बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


लातूर बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 60 2250 2900 2575
ज्वारी --- क्विंटल 1 2200 2200 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 75 2200 4075 3137
हरभरा लोकल क्विंटल 141 4205 4825 4515
हरभरा लाल क्विंटल 40 4751 4885 4818
मूग लोकल क्विंटल 6 6651 6651 6651
तूर --- क्विंटल 1 9470 9470 9470
तूर लोकल क्विंटल 234 5500 9300 7400
तूर लाल क्विंटल 30 9251 9500 9375
तूर पांढरा क्विंटल 25 9225 9551 9388
उडीद लोकल क्विंटल 6 6500 6500 6500
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 318 5400 7321 6360
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1865 4807 5017 4912
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2802
26/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 30 2200 3200 2975
गहू २१८९ क्विंटल 27 2000 3301 2557
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 180 1750 2975 2324
ज्वारी पिवळी क्विंटल 13 3301 4852 4418
ज्वारी पांढरी क्विंटल 49 2501 4001 3330
हरभरा --- क्विंटल 375 4400 4980 4690
हरभरा लोकल क्विंटल 194 4525 7193 6946
हरभरा लाल क्विंटल 270 4646 4838 4787
मूग लोकल क्विंटल 33 6350 6800 6575
तूर --- क्विंटल 375 4400 4980 4690
तूर लोकल क्विंटल 123 8500 9300 8900
तूर लाल क्विंटल 12 9350 9550 9450
तूर पांढरा क्विंटल 17 9100 9512 9306
उडीद लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 282 4500 7465 5985
करडई सफेद क्विंटल 1 3840 3840 3840
सोयाबिन --- क्विंटल 2500 4900 4983 4941
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2457 4657 5024 4884
तील पांढरा क्विंटल 3 9000 12100 10550
चिंच लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6945
25/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 40 2226 2626 2426
गहू २१८९ क्विंटल 27 2200 3501 2615
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 228 2151 3356 2762
ज्वारी पिवळी क्विंटल 11 3800 4246 3992
ज्वारी पांढरी क्विंटल 32 2501 3952 3217
हरभरा --- क्विंटल 557 4400 4930 4665
हरभरा लोकल क्विंटल 126 4300 4875 4587
हरभरा लाल क्विंटल 466 4270 4756 4648
मूग लोकल क्विंटल 30 6200 6871 6535
तूर --- क्विंटल 412 9313 9750 9531
तूर लोकल क्विंटल 138 7600 9151 8375
तूर लाल क्विंटल 24 6931 9154 8420
तूर पांढरा क्विंटल 17 9181 9350 9265
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 180 5000 6800 5900
करडई सफेद क्विंटल 5 3581 3852 3715
सोयाबिन --- क्विंटल 3038 4850 4952 4901
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2109 4359 4963 4768
तील पांढरा क्विंटल 3 10000 12550 11275
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7443
24/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 90 2100 3375 2737
गहू २१८९ क्विंटल 14 2100 3201 2472
ज्वारी --- क्विंटल 2 2931 2931 2931
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 225 2500 4000 3250
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 3200 3700 3440
हरभरा --- क्विंटल 400 4400 4925 4662
हरभरा लोकल क्विंटल 306 4609 4925 4755
हरभरा लाल क्विंटल 4849 4388 4837 4709
मूग लोकल क्विंटल 45 6500 7000 6750
मूग हिरवा क्विंटल 100 6800 7100 7000
तूर --- क्विंटल 411 9096 9371 9233
तूर लोकल क्विंटल 120 8000 8800 8400
तूर लाल क्विंटल 1443 7973 9123 8810
तूर पांढरा क्विंटल 23 9050 9290 9170
उडीद काळा क्विंटल 81 7000 7200 7100
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 600 5251 7300 6275
करडई नं. १ क्विंटल 27 4026 4127 4076
करडई सफेद क्विंटल 359 3200 3906 3659
सोयाबिन --- क्विंटल 2700 4880 4945 4912
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 11609 4660 4985 4888
तील पांढरा क्विंटल 6 10000 12000 11000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 23415
23/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 4 1950 2413 2254
गहू २१८९ क्विंटल 16 2200 3502 2541
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 25 1500 2000 1763
ज्वारी पिवळी क्विंटल 13 4151 4751 4441
ज्वारी पांढरी क्विंटल 59 2235 3436 2974
हरभरा --- क्विंटल 390 4900 5005 4952
हरभरा लोकल क्विंटल 6 4850 5151 5000
हरभरा लाल क्विंटल 3304 4366 15429 4709
मूग हिरवा क्विंटल 31 7000 7250 7100
तूर --- क्विंटल 386 9106 9455 9280
तूर लाल क्विंटल 1055 8400 9277 8970
तूर पांढरा क्विंटल 33 9000 9325 9162
उडीद काळा क्विंटल 33 7100 7300 7200
करडई सफेद क्विंटल 236 3711 4046 3906
सोयाबिन --- क्विंटल 3100 4900 4951 4925
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 8862 4760 5064 4934
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17553
22/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 79 2250 2700 2475
गहू २१८९ क्विंटल 36 2100 3711 2756
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 378 1950 3151 2520
ज्वारी पांढरी क्विंटल 46 2900 3601 3232
मका लोकल क्विंटल 20 1386 1386 1386
हरभरा लोकल क्विंटल 150 4300 4850 4575
हरभरा लाल क्विंटल 3474 4437 4810 4692
मूग लोकल क्विंटल 15 5900 6926 6413
मूग हिरवा क्विंटल 75 7000 7500 7400
तूर लोकल क्विंटल 150 8500 9000 8750
तूर लाल क्विंटल 1210 8246 9333 9113
उडीद काळा क्विंटल 31 7107 7400 7200
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 420 5000 7221 6110
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 11141 4625 4993 4823
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17225
21/05/2023
गहू २१८९ क्विंटल 34 2100 3551 2569
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 30 1300 2100 1683
ज्वारी पांढरी क्विंटल 93 1200 3801 3228
हरभरा --- क्विंटल 15 5500 6500 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 4 4801 4801 4801
हरभरा लाल क्विंटल 320 4000 4816 4697
तूर --- क्विंटल 280 8801 9722 9261
सोयाबिन --- क्विंटल 1850 4900 4960 4930
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 645 4465 5028 4956
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 7 4211 4211 4211
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3278
20/05/2023
गहू लोकल क्विंटल 45 2200 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 210 3000 4335 3667
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 1791 3200 2497
मका लोकल क्विंटल 30 1751 1751 1751
हरभरा --- क्विंटल 425 4800 4950 4875
हरभरा लोकल क्विंटल 199 4475 4850 4663
हरभरा लाल क्विंटल 4036 4613 4922 4811
मूग लोकल क्विंटल 30 6800 7200 7000
मूग हिरवा क्विंटल 12 6800 7000 6900
तूर --- क्विंटल 351 9361 9616 9489
तूर लोकल क्विंटल 258 8000 9251 8625
तूर लाल क्विंटल 884 8567 9432 9260
तूर पांढरा क्विंटल 36 9200 9600 9400
उडीद काळा क्विंटल 83 7000 7300 7200
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 660 6000 6900 6450
करडई नं. १ क्विंटल 7 3926 4090 4008
करडई सफेद क्विंटल 234 3461 3954 3845
सोयाबिन --- क्विंटल 2620 4950 5000 4975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12191 4807 5037 4930
तील पांढरा क्विंटल 15 10100 10100 10100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22329

Latur bajar bhav today, लातूर सोयाबीन भाव 2023खात्रीशीर जाहिराती