बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


बुलढाणा बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 1500 6700 6970 6800
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 14 1800 2200 2000
गहू लोकल क्विंटल 374 2000 2808 2405
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 136 1990 2475 2285
ज्वारी शाळू क्विंटल 25 2000 3000 2500
मका पिवळी क्विंटल 4521 1530 1608 1583
हरभरा लोकल क्विंटल 6 4000 4575 4450
हरभरा चाफा क्विंटल 185 4270 4700 4505
तूर लाल क्विंटल 1840 9000 9600 9250
तूर पांढरा क्विंटल 1 8701 8701 8701
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 283 4145 4773 4595
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8886
26/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 1500 6500 6800 6650
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 330 6500 6700 6600
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 47 1850 2150 2000
गहू लोकल क्विंटल 978 1938 2645 2256
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 800 1652 2350 1988
ज्वारी शाळू क्विंटल 27 2000 3000 2700
मका पिवळी क्विंटल 5405 1520 1658 1605
मका लाल क्विंटल 480 1100 1621 1360
हरभरा लोकल क्विंटल 13 4300 4500 4400
हरभरा चाफा क्विंटल 3963 3962 4667 4351
मूग हिरवा क्विंटल 9 6100 6700 6400
मूग चमकी क्विंटल 51 5200 6800 6000
तूर लाल क्विंटल 5017 8417 9508 8989
तूर पांढरा क्विंटल 1 7500 7500 7500
उडीद हायब्रीड क्विंटल 40 5325 5325 5325
उडीद काळा क्विंटल 6 5500 6300 5900
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 1527 3500 6850 5175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6933 4265 4804 4618
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 5264 4000 4850 4425
तील पांढरा क्विंटल 15 12500 13000 12750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32406
25/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 900 6000 6900 6550
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 11 1900 2000 2000
गहू लोकल क्विंटल 594 2000 2698 2325
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 52 1575 2000 1878
ज्वारी शाळू क्विंटल 44 2000 2600 2500
मका पिवळी क्विंटल 4004 1488 1631 1585
हरभरा लोकल क्विंटल 693 4200 4573 4400
हरभरा चाफा क्विंटल 510 4201 4593 4433
मूग चमकी क्विंटल 110 6200 6800 6550
तूर लाल क्विंटल 1781 8200 9187 8810
सोयाबिन लोकल क्विंटल 750 4200 4850 4650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 748 4367 4783 4660
तील लोकल क्विंटल 11 12400 13100 12500
बैल --- नग 333 10000 30000 20000
गाय --- नग 3 20000 30000 25000
मेंढ्या --- नग 7 3000 4000 3500
म्हैस --- नग 172 20000 50000 35000
रेडा --- नग 2 30000 50000 40000
बोकड --- नग 10 4000 10000 7000
बकरा --- नग 811 3000 9000 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10208
24/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 900 6500 7000 6890
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 432 6800 7000 6900
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 44 1950 2100 2025
गहू लोकल क्विंटल 782 1925 2594 2241
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 471 1678 2365 2023
ज्वारी शाळू क्विंटल 68 2150 2750 2550
मका पिवळी क्विंटल 4380 1535 1663 1630
मका लाल क्विंटल 429 1320 1600 1460
हरभरा लोकल क्विंटल 8 4300 4600 4500
हरभरा चाफा क्विंटल 3582 4067 4669 4409
मूग चमकी क्विंटल 103 5300 6845 6072
तूर लाल क्विंटल 3632 7584 9200 8434
तूर पांढरा क्विंटल 2 8000 8000 8000
उडीद हायब्रीड क्विंटल 10 7975 7975 7975
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 1313 4800 6600 5700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5902 4363 4829 4645
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 276 3500 3900 3700
तील पांढरा क्विंटल 15 12000 13500 12750
मोहरी लोकल क्विंटल 6 4400 4400 4400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22355
23/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 1000 6500 6990 6850
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 407 6900 7000 6950
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 17 1900 2076 2013
गहू लोकल क्विंटल 727 1938 2538 2238
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 315 2045 2528 2221
ज्वारी शाळू क्विंटल 44 2075 3000 2688
मका पिवळी क्विंटल 3655 1470 1633 1575
मका लाल क्विंटल 640 1275 1617 1446
हरभरा लोकल क्विंटल 7 4300 4800 4500
हरभरा चाफा क्विंटल 3486 4025 4628 4381
मूग चमकी क्विंटल 113 6400 6925 6662
तूर लाल क्विंटल 3932 8075 9200 8617
उडीद हायब्रीड क्विंटल 17 5881 6500 6190
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 1915 4200 6600 5400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5164 3950 4789 4566
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 49 3650 3850 3750
तील लोकल क्विंटल 37 12350 13425 13000
तील पांढरा क्विंटल 10 12500 12500 12500
कांदा लोकल क्विंटल 1060 250 625 375
मोहरी लोकल क्विंटल 6 3950 3950 3950
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22602
22/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 1500 6500 7070 6800
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 622 7100 7200 7150
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 23 2000 2150 2075
गहू --- क्विंटल 160 2000 2675 2675
गहू लोकल क्विंटल 922 1907 2547 2255
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 753 1804 2320 2125
ज्वारी शाळू क्विंटल 55 2100 2850 2575
मका ---- क्विंटल 750 1450 1667 1667
मका हायब्रीड क्विंटल 3 1350 1350 1350
मका पिवळी क्विंटल 5350 1475 1700 1645
मका लाल क्विंटल 430 1100 1811 1455
हरभरा --- क्विंटल 620 3700 4680 4680
हरभरा लोकल क्विंटल 718 4000 4570 4367
हरभरा चाफा क्विंटल 3385 3870 4653 4331
मूग चमकी क्विंटल 218 5600 6825 6350
तूर लाल क्विंटल 4388 8035 9183 8758
तूर पांढरा क्विंटल 1 7000 7000 7000
उडीद हायब्रीड क्विंटल 30 7100 7100 7100
उडीद काळा क्विंटल 3 5000 5300 5200
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 796 4000 7000 5500
ओवा हायब्रीड क्विंटल 1 9000 9000 9000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 720 4000 4900 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4834 4133 4783 4561
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 155 3200 5100 4150
तील पांढरा क्विंटल 3 13000 13500 13250
मोहरी लोकल क्विंटल 2 3850 3850 3850
मोहरी लाल क्विंटल 2 3700 4000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26444
20/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 1500 7000 7355 7250
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 238 7100 7200 7150
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 25 1600 2200 2000
गहू --- क्विंटल 150 2000 2850 2850
गहू लोकल क्विंटल 663 1962 2575 2273
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 217 1860 2287 2177
ज्वारी शाळू क्विंटल 54 2000 2800 2500
मका ---- क्विंटल 375 1380 1630 1630
मका पिवळी क्विंटल 5910 1525 1700 1630
मका लाल क्विंटल 718 1200 1585 1392
हरभरा --- क्विंटल 455 4050 4670 4670
हरभरा लोकल क्विंटल 37 4225 4583 4500
हरभरा चाफा क्विंटल 2642 3850 4613 4364
मूग चमकी क्विंटल 48 6500 7095 6797
तूर लाल क्विंटल 4305 7876 9165 8674
तूर पांढरा क्विंटल 6 6000 8751 8000
उडीद हायब्रीड क्विंटल 60 6500 6500 6500
उडीद काळा क्विंटल 3 5450 5450 5450
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 628 4000 7100 5550
करडई सफेद क्विंटल 2 3250 3250 3250
ओवा हायब्रीड क्विंटल 1 11000 11000 11000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5723 4220 4740 4586
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 64 3000 3800 3400
मोहरी लाल क्विंटल 2 4155 4155 4155
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 23826
19/05/2023
कापूस लोकल क्विंटल 2500 7160 7375 7250
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 258 7200 7400 7300
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2200
गहू लोकल क्विंटल 1052 1950 2486 2271
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 272 1723 2400 2111
मका पिवळी क्विंटल 6250 1460 1680 1540
मका लाल क्विंटल 639 1301 1563 1432
हरभरा लोकल क्विंटल 820 4250 4640 4450
हरभरा चाफा क्विंटल 5087 4043 4652 4401
मूग चमकी क्विंटल 142 5750 7075 6463
तूर लाल क्विंटल 5237 8088 9305 8804
उडीद हायब्रीड क्विंटल 13 6350 8000 7175
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 552 5000 7105 6052
ओवा लोकल क्विंटल 60 4575 4575 4575
ओवा हायब्रीड क्विंटल 8 8000 13200 12500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 950 4200 4970 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6521 4163 4781 4559
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 134 3350 4600 3975
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 30505

Buldana bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती