बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


हिंगोली बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू शरबती क्विंटल 150 2195 3045 2620
ज्वारी लोकल क्विंटल 18 2200 2780 2490
हरभरा लाल क्विंटल 146 4550 4600 4575
मूग हिरवा क्विंटल 25 6500 6765 6632
तूर लाल क्विंटल 62 8850 9050 8950
तूर गज्जर क्विंटल 250 8800 9360 9080
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1000 5800 6525 6162
करडई लोकल क्विंटल 5 4650 4650 4650
सोयाबिन लोकल क्विंटल 515 4600 4995 4797
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 137 4600 4650 4625
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 1500 5850 7000 6425
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 121 5200 5700 5450
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3929
26/05/2023
हरभरा --- क्विंटल 300 4400 4741 4570
हरभरा लाल क्विंटल 131 4550 4600 4575
तूर लाल क्विंटल 48 8800 9000 8900
सोयाबिन लोकल क्विंटल 500 4550 4970 4760
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 141 4600 4650 4625
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 2500 5800 6999 6399
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 107 5500 6000 5750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3727
25/05/2023
गहू शरबती क्विंटल 150 2180 3165 2672
ज्वारी लोकल क्विंटल 25 2200 2730 2465
हरभरा लोकल क्विंटल 45 3800 4600 4200
हरभरा लाल क्विंटल 137 4600 4650 4625
मूग हिरवा क्विंटल 5 6500 7000 6750
तूर लाल क्विंटल 85 8000 8850 8300
तूर गज्जर क्विंटल 330 8855 9300 9077
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1000 5550 6395 5998
करडई लोकल क्विंटल 8 4730 4730 4730
सोयाबिन लोकल क्विंटल 400 4600 4950 4775
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 218 4225 4575 4400
तील लोकल क्विंटल 2 14800 14800 14800
हळद/ हळकुंड --- क्विंटल 3500 6100 7300 6700
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 357 3000 6000 5725
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6262
24/05/2023
हरभरा --- क्विंटल 505 4500 4776 4638
हरभरा लाल क्विंटल 136 4550 4650 4600
तूर लाल क्विंटल 100 8150 8850 8600
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 300 5000 6000 5500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 530 4600 4942 4771
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 243 4300 4575 4413
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3132 5500 7120 6310
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4946
23/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
गहू शरबती क्विंटल 80 1900 3120 2510
ज्वारी लोकल क्विंटल 20 1800 2425 2112
हरभरा लाल क्विंटल 167 4550 4650 4600
तूर लाल क्विंटल 74 8800 9000 8900
तूर गज्जर क्विंटल 300 8500 9060 8780
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1260 5700 6345 5948
सोयाबिन लोकल क्विंटल 635 4600 4986 4793
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 278 4300 4650 4425
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 1599 5350 6700 6025
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4469
22/05/2023
हरभरा --- क्विंटल 690 4485 4770 4627
हरभरा लोकल क्विंटल 23 3800 4700 4300
हरभरा लाल क्विंटल 257 4525 4675 4600
तूर लाल क्विंटल 66 8050 9200 8450
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 115 5300 6000 5600
सोयाबिन लोकल क्विंटल 580 4650 5000 4825
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 371 4417 4783 4633
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 3847 5713 6950 6331
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5949
20/05/2023
गहू शरबती क्विंटल 66 2200 2900 2550
ज्वारी लोकल क्विंटल 31 3000 3205 3102
हरभरा लोकल क्विंटल 37 4000 4500 4200
हरभरा लाल क्विंटल 154 4600 4700 4650
मूग हिरवा क्विंटल 5 6900 7250 7075
तूर लाल क्विंटल 147 8100 9100 8450
तूर गज्जर क्विंटल 330 8790 9300 9045
उडीद काळा क्विंटल 1 7525 7525 7525
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 1565 5700 6400 5975
करडई लोकल क्विंटल 30 4300 4561 4430
सोयाबिन लोकल क्विंटल 660 4800 5085 4942
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 346 4325 4725 4500
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 2626 5150 6950 6163
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5998
19/05/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 26 3800 4600 4300
हरभरा लाल क्विंटल 217 4650 4750 4700
तूर लाल क्विंटल 149 8100 8900 8475
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 135 5300 6000 5500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 361 4325 4725 4500
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 741 5250 6600 5750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1629

hingoli bajar bhav today, हिंगोली मार्केट आजचे भावखात्रीशीर जाहिराती