बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


धाराशिव बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू --- क्विंटल 75 2500 3200 3000
गहू लोकल क्विंटल 6 2600 2820 2690
गहू बन्सी क्विंटल 60 2200 3600 2900
गहू २१८९ क्विंटल 61 1800 2700 2300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 5 3800 3800 3800
ज्वारी पांढरी क्विंटल 267 2834 3982 3444
मका नं. २ क्विंटल 4 1700 1780 1750
मका लोकल क्विंटल 60 1700 1850 1825
हरभरा काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650
हरभरा लाल क्विंटल 124 4352 4779 4652
मूग हिरवा क्विंटल 2 6500 6500 6500
तूर पांढरा क्विंटल 18 8775 8986 8925
तूर गज्जर क्विंटल 80 9090 9443 9261
उडीद लोकल क्विंटल 11 5500 5500 5500
करडई सफेद क्विंटल 10 3600 3950 3775
कारळे --- क्विंटल 12 3752 3752 3752
सोयाबिन --- क्विंटल 70 4850 4850 4850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 714 4506 4908 4675
चिंच लाल क्विंटल 5 5000 5400 5301
चिंचोका --- क्विंटल 1 1601 1601 1601
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1645
26/05/2023
गहू --- क्विंटल 45 2500 3200 3000
गहू लोकल क्विंटल 2 2250 2400 2300
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 2 3900 4200 4000
ज्वारी पांढरी क्विंटल 186 3250 3850 3625
मका नं. २ क्विंटल 4 1700 2000 1750
हरभरा काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650
हरभरा लाल क्विंटल 60 4601 4725 4663
तूर गज्जर क्विंटल 50 8951 9466 9209
सोयाबिन --- क्विंटल 75 4800 4800 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 106 4600 4755 4677
कांदा फुरसुंगी क्विंटल 1200 100 700 250
धने लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1791
25/05/2023
गहू --- क्विंटल 50 2200 3251 3000
गहू २१८९ क्विंटल 60 2125 2800 2500
ज्वारी पिवळी क्विंटल 1 1800 2000 2000
ज्वारी पांढरी क्विंटल 269 3250 4138 3776
मका नं. २ क्विंटल 4 1750 1750 1750
मका लोकल क्विंटल 45 1800 2000 1900
मका लाल क्विंटल 1 1600 1600 1600
हरभरा काट्या क्विंटल 50 4666 4666 4666
हरभरा लाल क्विंटल 111 4200 4850 4701
मूग हिरवा क्विंटल 1 6301 6301 6301
तूर लाल क्विंटल 1 7800 7800 7800
तूर पांढरा क्विंटल 7 7251 8476 8476
उडीद काळा क्विंटल 1 6666 6666 6666
करडई सफेद क्विंटल 6 3700 3700 3700
सोयाबिन --- क्विंटल 60 4800 4800 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 290 4500 4910 4851
चिंच लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
धने --- क्विंटल 3 5400 5400 5400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 961
24/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 7 2151 2700 2180
गहू --- क्विंटल 45 2200 3200 3000
गहू लोकल क्विंटल 1 2830 2830 2830
गहू बन्सी क्विंटल 7 2000 2000 2000
गहू २१८९ क्विंटल 55 2100 2731 2400
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 2 3500 3900 3580
ज्वारी पांढरी क्विंटल 265 3200 3905 3638
मका लाल क्विंटल 2 1500 1500 1500
हरभरा लोकल क्विंटल 4 4600 4600 4600
हरभरा काट्या क्विंटल 40 4650 4650 4650
हरभरा लाल क्विंटल 127 4546 4807 4722
मूग हिरवा क्विंटल 2 5000 5000 5000
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 5 5600 5750 5680
करडई सफेद क्विंटल 8 3575 3575 3575
सोयाबिन --- क्विंटल 75 4800 4800 4800
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 2 4700 4700 4700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 642 4451 4896 4736
धने --- क्विंटल 1 5376 5376 5376
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1290
23/05/2023
गहू --- क्विंटल 45 2500 3200 3000
गहू लोकल क्विंटल 3 2780 2780 2780
गहू बन्सी क्विंटल 4 3076 3076 3076
गहू २१८९ क्विंटल 122 2000 3000 2400
ज्वारी पांढरी क्विंटल 464 3000 4063 3517
मका लाल क्विंटल 11 1671 1671 1671
हरभरा काट्या क्विंटल 65 4500 4700 4600
हरभरा लाल क्विंटल 289 4451 4763 4665
पावटा लोकल क्विंटल 2 5151 5151 5151
तूर लाल क्विंटल 1 6601 6601 6601
तूर पांढरा क्विंटल 10 7500 8600 7500
तूर गज्जर क्विंटल 90 8800 8900 8850
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 40 5000 6500 6000
एरंडी बोल्ड क्विंटल 1 4800 4800 4800
सोयाबिन --- क्विंटल 85 4700 4851 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 868 4650 4909 4819
तील पांढरा क्विंटल 1 17666 17666 17666
चिंच लाल क्विंटल 6 5151 5481 5200
चिंचोका --- क्विंटल 1 1550 1550 1550
मोहरी लाल क्विंटल 1 5571 5571 5571
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2109
22/05/2023
गहू --- क्विंटल 60 2500 3200 2850
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3 4040 4040 4040
ज्वारी पांढरी क्विंटल 175 3500 4600 4200
मका लोकल क्विंटल 45 1700 1851 1750
हरभरा लोकल क्विंटल 1 4600 4600 4600
हरभरा काट्या क्विंटल 70 4500 4600 4550
सोयाबिन --- क्विंटल 80 4700 4700 4700
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 14 4800 4800 4800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 448
20/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 1525 1525 1525
गहू लोकल क्विंटल 1 3100 3100 3100
गहू बन्सी क्विंटल 30 2051 3501 2776
गहू २१८९ क्विंटल 101 2045 3100 2750
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 3 3420 3420 3420
ज्वारी पिवळी क्विंटल 4 3701 3701 3701
ज्वारी पांढरी क्विंटल 537 2917 3992 3480
मका लाल क्विंटल 20 1525 1700 1700
हरभरा लोकल क्विंटल 3 4600 4600 4600
हरभरा काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650
हरभरा लाल क्विंटल 168 4352 4818 4625
मूग हिरवा क्विंटल 3 6800 6800 6800
तूर लाल क्विंटल 3 7000 7800 7800
तूर पांढरा क्विंटल 14 8051 8751 8401
तूर गज्जर क्विंटल 68 8500 9500 9000
उडीद लोकल क्विंटल 11 6666 6666 6666
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 14 2800 4500 3650
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 6 5700 5700 5700
जवस लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
करडई सफेद क्विंटल 25 3800 4075 3938
सोयाबिन --- क्विंटल 110 4900 4900 4900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1000 4575 4977 4814
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 1 2050 2050 2050
आंबा लोकल क्विंटल 8 2500 7500 5000
लिंबू कागदी क्विंटल 10 1800 3500 2650
खरबुज हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1200 1200
भेडी --- क्विंटल 3 1200 2700 1950
फ्लॉवर --- क्विंटल 5 2000 4000 3000
कोथिंबिर --- नग 2496 450 1800 1125
मेथी भाजी --- नग 736 600 1500 1050
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 3 3500 4000 3750
शेवगा --- क्विंटल 4 2000 4000 3000
चिंच लाल क्विंटल 2 5290 5290 5290
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2250
मोहरी लाल क्विंटल 1 5300 5300 5300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2236
19/05/2023
गहू --- क्विंटल 60 2000 3200 2850
ज्वारी पांढरी क्विंटल 115 3200 4550 4000
मका लोकल क्विंटल 40 1600 1800 1700
हरभरा काट्या क्विंटल 40 4650 4650 4650
तूर लाल क्विंटल 5 8011 8011 8011
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 13 3100 4000 3550
सोयाबिन --- क्विंटल 75 4900 4900 4900
आंबा लोकल क्विंटल 18 2500 8000 5250
लिंबू कागदी क्विंटल 10 1500 2500 2000
खरबुज हायब्रीड क्विंटल 3 800 2000 1400
बीट --- क्विंटल 4 1000 1000 1000
भेडी --- क्विंटल 5 1100 2500 1800
फ्लॉवर --- क्विंटल 19 1500 4000 2750
गवार --- क्विंटल 6 1500 4000 2750
कैरी --- क्विंटल 3 1100 3500 2300
काकडी --- क्विंटल 4 700 2600 1650
कांदा लाल क्विंटल 12 800 800 800
कारली हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2500 2300
कोथिंबिर --- नग 2374 500 1400 950
मेथी भाजी --- नग 662 800 1400 1100
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 8 2000 4000 3000
शेवगा --- क्विंटल 8 1500 4000 2750
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 21 1500 3000 2250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 472

Dharashiv bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती