बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiगडचिरोली बाजार भाव

07-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
भात - धान क्रांती क्विंटल 93 2040 2055 2050
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 246 2365 2465 2435
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 394 2443 2622 2534
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1341 1800 2032 1927
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2074
06/06/2023
भात - धान क्रांती क्विंटल 56 2040 2056 2049
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 182 2377 2470 2415
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 724 2409 2739 2569
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 1794 1700 2037 1929
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2756
05/06/2023
भात - धान क्रांती क्विंटल 85 2040 2056 2050
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 185 2335 2460 2410
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 589 2302 2619 2440
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2552 1600 2039 1902
मिरची (लाल) --- क्विंटल 100 9000 12500 12000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3511
04/06/2023
भात - धान क्रांती क्विंटल 25 2046 2060 2055
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 97 2070 2380 2112
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2158 1750 2039 1891
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2280
03/06/2023
कापूस --- क्विंटल 60 6300 6800 6500
भात - धान क्रांती क्विंटल 44 2040 2066 2055
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 97 2372 2450 2418
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 278 2469 2665 2622
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2484 1800 2000 1866
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2963
02/06/2023
कापूस --- क्विंटल 60 7300 7700 7400
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 173 2505 2758 2685
मिरची (लाल) --- क्विंटल 10 9000 12500 12000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 243
01/06/2023
कापूस --- क्विंटल 110 6300 6600 6400
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 58 2400 2480 2460
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 206 2147 2513 2313
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2525 1660 2021 1863
तांदूळ नं. २ क्विंटल 80 2000 2200 2100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2979
31/05/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 44 2040 2200 2100
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 256 2375 2490 2415
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 103 2260 2595 2442
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 2854 1670 2038 1855
भात - धान जयप्रकाश क्विंटल 27 3060 3150 3100
मका ---- क्विंटल 80 1980 2100 2000
मिरची (लाल) --- क्विंटल 40 9000 12500 12000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3404
30/05/2023
कापूस --- क्विंटल 60 7300 7700 7400
भात - धान क्रांती क्विंटल 123 2050 2055 2051
भात - धान परभणी चेन्नुर क्विंटल 88 2384 2480 2412
भात - धान जयश्रीराम क्विंटल 552 2332 2583 2437
भात - धान लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 3044 1667 2031 1894
मिरची (लाल) --- क्विंटल 4 14000 24000 19400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3871

Gadchiroli bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती