बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


जालना बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 519 1900 2250 2150
गहू नं. ३ क्विंटल 297 2150 3260 2350
गहू लोकल क्विंटल 131 2050 2500 2150
ज्वारी शाळू क्विंटल 1540 2400 4899 3400
मका पिवळी क्विंटल 40 1750 1850 1800
मका लाल क्विंटल 3230 1325 1780 1625
हरभरा लोकल क्विंटल 6 4600 4700 4655
तूर पांढरा क्विंटल 129 6000 9486 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 10 4800 4950 4900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5902
26/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 28 2300 2300 2300
बाजरी हिरवी क्विंटल 491 1975 2233 2106
गहू नं. ३ क्विंटल 375 2200 2800 2350
गहू लोकल क्विंटल 47 1800 3080 2450
गहू २१८९ क्विंटल 33 2400 2726 2500
ज्वारी शाळू क्विंटल 1675 2350 3665 2912
मका हायब्रीड क्विंटल 120 1800 2000 1900
मका पिवळी क्विंटल 6 1551 1551 1551
मका लाल क्विंटल 3812 1290 1815 1645
हरभरा लोकल क्विंटल 330 4350 4745 4706
हरभरा लाल क्विंटल 5 4001 4700 4001
मूग चमकी क्विंटल 15 6300 6700 6500
तूर लाल क्विंटल 3 5200 5200 5200
तूर पांढरा क्विंटल 283 7433 8996 8720
करडई सफेद क्विंटल 5 4200 4200 4200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2085 4525 4825 4775
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 63 2750 3900 3821
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5400 5400 5400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9380
25/05/2023
कापूस --- क्विंटल 30 5900 6900 6700
बाजरी हिरवी क्विंटल 710 1850 2251 2050
गहू नं. ३ क्विंटल 550 2150 3000 2360
गहू २१८९ क्विंटल 52 2175 2663 2450
ज्वारी शाळू क्विंटल 1561 2225 3800 3121
मका लाल क्विंटल 2761 1400 1800 1650
हरभरा लोकल क्विंटल 295 4050 4715 4665
हरभरा काबुली क्विंटल 4 5400 5400 5400
मूग चमकी क्विंटल 7 6900 6900 6900
तूर पांढरा क्विंटल 88 8100 9400 8700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1918 4300 4875 4800
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 272 3000 4000 3900
मोहरी लोकल क्विंटल 26 4300 5500 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8274
24/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 866 2001 2305 2150
गहू नं. ३ क्विंटल 591 2150 3000 2350
गहू २१८९ क्विंटल 23 2400 2899 2700
गहू १४७ क्विंटल 60 2200 2600 2400
ज्वारी शाळू क्विंटल 2029 2050 4001 3050
मका लाल क्विंटल 3462 1300 1825 1650
हरभरा लोकल क्विंटल 514 4250 4748 4680
हरभरा लाल क्विंटल 70 4400 4800 4600
तूर पांढरा क्विंटल 182 7250 9150 8800
उडीद काळा क्विंटल 27 7500 8095 7700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2186 4650 4883 4800
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 117 3000 4000 3900
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10128
23/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 851 1750 2250 2075
गहू नं. ३ क्विंटल 421 1900 3075 2350
गहू लोकल क्विंटल 41 1900 2500 2010
ज्वारी शाळू क्विंटल 1154 2200 5205 3200
मका पिवळी क्विंटल 38 1700 1800 1750
मका लाल क्विंटल 2815 1325 1850 1650
हरभरा लोकल क्विंटल 408 3600 4750 4650
मूग चमकी क्विंटल 71 6000 7100 6900
तूर पांढरा क्विंटल 179 6500 9311 7800
उडीद काळा क्विंटल 66 7700 7776 7776
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1899 4700 4900 4850
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 60 3700 4000 3900
सुर्यफुल काळे क्विंटल 4 3600 4000 3700
चिंच लोकल क्विंटल 83 600 800 800
मोहरी लोकल क्विंटल 8 4350 5550 5550
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8098
22/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 690 1600 2275 2100
गहू नं. ३ क्विंटल 364 2038 2777 2315
गहू लोकल क्विंटल 70 1800 2000 1920
ज्वारी शाळू क्विंटल 853 2100 4400 3200
मका हायब्रीड क्विंटल 435 1650 1850 1745
मका लाल क्विंटल 2084 1400 1846 1650
हरभरा लोकल क्विंटल 211 3500 4750 4650
तूर पांढरा क्विंटल 60 6000 9100 8800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1419 4250 4850 4800
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 60 2700 3900 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6246
20/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 922 1925 2301 2180
गहू नं. ३ क्विंटल 496 1700 3100 2300
गहू लोकल क्विंटल 53 2010 2500 2150
गहू २१८९ क्विंटल 32 2300 2710 2700
ज्वारी शाळू क्विंटल 1412 2500 4113 2975
मका पिवळी क्विंटल 117 1650 1850 1750
मका लाल क्विंटल 3407 1400 1820 1650
हरभरा लोकल क्विंटल 509 4053 4706 4650
हरभरा काबुली क्विंटल 32 5424 7415 7100
मूग चमकी क्विंटल 5 8499 8499 8499
तूर पांढरा क्विंटल 358 6500 9313 8713
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1687 4600 4935 4875
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 136 3600 4000 3900
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5625 5625 5625
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9170
19/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 513 2036 2339 2238
बाजरी महिको क्विंटल 3 2200 2200 2200
गहू नं. ३ क्विंटल 63 2200 2925 2325
गहू लोकल क्विंटल 72 1900 2800 2500
गहू २१८९ क्विंटल 34 2300 2821 2600
ज्वारी शाळू क्विंटल 753 2000 3317 2467
मका लाल क्विंटल 2079 1400 1820 1675
हरभरा लोकल क्विंटल 287 4250 4720 4638
हरभरा लाल क्विंटल 12 2600 4600 4600
हरभरा काबुली क्विंटल 3 9000 9000 9000
मूग हिरवा क्विंटल 5 6249 6249 6249
तूर लाल क्विंटल 14 6000 9100 6500
तूर पांढरा क्विंटल 167 8500 9074 8717
तूर काळी क्विंटल 2 7850 7850 7850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1031 4642 4892 4854
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 110 3200 4000 3900
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5149

Jalna bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती