बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


कोल्हापुर बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
लिंबू --- क्विंटल 106 2500 5000 3500
मोसंबी --- क्विंटल 9 3000 6600 5400
सफरचंद --- क्विंटल 29 9000 12500 11500
फ्लॉवर --- क्विंटल 95 750 1600 1250
कांदा --- क्विंटल 6076 400 1300 800
कोबी ---- क्विंटल 188 300 1200 800
कोथिंबिर --- क्विंटल 50 3500 7500 5500
मेथी भाजी --- क्विंटल 9 5000 7500 6500
टोमॅटो --- क्विंटल 271 500 1200 900
वांगी --- क्विंटल 52 800 3300 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 119 1000 2500 1800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7004
26/05/2023
कांदा --- क्विंटल 4325 400 1200 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4325
25/05/2023
लिंबू --- क्विंटल 21 1000 5000 3000
सफरचंद --- क्विंटल 7 10000 12500 12000
बटाटा लोकल क्विंटल 190 1500 1800 1600
भेडी लोकल क्विंटल 65 1200 2500 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 55 1000 1500 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 168 500 1500 1000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 200 1500 2500 2000
गवार लोकल क्विंटल 77 3000 5000 4500
घेवडा लोकल क्विंटल 85 3000 5000 4500
काकडी लोकल क्विंटल 26 1500 2500 2000
कांदा --- क्विंटल 5808 400 1200 800
कांदा लोकल क्विंटल 380 700 1200 900
कारली लोकल क्विंटल 150 1800 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 90 500 1000 800
कोबी लोकल क्विंटल 80 300 700 450
कोथिंबिर --- क्विंटल 59 3500 8000 5750
कोथिंबिर लोकल नग 2100 15 20 18
मेथी भाजी --- क्विंटल 12 2500 7500 5000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 85 3500 5000 4500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 40 3000 6000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 120 1400 3000 2100
टोमॅटो --- क्विंटल 203 500 1000 800
टोमॅटो लोकल क्विंटल 400 500 1500 900
वांगी --- क्विंटल 75 500 3500 2000
वांगी लोकल क्विंटल 160 1500 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 90 1000 3000 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 210 1800 2500 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8856
24/05/2023
लिंबू --- क्विंटल 102 500 3750 2500
मोसंबी --- क्विंटल 6 25000 60000 35000
सफरचंद --- क्विंटल 8 9000 11000 10000
आले --- क्विंटल 45 7000 9000 8000
बटाटा लोकल क्विंटल 80 1200 1800 1500
भेडी लोकल क्विंटल 28 2000 3000 2800
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 65 1500 2000 1800
फ्लॉवर --- क्विंटल 84 500 1500 1000
गवार लोकल क्विंटल 28 3500 6000 4500
कांदा --- क्विंटल 7546 400 1400 800
कांदा लोकल क्विंटल 70 700 1500 1000
कोबी ---- क्विंटल 147 500 1000 800
कोबी लोकल क्विंटल 85 500 700 650
कोथिंबिर --- क्विंटल 56 5000 10000 7500
कोथिंबिर लोकल नग 2200 15 20 16
टोमॅटो --- क्विंटल 399 500 1000 800
टोमॅटो लोकल क्विंटल 360 600 1500 900
वांगी --- क्विंटल 63 1000 4000 2500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 81 1000 3000 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 50 2000 3000 2800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9303
23/05/2023
सफरचंद --- क्विंटल 6 4000 11000 4500
बटाटा लोकल क्विंटल 120 1200 1800 1600
भेडी लोकल क्विंटल 109 1500 2500 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 55 1300 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 95 500 1500 1000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 400 1700 2500 2000
गाजर लोकल क्विंटल 52 1000 1500 1100
गवार लोकल क्विंटल 110 3700 5000 4500
घेवडा लोकल क्विंटल 55 3000 5000 4500
काकडी लोकल क्विंटल 100 1600 3500 2100
कांदा --- क्विंटल 5695 400 1200 800
कांदा लोकल क्विंटल 150 700 1800 1000
कारली लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 64 500 1000 800
कोबी लोकल क्विंटल 160 300 800 500
कोथिंबिर --- क्विंटल 23 5000 10000 7500
मेथी भाजी --- क्विंटल 13 4000 9000 6500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 100 3500 4500 4000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 42 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 220 1000 3000 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 220 300 1000 700
टोमॅटो लोकल क्विंटल 400 500 1300 800
वांगी --- क्विंटल 51 1000 2500 1800
वांगी लोकल क्विंटल 210 1500 3000 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 53 1000 3500 2300
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 300 1800 3000 2600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8863
22/05/2023
लिंबू --- क्विंटल 38 1000 4000 2500
सफरचंद --- क्विंटल 12 4000 11000 4500
फ्लॉवर --- क्विंटल 109 500 1750 1150
कांदा --- क्विंटल 9538 400 1300 800
कोबी ---- क्विंटल 129 300 900 600
कोथिंबिर --- क्विंटल 26 5000 12500 9000
मेथी भाजी --- क्विंटल 13 5000 9000 7000
टोमॅटो --- क्विंटल 234 500 1100 800
वांगी --- क्विंटल 66 700 3000 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 44 1000 4000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10209
21/05/2023
फ्लॉवर --- क्विंटल 103 350 1250 800
कोबी ---- क्विंटल 104 300 600 500
कोथिंबिर --- क्विंटल 33 5000 11000 8000
मेथी भाजी --- क्विंटल 12 5000 7000 6000
टोमॅटो --- क्विंटल 292 500 1200 900
वांगी --- क्विंटल 71 1000 2700 2000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 63 1000 3000 2000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 678
20/05/2023
लिंबू --- क्विंटल 87 1500 5000 3500
मोसंबी --- क्विंटल 7 3000 6600 4800
सफरचंद --- क्विंटल 19 4500 12500 11500
आले --- क्विंटल 21 6000 9000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 85 1200 1500 1300
बीट लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1800
भेडी लोकल क्विंटल 93 2000 3800 3000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
फ्लॉवर --- क्विंटल 152 500 1250 900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 200 1500 2500 1800
गवार लोकल क्विंटल 98 3000 4500 3500
घेवडा लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2600
काकडी लोकल क्विंटल 105 1500 2000 1800
कांदा --- क्विंटल 8940 400 1200 800
कांदा लोकल क्विंटल 82 800 1200 1000
कारली लोकल क्विंटल 110 2000 3500 2800
कोबी ---- क्विंटल 197 400 900 700
कोबी लोकल क्विंटल 450 700 900 850
कोथिंबिर --- क्विंटल 50 4000 10000 7000
कोथिंबिर लोकल नग 2800 10 15 12
मेथी भाजी --- क्विंटल 10 4000 7500 6000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 55 2000 3500 2800
पडवळ लोकल क्विंटल 65 2000 3500 2600
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 26 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 120 1400 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 336 400 1500 1000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 550 1000 1500 1300
वांगी --- क्विंटल 107 500 2500 1500
वांगी लोकल क्विंटल 120 1500 2500 1800
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 93 1000 2500 1800
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 300 2500 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12569
19/05/2023
कांदा --- क्विंटल 5994 400 1200 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5994

Kolhapur bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती