बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiबीड बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 119 1925 2475 2225
बाजरी महिको क्विंटल 6 2201 2600 2201
गहू लोकल क्विंटल 68 2200 2649 2424
गहू पिवळा क्विंटल 79 2050 2526 2225
ज्वारी रब्बी क्विंटल 287 2575 3657 3250
मका लाल क्विंटल 19 1600 1600 1600
हरभरा --- क्विंटल 72 4400 4751 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 10 4525 4650 4590
हरभरा लाल क्विंटल 22 4551 4650 4600
तूर पांढरा क्विंटल 57 9136 10056 9827
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 7 6400 6400 6400
सोयाबिन --- क्विंटल 525 4400 4861 4751
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 99 4601 4901 4738
तील पांढरा क्विंटल 1 11000 11000 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1371
07/06/2023
कापूस --- क्विंटल 285 6100 7165 6750
कापूस लोकल क्विंटल 3372 7002 7060 7056
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 159 1861 2438 2175
बाजरी महिको क्विंटल 21 1405 2650 2500
गहू लोकल क्विंटल 74 2250 2800 2350
गहू पिवळा क्विंटल 69 2326 3356 3100
ज्वारी रब्बी क्विंटल 368 2500 3704 3217
ज्वारी पिवळी क्विंटल 3 3500 3500 3500
मका लाल क्विंटल 10 1400 1500 1450
घेवडा बी --- क्विंटल 14 4900 6700 5351
हरभरा --- क्विंटल 79 4400 4801 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 26 4200 4605 4400
हरभरा लाल क्विंटल 25 4551 4600 4576
मूग लोकल क्विंटल 5 4000 6400 5200
तूर पांढरा क्विंटल 63 9033 9868 9467
सोयाबिन --- क्विंटल 380 4250 4851 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 139 4538 4869 4685
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5092
06/06/2023
कापूस --- क्विंटल 83 6200 7125 6700
कापूस लोकल क्विंटल 2683 7254 7263 7260
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 167 1850 2441 2250
गहू लोकल क्विंटल 155 2250 2600 2350
गहू पिवळा क्विंटल 35 2150 3300 2500
ज्वारी रब्बी क्विंटल 447 2658 3579 3133
मका लोकल क्विंटल 8 4750 5625 4918
हरभरा --- क्विंटल 34 4000 4625 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 18 4176 4616 4500
हरभरा लाल क्विंटल 51 4551 4800 4620
तूर पांढरा क्विंटल 84 8575 10100 9850
सोयाबिन --- क्विंटल 550 4500 4911 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 152 4075 4864 4475
तील पांढरा क्विंटल 2 9900 11500 10700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4469
05/06/2023
कापूस --- क्विंटल 90 6210 7190 6550
कापूस लोकल क्विंटल 1988 7272 7335 7335
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 250 1895 2500 2300
बाजरी महिको क्विंटल 6 2601 2800 2700
गहू लोकल क्विंटल 116 2250 2750 2500
गहू पिवळा क्विंटल 120 2105 2926 2600
ज्वारी रब्बी क्विंटल 551 2833 3609 3367
मका लाल क्विंटल 4 1610 1610 1610
घेवडा बी --- क्विंटल 9 4951 4951 4951
हरभरा --- क्विंटल 73 4100 4611 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 36 4500 4601 4550
हरभरा लाल क्विंटल 27 4500 4650 4550
तूर पांढरा क्विंटल 81 9483 10158 9967
सोयाबिन --- क्विंटल 610 4400 4925 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 214 4213 4856 4592
तील पांढरा क्विंटल 3 10100 12000 11550
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4178
04/06/2023
कापूस --- क्विंटल 20 6300 7100 6650
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 20
03/06/2023
कापूस --- क्विंटल 4 7400 7400 7400
कापूस लोकल क्विंटल 913 7227 7260 7256
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 112 2000 2500 2225
बाजरी महिको क्विंटल 58 2151 3000 2700
गहू लोकल क्विंटल 65 2250 2450 2350
गहू पिवळा क्विंटल 155 2090 3123 2594
ज्वारी रब्बी क्विंटल 408 2413 3612 3255
ज्वारी पिवळी क्विंटल 19 4400 4702 4600
मका लाल क्विंटल 4 1515 1675 1595
घेवडा बी लोकल क्विंटल 10 3950 4350 4350
हरभरा --- क्विंटल 27 4200 4700 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 69 4150 4576 4411
हरभरा लाल क्विंटल 14 4561 4650 4600
मूग लोकल क्विंटल 1 6800 6800 6800
मूग हिरवा क्विंटल 3 7000 7500 7000
तूर लोकल क्विंटल 3 6001 9300 8900
तूर पांढरा क्विंटल 46 7983 8275 8217
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 19 5400 5600 5500
सोयाबिन --- क्विंटल 281 4200 4930 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 138 4400 4765 4657
तील पांढरा क्विंटल 4 12750 14001 13950
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4601 5251 5101
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2355
02/06/2023
कापूस --- क्विंटल 68 6200 7200 6650
कापूस लोकल क्विंटल 679 7206 7236 7225
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 148 1675 2489 2100
गहू लोकल क्विंटल 100 2250 2691 2470
गहू हायब्रीड क्विंटल 25 2221 3091 2431
गहू पिवळा क्विंटल 36 1900 2600 2500
ज्वारी रब्बी क्विंटल 309 2725 3746 3216
ज्वारी पिवळी क्विंटल 10 3500 4600 3700
हरभरा लोकल क्विंटल 17 4155 4600 4350
हरभरा लाल क्विंटल 52 4300 4650 4500
मूग लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
तूर पांढरा क्विंटल 30 8000 9500 8650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 460 4500 4797 4683
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1935
01/06/2023
कापूस लोकल क्विंटल 480 7126 7155 7135
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 279 1703 2804 2271
गहू लोकल क्विंटल 135 2250 2891 2500
गहू हायब्रीड क्विंटल 55 2196 3297 2458
गहू पिवळा क्विंटल 59 2331 3376 2556
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 147 2271 4050 3004
ज्वारी रब्बी क्विंटल 513 2533 3663 3150
ज्वारी पिवळी क्विंटल 4 1600 4700 3500
घेवडा बी लोकल क्विंटल 3 3500 4400 4000
हरभरा --- क्विंटल 44 4000 4570 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 35 4401 4600 4500
हरभरा लाल क्विंटल 74 4101 4651 4494
तूर पांढरा क्विंटल 48 7967 9862 9167
सोयाबिन --- क्विंटल 218 4100 4800 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 227 4485 4734 4633
सुर्यफुल काळे क्विंटल 7 3000 3600 3300
तील पांढरा क्विंटल 2 11000 11000 11000
मोहरी लाल क्विंटल 1 6860 6860 6860
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2331
31/05/2023
कापूस --- क्विंटल 42 7000 7150 7050
कापूस लोकल क्विंटल 1063 7101 7250 7156
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 262 1750 2517 2270
बाजरी महिको क्विंटल 10 2501 2651 2650
गहू लोकल क्विंटल 138 2100 2750 2450
गहू हायब्रीड क्विंटल 92 2200 7810 2808
गहू पिवळा क्विंटल 51 2300 2866 2550
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 175 2280 4750 3045
ज्वारी रब्बी क्विंटल 504 2554 3637 3220
मका हायब्रीड क्विंटल 7 1200 1651 1426
घेवडा बी --- क्विंटल 2 5040 5040 5040
घेवडा बी लोकल क्विंटल 5 4200 4200 4200
हरभरा --- क्विंटल 157 4150 4563 4475
हरभरा लोकल क्विंटल 41 4450 4600 4525
हरभरा लाल क्विंटल 89 3571 4701 4486
मूग लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
तूर --- क्विंटल 18 9000 9500 9400
तूर पांढरा क्विंटल 121 7800 9963 8954
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 192 5900 6221 6100
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 5 5200 5200 5200
सोयाबिन --- क्विंटल 457 4406 4883 4775
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 440 4418 4811 4654
तील पांढरा क्विंटल 1 9000 12000 10500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3873

Beed bajar bhav today, कापूस बाजार समिती बीड, Beed kapus bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती