बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


धुळे बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
मका पिवळी क्विंटल 1550 1400 1650 1550
कांदा लाल क्विंटल 18705 300 1150 650
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 20255
26/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 345 1751 2081 2033
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 56 1810 2181 1980
गहू --- क्विंटल 425 2000 2469 2396
गहू लोकल क्विंटल 90 2200 2612 2350
ज्वारी --- क्विंटल 100 2011 2800 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 894 1955 2308 2200
ज्वारी दादर क्विंटल 322 2094 3267 2923
मका ---- क्विंटल 10 1600 1681 1681
मका पिवळी क्विंटल 3423 1493 1756 1651
चवळी बी पांढरी क्विंटल 3 3600 3600 3600
हरभरा --- क्विंटल 24 3200 7300 7000
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 8 3570 4430 4305
तूर --- क्विंटल 2 7350 7350 7350
तूर लाल क्विंटल 3 6500 6500 6500
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 108 5100 7172 7000
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 263 4000 5000 4851
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 3 5000 6850 6125
सुर्यफुल --- क्विंटल 21 3100 3455 3100
कांदा लाल क्विंटल 78 100 580 425
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6178
25/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 303 1923 2214 2016
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 516 1938 2141 2006
गहू --- क्विंटल 364 2121 2391 2241
गहू लोकल क्विंटल 173 2000 2650 2330
ज्वारी --- क्विंटल 198 2070 2999 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1332 1995 2423 2223
ज्वारी दादर क्विंटल 216 2973 3626 3275
मका ---- क्विंटल 18 1575 1710 1710
मका सफेद गंगा क्विंटल 23 2300 2300 2300
मका पिवळी क्विंटल 2787 1475 1756 1612
चवळी बी पांढरी क्विंटल 1 5700 5700 5700
हरभरा --- क्विंटल 22 4000 7815 7000
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 129 5013 6320 5900
हरभरा चाफा क्विंटल 11 4400 4652 4635
हरभरा काबुली क्विंटल 1 4599 4599 4599
मूग चमकी क्विंटल 96 6500 8101 6800
तूर लाल क्विंटल 6 7511 8250 7850
उडीद काळा क्विंटल 11 7600 7666 7666
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 166 6000 7000 6500
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 317 3551 5591 4625
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 237 5381 6950 6350
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 3682 3705 4110 4110
सुर्यफुल --- क्विंटल 56 3650 3800 3650
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10665
24/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 302 1681 2030 2005
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 694 1825 2088 1950
गहू --- क्विंटल 238 2116 2435 2413
गहू लोकल क्विंटल 365 2150 2570 2276
ज्वारी --- क्विंटल 222 1500 2375 2365
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1222 1800 2376 1989
ज्वारी दादर क्विंटल 184 2325 3587 3044
मका पिवळी क्विंटल 6587 1393 1736 1674
तांदूळ --- क्विंटल 2 1375 1500 1500
चवळी बी पांढरी क्विंटल 1 4800 4800 4800
हरभरा --- क्विंटल 29 4300 7860 7700
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 102 5279 6233 5976
हरभरा चाफा क्विंटल 6 4400 4690 4500
हरभरा बोल्ड क्विंटल 10 8111 10900 10900
मूग --- क्विंटल 1 5500 5500 5500
मूग चमकी क्विंटल 113 6400 8171 7500
तूर लाल क्विंटल 11 7530 7866 7580
उडीद काळा क्विंटल 1 7700 7700 7700
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 207 5000 6750 6651
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 376 3726 5201 4800
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 322 4950 6788 6003
सुर्यफुल --- क्विंटल 50 3650 3800 3650
तील हावरी क्विंटल 1 18200 18200 18200
कांदा लाल क्विंटल 23555 200 1040 550
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 30 7000 22000 13000
मिरची (लाल) पांडी क्विंटल 6 6000 19000 11750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 34637
23/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 667 1551 2203 1950
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 929 1800 2132 1988
गहू --- क्विंटल 603 1909 2473 2194
गहू लोकल क्विंटल 341 2000 2479 2250
ज्वारी --- क्विंटल 634 1900 2500 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1044 2100 2478 2339
ज्वारी दादर क्विंटल 320 2729 3592 3276
मका ---- क्विंटल 11 1661 1700 1700
मका पिवळी क्विंटल 9176 1408 1727 1638
चवळी बी पांढरी क्विंटल 3 4000 4125 4000
हरभरा --- क्विंटल 31 4000 7450 6076
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 72 5300 6350 5980
हरभरा चाफा क्विंटल 10 3500 4680 4301
हरभरा काबुली क्विंटल 1 6701 6701 6701
हरभरा बोल्ड क्विंटल 1 9100 9100 9100
मूग चमकी क्विंटल 148 5700 8131 6950
तूर लाल क्विंटल 2 7800 8250 8250
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 194 6000 7000 6225
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 384 3475 5675 4800
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 162 4901 6906 6525
सुर्यफुल --- क्विंटल 10 3650 3800 3650
कांदा लाल क्विंटल 18124 175 793 488
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32867
22/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 766 1675 2112 2028
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 1217 1750 2151 2025
गहू --- क्विंटल 344 2064 2342 2214
गहू लोकल क्विंटल 572 2125 3703 3428
ज्वारी --- क्विंटल 305 1300 2800 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 793 2186 2502 2326
ज्वारी दादर क्विंटल 162 2539 3225 3005
मका ---- क्विंटल 33 1661 1715 1696
मका पिवळी क्विंटल 8040 1433 1780 1672
चवळी बी पांढरी क्विंटल 9 5300 6501 6000
हरभरा --- क्विंटल 87 4440 6046 5546
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 73 4151 6415 6078
हरभरा चाफा क्विंटल 27 3500 4776 4625
हरभरा बोल्ड क्विंटल 1 10000 10000 10000
मूग --- क्विंटल 4 7100 7100 7100
मूग चमकी क्विंटल 229 6000 8025 7650
तूर --- क्विंटल 10 7650 7650 7650
तूर लाल क्विंटल 17 5000 7763 7000
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 112 6000 6551 6200
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 475 3656 4900 4020
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 359 4975 6900 6088
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 3 4200 4200 4200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 11 3800 4600 4440
तील हावरी क्विंटल 2 14000 14000 14000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13651
19/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 428 1921 2214 2065
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 608 1956 2298 2125
गहू --- क्विंटल 414 2179 2387 2314
गहू लोकल क्विंटल 293 2076 2663 2308
ज्वारी --- क्विंटल 270 2011 2900 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1069 2150 2471 2376
ज्वारी दादर क्विंटल 216 2750 3629 3160
मका ---- क्विंटल 30 1605 1635 1635
मका पिवळी क्विंटल 6407 1457 1784 1620
हरभरा --- क्विंटल 100 4100 7500 6200
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 77 5253 6256 6003
हरभरा चाफा क्विंटल 19 4500 4675 4580
हरभरा काबुली क्विंटल 4 6600 6600 6600
मूग चमकी क्विंटल 46 6000 7851 7400
तूर --- क्विंटल 4 7200 7500 7200
तूर लाल क्विंटल 69 7003 8300 7775
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 193 6000 6800 6300
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 502 3813 4971 4151
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 558 5100 7050 6238
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 6 4305 4305 4305
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 25 4500 4700 4692
सुर्यफुल --- क्विंटल 26 3798 5400 5400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11364

Dhule bajar bhav today, धुळे कांदा भावखात्रीशीर जाहिराती