1900 3155 2395
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1700 2125 1913
मका पिवळी क्विंटल 67 1500 1850 1595
हरभरा लोकल क्विंटल 2366 4275 4720 4508
हरभरा काबुली क्विंटल 22 6800 10405 9305
मूग हिरवा क्विंटल 98 4700 9155 8770
तूर लाल क्विंटल 1943 6500 9350 8500
उडीद काळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2822 4470 4908 4783
आले --- क्विंटल 135 10000 12500 11000
बटाटा --- क्विंटल 1545 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 408 300 900 700
लसूण --- क्विंटल 118 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9865
20/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 875 1933 2640 2298
गहू २१८९ क्विंटल 85 1800 2400 1992
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 67 1700 2435 2100
मका पिवळी क्विंटल 15 1675 1675 1675
हरभरा लोकल क्विंटल 2128 4180 4730 4600
हरभरा चाफा क्विंटल 39 4000 4600 4476
मूग हिरवा क्विंटल 113 5900 7160 6900
मूग चमकी क्विंटल 12 6400 7000 6800
तूर लाल क्विंटल 3457 8017 9423 8997
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2137 4300 4850 4700
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 133 4200 5000 4752
आले --- क्विंटल 20 12000 14000 13000
बटाटा --- क्विंटल 800 800 1300 1100
लसूण --- क्विंटल 22 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9903
19/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 346 1800 2700 2200
गहू २१८९ क्विंटल 41 1900 2500 2068
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 2200 2630 2415
मका पिवळी क्विंटल 57 1725 1770 1745
हरभरा लोकल क्विंटल 2598 4075 4718 4490
हरभरा चाफा क्विंटल 8 4000 4700 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 30 7305 9350 8000
मूग हिरवा क्विंटल 119 4800 7475 7200
मूग चमकी क्विंटल 6 6000 6500 6300
तूर लाल क्विंटल 2573 7500 9258 8787
उडीद काळा क्विंटल 19 5500 5800 5650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4135 4235 4878 4618
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 36 4200 5000 4800
आले --- क्विंटल 105 12000 14000 13000
बटाटा --- क्विंटल 1685 800 1300 1100
कांदा --- क्विंटल 398 300 800 700
लसूण --- क्विंटल 130 6000 7500 7000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12307

akole bajar bhav today, Akot kapus bhavखात्रीशीर जाहिराती