जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2024
हरभरा लाल क्विंटल 31 6250 6530 6390
तूर लाल क्विंटल 36 11400 11700 11550
तूर गज्जर क्विंटल 81 11100 11830 11465
सोयाबिन लोकल क्विंटल 300 4050 4451 4250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 108 4330 4400 4365
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 556
19/06/2024
हरभरा --- क्विंटल 200 6200 6600 6400
हरभरा लाल क्विंटल 46 6550 6750 6650
तूर लाल क्विंटल 54 11650 11850 11750
सोयाबिन लोकल क्विंटल 700 4000 4470 4235
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 135 4265 4330 4298
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 1500 13525 16060 14792
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 20 10000 14775 14200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2655
18/06/2024
हरभरा लाल क्विंटल 58 6600 6700 6650
तूर लाल क्विंटल 11 11600 11800 11700
तूर गज्जर क्विंटल 100 10900 11500 11200
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 615 5450 5850 5625
सोयाबिन लोकल क्विंटल 800 4050 4440 4245
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 159 4250 4350 4300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1743
17/06/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 23 5800 6200 6100
हरभरा लाल क्विंटल 58 6500 6800 6650
तूर लाल क्विंटल 108 10700 11900 11350
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 27 4900 5200 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 148 4213 4375 4269
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 29 11000 15000 13000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 393
15/06/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 32 5800 6300 6100
हरभरा लाल क्विंटल 101 6400 6700 6550
तूर लाल क्विंटल 166 10650 11900 11325
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 38 4900 5200 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 120 4150 4400 4288
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 137 11000 16000 14500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 594
14/06/2024
हरभरा --- क्विंटल 160 6230 6600 6415
हरभरा लोकल क्विंटल 54 5800 6400 6200
हरभरा लाल क्विंटल 57 6500 6600 6550
तूर लाल क्विंटल 23 9700 12000 11000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1178 5333 5667 5517
सोयाबिन लोकल क्विंटल 365 4125 4425 4275
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 126 4100 4375 4238
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 1850 13800 16000 14900
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 1106 12000 15618 13774
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4919
13/06/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 35 5500 6300 5800
हरभरा लाल क्विंटल 71 6300 6600 6450
तूर लाल क्विंटल 106 10250 11600 10675
तूर गज्जर क्विंटल 90 11000 11800 11400
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 44 4900 5300 5100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 640 4125 4400 4263
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 107 4120 4363 4248
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 1195 13000 15805 14403
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2288
12/06/2024
हरभरा --- क्विंटल 300 6100 6550 6325
हरभरा लाल क्विंटल 109 6200 6500 6350
तूर लाल क्विंटल 91 10650 11650 10825
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 256 5000 5300 5150
सोयाबिन लोकल क्विंटल 1155 3990 4366 4178
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 167 4175 4350 4238
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 1500 13300 15930 14615
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 1059 12002 15467 13734
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4637

शेअर करा