बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiअमरावती बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
गहू लोकल क्विंटल 441 2450 2600 2525
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2350 2225
मका लाल क्विंटल 48 2025 2150 2087
हरभरा लोकल क्विंटल 1800 4700 4900 4800
मूग मोगली क्विंटल 57 6800 7300 7050
तूर लाल क्विंटल 3333 9700 10225 9962
उडीद लोकल क्विंटल 3 6200 6500 6350
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 906 5500 6411 5955
सोयाबिन लोकल क्विंटल 4692 4700 4835 4767
तील पांढरा क्विंटल 39 11500 12500 12000
आंबा लोकल क्विंटल 258 4000 5000 4500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 108 2500 3000 2750
अननस --- नग 18000 25 50 37
चिकु लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
कलिंगड लोकल क्विंटल 60 1500 2200 1850
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 48 1600 2200 1900
आले हायब्रीड क्विंटल 129 12000 14000 13000
बटाटा लोकल क्विंटल 849 900 1500 1200
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 2500 3000 2750
भेडी --- क्विंटल 9 1400 1600 1500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 3400 3600 3500
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2800 3200 3000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 1400 1800 1600
गवार --- क्विंटल 9 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
कांदा लोकल क्विंटल 540 300 1300 800
कारली लोकल क्विंटल 9 2800 3200 3000
कोबी लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
कोहळा --- क्विंटल 18 600 800 700
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 48 1500 2500 2000
लसूण लोकल क्विंटल 270 5000 9000 7000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 2800 3200 3000
पालक लोकल क्विंटल 78 2000 2200 2100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 78 2000 2200 2100
वांगी लोकल क्विंटल 48 2000 2200 2100
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 48 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 60 3000 3500 3250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14157
06/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
गहू लोकल क्विंटल 636 2450 2600 2525
गहू हायब्रीड क्विंटल 500 2100 2400 2250
गहू १४७ क्विंटल 3 2250 2350 2300
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2200
मका लाल क्विंटल 3 2000 2050 2025
हरभरा लोकल क्विंटल 2772 4550 4900 4725
मूग मोगली क्विंटल 3 6700 7300 7000
तूर लाल क्विंटल 4707 9500 10057 9778
उडीद लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1482 5750 6301 6025
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5970 4700 4876 4788
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1900 4500 4940 4750
तील पांढरा क्विंटल 132 11500 12500 12000
आंबा लोकल क्विंटल 120 4000 5000 4500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 120 3000 3500 3250
चिकु लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
कलिंगड लोकल क्विंटल 168 1500 2000 1750
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 3 8000 12000 10000
आले हायब्रीड क्विंटल 3 12000 14000 13000
बटाटा लोकल क्विंटल 918 900 1400 1150
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1500 1250
भेडी --- क्विंटल 9 1400 1800 1600
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2400 2800 2600
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1200 1600 1400
गवार --- क्विंटल 9 2500 3000 2750
कैरी लोकल क्विंटल 120 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
कांदा लोकल क्विंटल 609 400 1300 850
कारली लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
कोबी लोकल क्विंटल 69 600 700 650
कोहळा --- क्विंटल 18 500 700 600
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 78 1200 2200 1700
लसूण लोकल क्विंटल 198 5000 9000 7000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 1200 1800 1500
पालक लोकल क्विंटल 129 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 2000 2500 2250
वांगी लोकल क्विंटल 48 1600 2000 1800
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 75 3000 3500 3250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 60 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 21141
05/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2350 2225
गहू --- क्विंटल 208 2200 2450 2325
गहू लोकल क्विंटल 777 2450 2600 2525
गहू हायब्रीड क्विंटल 500 2100 2350 2200
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2350 2225
मका ---- क्विंटल 100 1650 1750 1700
मका लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
हरभरा --- क्विंटल 490 4600 4795 4697
हरभरा लोकल क्विंटल 2169 4750 4999 4874
मूग मोगली क्विंटल 21 6800 7500 7150
तूर --- क्विंटल 596 9400 10310 9855
तूर लाल क्विंटल 4088 9500 10410 9950
उडीद लोकल क्विंटल 3 6100 6500 6300
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1224 5400 6400 5900
सोयाबिन --- क्विंटल 402 4500 4950 4725
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5925 4700 4800 4750
तील पांढरा क्विंटल 36 11500 13000 12250
आंबा लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 108 1500 2500 2000
चिकु लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3000
कलिंगड लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1250
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 60 1600 2200 1900
आले हायब्रीड क्विंटल 108 12000 14000 13000
बटाटा लोकल क्विंटल 858 900 1400 1150
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1600 1400
भेडी --- क्विंटल 18 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1200 1600 1400
गवार --- क्विंटल 9 2800 3200 3000
कैरी लोकल क्विंटल 120 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
कांदा लोकल क्विंटल 510 200 1300 750
कारली लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
कोबी लोकल क्विंटल 78 600 700 650
कोहळा --- क्विंटल 18 600 800 700
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 69 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 249 5000 9000 7000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 1400 1800 1600
पालक लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 69 2000 2600 2300
वांगी लोकल क्विंटल 48 1800 2200 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 78 3000 3500 3250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 69 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19593
04/06/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 107 4400 4780 4600
तूर लाल क्विंटल 352 9500 10300 9900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 40 4500 4850 4700
आंबा लोकल क्विंटल 240 3000 4000 3500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 108 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
आले हायब्रीड क्विंटल 3 13000 15000 14000
बटाटा लोकल क्विंटल 840 1000 1400 1200
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1600 1400
भेडी --- क्विंटल 9 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2350
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 48 1500 2000 1750
गाजर हायब्रीड क्विंटल 18 2500 3000 2750
गवार --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 108 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
कांदा लोकल क्विंटल 468 200 1400 800
कारली लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
कोबी लोकल क्विंटल 108 600 700 650
कोहळा --- क्विंटल 9 600 800 700
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 69 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 240 5000 10000 7500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
पालक लोकल क्विंटल 120 1200 1600 1400
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 1300 1600 1450
वांगी लोकल क्विंटल 69 1400 1600 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 69 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3265
03/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2350 2225
गहू लोकल क्विंटल 1147 2125 2600 2438
गहू हायब्रीड क्विंटल 300 2200 2350 2300
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
ज्वारी लोकल क्विंटल 30 2200 2450 2325
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 127 1500 2100 1750
मका लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
हरभरा लोकल क्विंटल 1461 4750 5000 4875
हरभरा चाफा क्विंटल 1600 4500 4780 4600
मूग मोगली क्विंटल 3 6700 7350 7025
तूर लाल क्विंटल 3363 9500 10100 9800
उडीद लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1350 5500 6200 5850
सोयाबिन लोकल क्विंटल 3102 4700 4825 4762
तील पांढरा क्विंटल 15 12000 13500 12750
आंबा लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 120 2500 3500 3000
चिकु लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
कलिंगड लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1250
लिंबू लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 48 1600 2200 1900
आले हायब्रीड क्विंटल 3 13000 15000 14000
बटाटा लोकल क्विंटल 918 1000 1400 1200
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1400 1600 1500
भेडी --- क्विंटल 18 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2400 2600 2500
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2800 3200 3000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 48 1800 2200 2000
गाजर हायब्रीड क्विंटल 18 2800 3200 3000
गवार --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
कैरी लोकल क्विंटल 108 1500 2000 1750
काकडी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
कांदा लोकल क्विंटल 510 300 1500 900
कारली लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2350
कोबी लोकल क्विंटल 60 700 900 800
कोहळा --- क्विंटल 9 600 900 750
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 219 5000 9000 7000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
पालक लोकल क्विंटल 99 1400 1600 1500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 1400 1600 1500
वांगी लोकल क्विंटल 60 1400 1600 1500
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 180 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 60 2600 3000 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15546
02/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 1900 2200 2050
गहू लोकल क्विंटल 717 2450 2600 2525
गहू हायब्रीड क्विंटल 300 2100 2350 2200
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2300 2250
ज्वारी लोकल क्विंटल 9 2100 2350 2225
मका लाल क्विंटल 3 2050 2100 2075
हरभरा लोकल क्विंटल 1983 4575 4763 4681
मूग मोगली क्विंटल 33 6100 7150 6625
तूर लाल क्विंटल 4275 9675 10376 9975
उडीद लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1749 5500 6535 6017
सोयाबिन लोकल क्विंटल 4536 4750 4840 4795
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1600 4500 4790 4700
तील पांढरा क्विंटल 75 12000 13000 12500
आले हायब्रीड क्विंटल 120 13000 15000 14000
बटाटा लोकल क्विंटल 870 1000 1300 1150
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1500 1250
भेडी --- क्विंटल 9 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 2400 2800 2600
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1000 1400 1200
गाजर हायब्रीड क्विंटल 18 2500 3000 2750
गवार --- क्विंटल 9 2200 2800 2500
काकडी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
कांदा लोकल क्विंटल 480 200 1400 800
कारली लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
कोबी लोकल क्विंटल 60 700 800 750
कोहळा --- क्विंटल 18 600 800 700
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1250
लसूण लोकल क्विंटल 240 5000 10000 7500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
पालक लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 108 1200 1400 1300
वांगी लोकल क्विंटल 69 1000 1200 1100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 69 3200 3600 3400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17650
01/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2350 2225
गहू --- क्विंटल 202 2100 2250 2175
गहू लोकल क्विंटल 645 2450 2600 2525
गहू हायब्रीड क्विंटल 300 2100 2350 2200
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2350 2225
मका लाल क्विंटल 33 2000 2050 2025
हरभरा --- क्विंटल 400 4500 4650 4575
हरभरा लोकल क्विंटल 2076 4500 4700 4600
मूग मोगली क्विंटल 54 6700 7300 7000
तूर --- क्विंटल 498 9000 9850 9425
तूर लाल क्विंटल 5171 9650 10263 9975
उडीद लोकल क्विंटल 3 6100 6400 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1833 5500 6300 5900
सोयाबिन --- क्विंटल 602 4400 4600 4500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 4917 4700 4800 4750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1550 4500 4930 4750
तील पांढरा क्विंटल 30 11500 13000 12250
आंबा लोकल क्विंटल 219 2500 4000 3250
आंबा तोतापुरी क्विंटल 120 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
डाळींब --- क्विंटल 9 6000 9000 7500
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 60 1600 2200 1900
कैरी लोकल क्विंटल 108 1500 2500 2000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 111 1500 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18977
31/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2150 2350 2250
गहू लोकल क्विंटल 438 2450 2600 2525
गहू हायब्रीड क्विंटल 300 2100 2350 2200
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2350 2225
मका लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 2707 4475 4720 4575
हरभरा चाफा क्विंटल 2100 4400 4670 4500
मूग मोगली क्विंटल 3 6700 7400 7050
तूर लाल क्विंटल 3281 9550 10113 9781
उडीद लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1281 5500 6575 6037
सोयाबिन लोकल क्विंटल 4335 4700 4825 4762
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 100 4600 4800 4700
तील पांढरा क्विंटल 72 11500 12500 12000
आंबा लोकल क्विंटल 168 3000 4000 3500
आंबा तोतापुरी क्विंटल 108 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
डाळींब --- क्विंटल 18 6500 8500 7500
कलिंगड लोकल क्विंटल 60 1000 1600 1300
लिंबू लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
पपई लोकल क्विंटल 48 1500 2200 1850
आले हायब्रीड क्विंटल 120 13000 15000 14000
बटाटा लोकल क्विंटल 909 1000 1300 1150
बीट हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1500 1350
भेडी --- क्विंटल 18 1300 1600 1450
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2000 2400 2200
ढेमसे लोकल क्विंटल 18 2400 2600 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1000 1300 1150
गाजर हायब्रीड क्विंटल 30 2800 3200 3000
गवार --- क्विंटल 9 2200 2800 2500
कैरी लोकल क्विंटल 120 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
कांदा लोकल क्विंटल 470 300 1500 900
कारली लोकल क्विंटल 9 2000 2300 2150
कोबी लोकल क्विंटल 60 700 800 750
कोहळा --- क्विंटल 20 700 800 750
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 69 1000 1600 1300
लसूण लोकल क्विंटल 240 5000 10000 7500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 18 1800 2200 2000
पालक लोकल क्विंटल 108 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 90 1200 1400 1300
वांगी लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 3 3000 3500 3250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 69 3000 3500 3250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17579
30/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 3 2100 2300 2200
गहू लोकल क्विंटल 1346 2125 2475 2363
गहू हायब्रीड क्विंटल 400 2150 2350 2200
गहू १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 200 1700 2300 2100
मका लाल क्विंटल 48 2000 2100 2050
हरभरा लोकल क्विंटल 2226 4450 4625 4537
हरभरा चाफा क्विंटल 300 4300 4540 4400
मूग मोगली क्विंटल 3 6500 7350 6925
तूर लाल क्विंटल 3132 9300 9797 9548
उडीद लोकल क्विंटल 3 6100 6400 6250
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1083 5500 6475 5987
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5160 4750 4897 4823
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2350 4400 4910 4700
तील पांढरा क्विंटल 3 12000 14000 13000
आंबा लोकल क्विंटल 258 3200 4200 3700
चिकु लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
डाळींब --- क्विंटल 18 6000 8000 7000
कलिंगड लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1250
लिंबू लोकल क्विंटल 9 1800 2200 2000
पपई लोकल क्विंटल 48 1800 2400 2100
आले हायब्रीड क्विंटल 108 13000 14000 13500
बटाटा लोकल क्विंटल 840 1000 1400 1200
बीट हायब्रीड क्विंटल 9 1300 1500 1400
भेडी --- क्विंटल 18 1200 1600 1400
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2350
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 3000 3200 3100
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 1300 1600 1450
गाजर हायब्रीड क्विंटल 30 2800 3200 3000
गवार --- क्विंटल 9 3000 4000 3500
कैरी लोकल क्विंटल 108 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 9 1400 1600 1500
कांदा लोकल क्विंटल 480 200 1400 800
कारली लोकल क्विंटल 9 2400 2600 2500
कोबी लोकल क्विंटल 60 600 800 700
कोहळा --- क्विंटल 18 400 600 500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2500
लसूण लोकल क्विंटल 240 5000 10000 7500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 9 3500 4000 3750
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2350
पालक लोकल क्विंटल 120 1000 1200 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 99 1400 1600 1500
वांगी लोकल क्विंटल 69 1800 2000 1900
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 78 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 60 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19164

amravati bajar bhav today, Amravati bazar bhav, Amravati kapas, Kapus bhav Amravati, अमरावती कापूस, Paratvada bazarbhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती