बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


जळगाव बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 716 2026 2150 2150
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 35 2069 2082 2082
गहू लोकल क्विंटल 181 2143 2400 2295
गहू १४७ क्विंटल 9 2300 2400 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 232 2277 2483 2323
ज्वारी दादर क्विंटल 83 3403 3700 3576
मका पिवळी क्विंटल 15 1745 1775 1745
मका लाल क्विंटल 389 1585 1698 1635
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 7 4080 4600 4575
हरभरा चाफा क्विंटल 10 4500 4550 4550
हरभरा काबुली क्विंटल 20 6400 6400 6400
सोयाबिन --- क्विंटल 32 4611 4611 4611
आंबा लोकल क्विंटल 20 7000 9000 8000
चिकु --- क्विंटल 3 1200 1200 1200
जांभूळ --- क्विंटल 3 12000 12000 12000
लिंबू --- क्विंटल 20 1000 2000 1500
लिंबू लोकल क्विंटल 95 3300 3300 3300
मोसंबी --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
पपई --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 27 7500 9000 8000
बटाटा --- क्विंटल 288 1400 1625 1550
बीट --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
भेडी लोकल क्विंटल 42 2000 2000 2000
भोपळा लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 27 2250 2500 2350
ढेमसे लोकल क्विंटल 12 1000 1250 1100
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 60 1000 1350 1175
गवार --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कैरी --- क्विंटल 5 2500 2500 2500
कैरी लोकल क्विंटल 47 1000 2500 1500
काकडी लोकल क्विंटल 40 750 1100 1000
कांदा लाल क्विंटल 801 376 564 463
कांदा पात लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
कारली लोकल क्विंटल 4 2250 2250 2250
कोबी लोकल क्विंटल 29 700 900 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 25 2650 3650 3150
लसूण लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 7 3250 3250 3250
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
पालक लोकल क्विंटल 7 2250 2250 2250
शेवगा --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
शेवगा लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 361 400 500 450
वाल पापडी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
वांगी लोकल क्विंटल 56 1000 1000 1000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 4 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 42 1500 2000 1800
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 34 2000 3500 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3820
26/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 926 1955 2159 2104
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 80 1976 2125 2088
बाजरी हिरवी क्विंटल 580 1850 2175 2086
गहू लोकल क्विंटल 178 2259 2410 2339
गहू १४७ क्विंटल 22 2445 2445 2445
ज्वारी लोकल क्विंटल 18 2400 2400 2400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1581 2342 2541 2419
ज्वारी पांढरी क्विंटल 35 2100 3151 2561
ज्वारी दादर क्विंटल 352 3133 3940 3874
मका पिवळी क्विंटल 2570 1500 1740 1650
मका लाल क्विंटल 5723 1592 1751 1702
हरभरा चाफा क्विंटल 158 4525 4538 4538
हरभरा लाल क्विंटल 3 5451 5451 5451
हरभरा जंबु क्विंटल 3 8100 10000 10000
हरभरा बोल्ड क्विंटल 14 6738 6738 6738
मूग हिरवा क्विंटल 60 6900 7161 7026
मूग चमकी क्विंटल 15 5500 6801 6801
तूर लाल क्विंटल 8 7500 8000 8000
उडीद काळा क्विंटल 10 7300 7571 7506
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 30 5800 6201 6201
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 105 3300 3560 3560
सुर्यफुल काळे क्विंटल 65 2116 3852 3551
तील गोपी क्विंटल 15 12000 12500 12500
आंबा लोकल क्विंटल 15 7000 9000 8000
जांभूळ --- क्विंटल 4 7000 10000 8000
लिंबू --- क्विंटल 25 1500 2500 2000
लिंबू लोकल क्विंटल 125 2500 2500 2500
पपई --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
आले --- क्विंटल 20 6000 10000 7500
बटाटा --- क्विंटल 250 1400 1600 1500
भेडी लोकल क्विंटल 26 2000 2500 2250
भोपळा लोकल क्विंटल 7 600 1000 800
दुधी भोपळा --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 72 1000 1500 1250
गाजर लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
गवार --- क्विंटल 4 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कैरी --- क्विंटल 5 2500 2500 2500
कैरी लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 30 750 1000 850
कांदा लाल क्विंटल 1318 375 600 550
कारली लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
कोबी लोकल क्विंटल 46 750 850 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 52 2000 3000 2500
लसूण --- क्विंटल 40 6000 9000 8000
लसूण लोकल क्विंटल 15 10000 18000 15000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 15 3650 3650 3650
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
पालक लोकल क्विंटल 7 2100 2100 2100
शेवगा --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
शेवगा लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 292 450 550 500
वाल भाजी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 74 1000 1500 1250
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 8 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 45 1500 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15171
25/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 1040 2041 2125 2100
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 49 1900 2121 2019
बाजरी हिरवी क्विंटल 514 2096 2376 2265
गहू लोकल क्विंटल 173 2178 2423 2348
गहू २१८९ क्विंटल 15 2155 2340 2201
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1694 2257 2331 2316
ज्वारी पांढरी क्विंटल 650 1850 2341 2200
ज्वारी दादर क्विंटल 231 3325 4003 3981
मका पिवळी क्विंटल 6059 1634 1761 1734
मका लाल क्विंटल 353 1587 1707 1690
हरभरा --- क्विंटल 4 4200 4400 4250
हरभरा चाफा क्विंटल 308 4500 4550 4550
हरभरा लाल क्विंटल 13 6200 6200 6200
हरभरा काबुली क्विंटल 18 6250 6300 6300
मूग चमकी क्विंटल 15 6600 7355 7355
तूर लाल क्विंटल 8 7600 7800 7750
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 15 5700 5800 5800
ओवा लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 25 4200 4601 4601
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 120 3400 3561 3561
तील गोपी क्विंटल 15 12500 13000 13000
आंबा --- क्विंटल 3 5000 5000 5000
आंबा लोकल क्विंटल 15 6000 9000 7000
जांभूळ --- क्विंटल 5 5000 8000 7000
लिंबू --- क्विंटल 20 1000 2200 1600
लिंबू लोकल क्विंटल 125 3300 3300 3300
पपई --- क्विंटल 5 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 15 6000 10500 8000
बटाटा --- क्विंटल 283 1400 1625 1500
भेडी लोकल क्विंटल 26 2750 3250 3000
भोपळा लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 2 1000 1000 1000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 16 2250 2500 2350
ढेमसे लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 47 1100 1500 1250
गाजर लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
गवार --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कैरी --- क्विंटल 9 2500 2500 2500
कैरी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
काकडी लोकल क्विंटल 38 750 900 850
कांदा लाल क्विंटल 1012 338 594 500
कारली लोकल क्विंटल 8 1750 2250 2000
कोबी लोकल क्विंटल 24 1500 3500 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 32 2250 4250 3250
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 10 3650 3650 3650
पालक लोकल क्विंटल 6 2100 2100 2100
शेवगा --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
शेवगा लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 303 450 550 500
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
वाल पापडी लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 64 900 1250 1000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 8 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 25 3000 3500 3200
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 45 2500 3000 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13519
24/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 1136 1995 2177 2022
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 76 1973 2099 2000
बाजरी हिरवी क्विंटल 700 1831 2221 2076
गहू लोकल क्विंटल 281 2011 2245 2235
गहू २१८९ क्विंटल 30 2151 2900 2251
गहू १४७ क्विंटल 48 2100 2200 2100
ज्वारी लोकल क्विंटल 20 2451 2451 2451
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 943 2185 2579 2309
ज्वारी पांढरी क्विंटल 600 1800 2400 2261
ज्वारी दादर क्विंटल 597 3558 4000 3809
मका पिवळी क्विंटल 4729 1610 1750 1635
मका लाल क्विंटल 1847 1560 1739 1711
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 4470 4590 4470
हरभरा चाफा क्विंटल 305 4525 4600 4600
हरभरा काबुली क्विंटल 4 6300 6300 6300
हरभरा बोल्ड क्विंटल 1 7952 7952 7952
मूग हिरवा क्विंटल 80 6925 7299 7116
मूग चमकी क्विंटल 9 6900 7200 7200
तूर लाल क्विंटल 9 7156 7950 7406
भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 3 6000 6000 6000
ओवा लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 190 3500 3900 3900
सुर्यफुल काळे क्विंटल 18 2800 3872 3599
तील गोपी क्विंटल 22 12500 13000 13000
तील पांढरा क्विंटल 17 12551 13051 13051
आंबा लोकल क्विंटल 25 7000 10000 8000
आंबा मद्रास क्विंटल 40 2000 4000 3000
जांभूळ --- क्विंटल 2 10000 10000 10000
लिंबू --- क्विंटल 17 1000 2200 1800
लिंबू लोकल क्विंटल 123 3300 3300 3300
मोसंबी --- क्विंटल 7 2000 4000 3000
पपई --- क्विंटल 3 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 21 8000 11000 9000
बटाटा --- क्विंटल 293 1400 1600 1500
भेडी लोकल क्विंटल 28 2400 2650 2550
भोपळा लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 7 2250 2500 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1400
गवार --- क्विंटल 1 3300 3300 3300
गवार लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
कैरी लोकल क्विंटल 13 500 1000 800
काकडी लोकल क्विंटल 43 1000 1000 1000
कांदा लाल क्विंटल 818 400 575 525
कांदा पात लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
कारली लोकल क्विंटल 4 2250 2250 2250
कोबी लोकल क्विंटल 27 700 900 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 40 2000 3000 2500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 21 2500 2500 2500
पालक लोकल क्विंटल 13 1500 1500 1500
शेवगा --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
शेवगा लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 127 750 850 800
वाल भाजी लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
वाल पापडी लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
वांगी लोकल क्विंटल 117 850 1150 1000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
धने लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 11 3300 3300 3300
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1800
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 27 2000 3000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13573
23/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 1618 2145 2182 2179
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 110 1535 2129 2060
बाजरी हिरवी क्विंटल 1075 1826 2154 2103
गहू लोकल क्विंटल 326 2155 2482 2366
गहू २१८९ क्विंटल 25 2060 2160 2070
ज्वारी लोकल क्विंटल 85 2482 2538 2482
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3133 2183 2443 2354
ज्वारी दादर क्विंटल 512 2920 3967 3772
मका पिवळी क्विंटल 25 1705 1710 1705
मका लाल क्विंटल 7330 1519 1736 1690
हरभरा --- क्विंटल 7 4100 4426 4421
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 4540 4575 4540
हरभरा चाफा क्विंटल 329 5367 5450 5433
हरभरा बोल्ड क्विंटल 18 7335 8200 7575
मूग हिरवा क्विंटल 100 6900 7300 7151
मूग चमकी क्विंटल 10 6000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 4 8400 8400 8400
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 10 6100 6100 6100
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 120 3300 3660 3660
सुर्यफुल काळे क्विंटल 125 3156 3888 3600
तील गोपी क्विंटल 6 12400 12500 12500
तील पांढरा क्विंटल 20 13100 13200 13100
आंबा --- क्विंटल 15 7000 9000 8000
लिंबू --- क्विंटल 20 2000 3000 2500
लिंबू लोकल क्विंटल 162 2500 2500 2500
पपई --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
फणस --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
आले --- क्विंटल 20 6000 10000 7500
बटाटा --- क्विंटल 235 1400 1600 1500
भेडी लोकल क्विंटल 34 1500 2000 1750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 3 1000 1000 1000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 17 2000 2500 2250
ढेमसे लोकल क्विंटल 6 1250 1250 1250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 42 1250 2000 1650
गवार --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कैरी --- क्विंटल 3 3300 3300 3300
कैरी लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 26 900 1250 1100
कांदा लोकल क्विंटल 4700 100 701 550
कांदा लाल क्विंटल 1279 388 450 415
कारली लोकल क्विंटल 9 2500 2500 2500
कोबी लोकल क्विंटल 38 750 850 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 18 2000 4500 2750
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 21 2750 2750 2750
पालक लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
शेवगा लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 163 650 750 700
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 64 1100 1500 1250
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 4 4250 4250 4250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 9 3300 3300 3300
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 20 1200 2200 1800
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 22 1500 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 21964
22/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 1735 2011 2136 2136
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 74 2076 2200 2150
बाजरी हिरवी क्विंटल 800 1913 2192 2075
गहू लोकल क्विंटल 188 2036 2318 2301
गहू २१८९ क्विंटल 150 2040 2971 2500
गहू १४७ क्विंटल 33 2100 2100 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2323 2088 2467 2430
ज्वारी पांढरी क्विंटल 750 1800 2380 2251
ज्वारी दादर क्विंटल 300 3200 3500 3500
मका पिवळी क्विंटल 6813 1567 1783 1707
मका लाल क्विंटल 560 1655 1734 1723
हरभरा --- क्विंटल 6 4300 4425 4361
हरभरा चाफा क्विंटल 200 4551 4600 4600
मूग हिरवा क्विंटल 250 7000 7155 7100
मूग चमकी क्विंटल 15 6405 6601 6601
तूर लाल क्विंटल 20 7250 8100 7900
उडीद काळा क्विंटल 5 7542 7592 7592
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 20 6426 6426 6426
सोयाबिन लोकल क्विंटल 2 4600 4600 4600
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 165 3200 3500 3500
सुर्यफुल काळे क्विंटल 140 3281 3311 3301
जांभूळ --- क्विंटल 3 9000 9000 9000
केळी नं. १ क्विंटल 12600 930 1270 1170
लिंबू --- क्विंटल 20 1800 2200 2000
मोसंबी --- क्विंटल 10 3000 5000 4000
पपई --- क्विंटल 5 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 22 6000 11000 8000
बटाटा --- क्विंटल 200 800 1200 1000
बीट --- क्विंटल 3 1500 1500 1500
भेडी लोकल क्विंटल 35 1000 2500 1800
भोपळा लोकल क्विंटल 5 1200 1200 1200
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
ढेमसे लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 23 1000 2500 1800
गवार लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3500
कैरी लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
कांदा लाल क्विंटल 1500 225 680 375
कारली लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कोबी लोकल क्विंटल 27 400 700 500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 9 1500 4000 3000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पालक लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
शेवगा लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 105 300 600 400
वांगी लोकल क्विंटल 23 700 1200 1000
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
धने लोकल क्विंटल 22 5500 6100 6100
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 25 1500 2200 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 29298
21/05/2023
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 11 3300 3300 3300
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 13 4000 4000 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24
20/05/2023
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7320 7700 7510
बाजरी लोकल क्विंटल 104 2258 2308 2308
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 12 2150 2150 2150
बाजरी हिरवी क्विंटल 190 1905 2041 1951
गहू लोकल क्विंटल 57 1888 2080 2055
गहू हायब्रीड क्विंटल 48 2350 2820 2660
गहू १४७ क्विंटल 5 2065 2065 2065
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 59 2300 2899 2350
ज्वारी दादर क्विंटल 119 3150 3628 3411
मका पिवळी क्विंटल 1616 1475 1693 1567
मका लाल क्विंटल 287 1600 1700 1652
हरभरा लोकल क्विंटल 49 4400 5000 4750
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 4500 4600 4570
हरभरा बोल्ड क्विंटल 3 8000 8100 8100
मूग हिरवा क्विंटल 23 7000 7172 7125
तूर लाल क्विंटल 3 7450 7450 7450
भुईमुग शेंग (सुकी) हायब्रीड क्विंटल 4 6600 7700 7520
सुर्यफुल काळे क्विंटल 75 2951 3862 3501
आंबा लोकल क्विंटल 20 3000 4500 3500
डाळींब गणेश क्विंटल 11 5000 11000 7000
केळी नं. १ क्विंटल 5890 980 1320 1220
लिंबू --- क्विंटल 20 2000 3000 2200
लिंबू लोकल क्विंटल 212 2000 2000 2000
मोसंबी --- क्विंटल 8 2000 4500 3500
पपई --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 25 6000 10000 8000
बटाटा --- क्विंटल 205 1400 1600 1500
भेडी लोकल क्विंटल 22 2000 2500 2250
भोपळा लोकल क्विंटल 4 1200 1200 1200
दुधी भोपळा --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 18 2250 2750 2500
ढेमसे लोकल क्विंटल 10 1250 1250 1250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 42 1250 1750 1500
गाजर लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
गवार --- क्विंटल 7 3300 3300 3300
गवार लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
कैरी लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
काकडी लोकल क्विंटल 41 750 1000 850
कांदा लाल क्विंटल 1789 363 550 450
कारली लोकल क्विंटल 14 1750 2250 2000
कोबी लोकल क्विंटल 43 700 900 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 22 2650 3650 3150
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 12 3150 3150 3150
पालक लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
शेवगा लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 263 400 500 450
वाल भाजी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 88 1250 1750 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 7 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 37 1500 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11659
19/05/2023
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 264 7320 7700 7510
बाजरी लोकल क्विंटल 1341 2190 2233 2225
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 88 2000 2199 2189
बाजरी हिरवी क्विंटल 1375 1884 2261 2147
गहू लोकल क्विंटल 120 2000 2600 2600
गहू हायब्रीड क्विंटल 40 2350 2820 2660
गहू २१८९ क्विंटल 150 2051 2400 2231
गहू कल्याण सोना क्विंटल 3 2100 2100 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3126 2229 2406 2406
ज्वारी रब्बी क्विंटल 45 2451 2472 2472
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2150 1976 2370 2250
ज्वारी दादर क्विंटल 480 2733 4050 3667
मका पिवळी क्विंटल 3675 1483 1720 1650
मका लाल क्विंटल 2092 1533 1733 1700
हरभरा लोकल क्विंटल 24 4400 4960 4750
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 4480 4635 4635
हरभरा चाफा क्विंटल 633 4319 4381 4369
हरभरा लाल क्विंटल 3 5100 5600 5600
हरभरा काबुली क्विंटल 46 6250 6625 6425
हरभरा बोल्ड क्विंटल 42 7300 7650 7400
मूग हिरवा क्विंटल 27 6881 7252 7181
मूग चमकी क्विंटल 9 7000 7100 7100
मूग कोपरगाव क्विंटल 3 6501 6501 6501
तूर लाल क्विंटल 28 7670 8221 8151
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 40 5770 6200 6200
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 90 3539 3725 3725
सुर्यफुल काळे क्विंटल 94 3400 3946 3823
आंबा लोकल क्विंटल 20 7000 11000 9000
कलिंगड लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
केळी नं. १ क्विंटल 18300 1080 1420 1320
लिंबू --- क्विंटल 21 1500 2400 2000
लिंबू लोकल क्विंटल 183 2000 2000 2000
मोसंबी --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
पपई --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
आले --- क्विंटल 38 7000 12500 9000
बटाटा --- क्विंटल 225 800 1200 1000
बीट लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
भेडी लोकल क्विंटल 41 2250 2500 2350
भोपळा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1200
दुधी भोपळा --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 7 2250 2250 2250
ढेमसे लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 64 900 1250 1100
गवार --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 7 2500 4500 3500
कैरी --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
कैरी लोकल क्विंटल 45 1000 1500 1200
काकडी लोकल क्विंटल 31 900 1100 1000
कांदा लाल क्विंटल 2042 388 637 517
कांदा पात लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
कारली लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
कोबी लोकल क्विंटल 47 700 850 800
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
लसूण --- क्विंटल 40 7000 22000 14500
लसूण लोकल क्विंटल 235 3000 14000 8500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 14 2650 2650 2650
पालक लोकल क्विंटल 16 1000 1000 1000
शेवगा --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 296 400 550 450
वाल भाजी लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
वांगी लोकल क्विंटल 87 850 1150 1000
चिंच लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 11 4000 4000 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1800
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 30 2000 3000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 37923

Jalgaon bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती