बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


भंडारा बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
भात - धान क्रांती क्विंटल 767 2050 2050 2050
गहू २१८९ क्विंटल 12 2000 2500 2400
तांदूळ --- क्विंटल 3 3200 3200 3200
तांदूळ नं. १ क्विंटल 3 4210 4300 4220
हरभरा काट्या क्विंटल 5 4500 4600 4550
मूग हिरवा क्विंटल 3 6300 6300 6300
वाटाणा पांढरा क्विंटल 8 3200 3200 3200
धने लोकल क्विंटल 1 5250 5250 5250
मोहरी लोकल क्विंटल 4 4050 4050 4050
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 806
26/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 72 2050 2200 2100
तांदूळ --- क्विंटल 2 3200 3200 3200
तांदूळ नं. १ क्विंटल 3 4350 4350 4350
हरभरा काट्या क्विंटल 38 4500 4800 4600
मूग हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
तूर लाल क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4 4300 4300 4300
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 123
25/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 5100 1921 2300 2011
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 575 2500 2700 2600
भात - धान १०१० क्विंटल 1042 1700 1881 1770
गहू लोकल क्विंटल 40 2100 2141 2110
गहू २१८९ क्विंटल 24 1800 2200 2100
सरसव लोकल क्विंटल 9 4501 4521 4511
तांदूळ --- क्विंटल 4 3200 3200 3200
तांदूळ नं. १ क्विंटल 8 4050 4100 4075
हरभरा लोकल क्विंटल 7 4451 4875 4625
हरभरा काट्या क्विंटल 2 4400 4400 4400
मूग लोकल क्विंटल 4 7180 7180 7180
मूग हिरवा क्विंटल 1 5550 5550 5550
उडीद हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
वाटाणा लोकल क्विंटल 36 3200 3267 3221
जवस लोकल क्विंटल 3 6550 6550 6550
सोयाबिन लोकल क्विंटल 5 3675 3675 3675
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5 4400 4400 4400
मोहरी लोकल क्विंटल 11 4000 4000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6877
24/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 4960 1951 2271 2100
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 1005 2300 2550 2400
भात - धान बीपीटी क्विंटल 443 2050 2065 2050
भात - धान १०१० क्विंटल 1146 1685 1800 1700
सरसव लोकल क्विंटल 8 4500 4600 4511
हरभरा लोकल क्विंटल 9 4671 4900 4781
मूग लोकल क्विंटल 2 7200 7200 7200
वाटाणा लोकल क्विंटल 11 3251 3270 3262
जवस लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7585
23/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 117 2100 2150 2100
गहू २१८९ क्विंटल 10 2200 2400 2300
तांदूळ --- क्विंटल 5 3250 3250 3250
तांदूळ नं. १ क्विंटल 3 3850 4200 3950
हरभरा काट्या क्विंटल 7 4500 4600 4550
तूर लाल क्विंटल 1 8000 8000 8000
गुळ लोकल क्विंटल 320 3391 3731 3600
धने लोकल क्विंटल 2 5400 5400 5400
मोहरी लोकल क्विंटल 9 4050 4100 4060
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 474
22/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 2399 1911 2221 2100
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 543 2400 2631 2501
भात - धान १०१० क्विंटल 653 1601 1831 1751
गहू लोकल क्विंटल 21 2211 2211 2211
सरसव लोकल क्विंटल 34 4500 4551 4531
हरभरा लोकल क्विंटल 29 4500 4731 4650
उडीद लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
वाटाणा लोकल क्विंटल 45 3051 3281 3251
जवस लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3727
21/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 2799 1911 2365 2100
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 280 2400 2650 2500
भात - धान १०१० क्विंटल 502 1600 1861 1750
गहू लोकल क्विंटल 38 2301 2301 2301
तांदूळ नं. १ क्विंटल 2 2800 2800 2800
हरभरा लोकल क्विंटल 4 4661 4661 4661
वाटाणा लोकल क्विंटल 85 3211 3280 3255
जवस लोकल क्विंटल 1 6600 6600 6600
सोयाबिन लोकल क्विंटल 1 3663 3663 3663
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3712
20/05/2023
भात - धान एच.एम.टी क्विंटल 3406 2050 2225 2151
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 389 2500 2700 2651
भात - धान १०१० क्विंटल 340 1575 1900 1675
गहू लोकल क्विंटल 108 2080 2112 2100
गहू २१८९ क्विंटल 19 1900 2400 2000
सरसव लोकल क्विंटल 5 4500 4575 4551
तांदूळ नं. १ क्विंटल 3 3911 3911 3911
हरभरा लोकल क्विंटल 27 4600 4666 4631
हरभरा काट्या क्विंटल 14 4400 4700 4500
मसूर लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
मूग हिरवा क्विंटल 2 6150 6150 6150
तूर लोकल क्विंटल 2 8501 8501 8501
वाटाणा लोकल क्विंटल 20 3186 3297 3280
जवस लोकल क्विंटल 1 6700 6700 6700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4338
19/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 23 2000 2150 2000
तांदूळ --- क्विंटल 1 3200 3200 3200
तांदूळ नं. १ क्विंटल 1 4200 4200 4200
हरभरा काट्या क्विंटल 5 4500 4500 4500
तूर लाल क्विंटल 2 8000 8000 8000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32

Bhandara bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती