बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiआजचे कारले बाजार भाव

08-06-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
औरंगाबाद --- क्विंटल 14 2000 3200 2600
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 28 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 63 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 3500 4000 3750
सातारा --- क्विंटल 8 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 5100 5100 5100
राहता --- क्विंटल 4 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 206 2505 4585 3510
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1800 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 52 2000 3500 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 14 250 400 320
07/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 10 3000 5000 4000
औरंगाबाद --- क्विंटल 7 2500 3000 2750
खेड-चाकण --- क्विंटल 103 2000 3000 2500
मंचर --- क्विंटल 25 1300 3300 2300
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 3500 4000 3750
सातारा --- क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 5500 5500 5500
राहता --- क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 263 2085 4170 3540
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 55 1000 2000 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2800 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 125 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 33 1000 3800 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 144 2000 3400 2700
चांदवड लोकल क्विंटल 7 1190 2695 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3200 3200
पेन लोकल क्विंटल 171 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 4000 4500 4250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 300 400 350
06/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
औरंगाबाद --- क्विंटल 12 1400 2000 1700
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 19 1500 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 74 2000 3000 2500
मंचर --- क्विंटल 27 1000 3500 2250
सातारा --- क्विंटल 8 3000 4000 3500
राहता --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 197 2083 5000 4167
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 87 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 53 1000 3200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2000 3200 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2700
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 4000 4500 4250
05/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 13 4000 5000 4500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 98 500 3560 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 10 1400 2000 1700
राहूरी --- क्विंटल 7 500 3500 2000
मंचर --- क्विंटल 35 1000 3500 2250
सातारा --- क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 4 2900 5500 5400
हिंगणा --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 300 3335 4585 3960
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2400
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2500 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 800 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 59 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 37 1000 3860 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 90 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 56 2100 3300 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 10 2100 2555 2345
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
04/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 20 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 52 500 3150 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 11 1400 2000 1700
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 2500 3500 3000
मंचर --- क्विंटल 45 1000 3510 2255
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 1500 3000 2500
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 5100 5300 5100
राहता --- क्विंटल 4 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 353 2505 4170 3540
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 6000 5300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 101 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 86 1000 3510 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 7 2310 2800 2450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
03/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 58 500 4000 3000
औरंगाबाद --- क्विंटल 13 1400 2000 1700
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 62 1000 2000 1500
राहूरी --- क्विंटल 9 1500 3000 2250
पाटन --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण --- क्विंटल 72 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 6 1500 3000 2500
सातारा --- क्विंटल 5 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
राहता --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 498 2085 3750 3000
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
अकलुज लोकल क्विंटल 10 3000 5500 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2350
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 112 2000 3200 2600
चांदवड लोकल क्विंटल 5 2450 3157 2975
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1800 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 117 5600 5800 5600
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
02/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 14 2500 3000 2750
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 35 1000 4250 3000
खेड-चाकण --- क्विंटल 60 2000 3000 2500
मंचर --- क्विंटल 19 1000 3500 2250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
घोटी --- क्विंटल 66 1600 1800 1700
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 4500 5100 4500
राहता --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 536 2500 4165 3580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3950
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 29 2000 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 5600 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 59 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 1500 3360 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 139 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 4 2100 2485 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2300 2500 2400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 14 250 350 290
01/06/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 17 3000 5000 4000
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 102 500 3000 2000
औरंगाबाद --- क्विंटल 12 1600 2000 1800
खेड-चाकण --- क्विंटल 60 2000 3000 2500
मंचर --- क्विंटल 70 1000 3250 2125
सातारा --- क्विंटल 14 3000 4000 3500
मंगळवेढा --- क्विंटल 2 5400 5400 5400
राहता --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 314 2505 3750 3080
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 170 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 78 2000 3400 2700
चांदवड लोकल क्विंटल 8 1575 2177 1890
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 36 1800 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2700
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000

karli bajar bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती