बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiनागपूर बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
कापूस --- क्विंटल 1700 7150 7175 7175
कापूस नं. १ क्विंटल 69 6700 7200 7000
कापूस लोकल क्विंटल 225 6800 7305 7175
गहू --- क्विंटल 45 2050 2519 2350
गहू लोकल क्विंटल 770 2172 2466 2343
गहू शरबती क्विंटल 569 3000 3200 3150
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 3200 3500 3425
मका ---- क्विंटल 10 2000 2200 2150
मका लोकल क्विंटल 27 1401 1600 1525
तांदूळ लोकल क्विंटल 196 2500 4700 4200
तांदूळ लुचाई क्विंटल 6 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 20 4700 5000 4925
तांदूळ परमल क्विंटल 10 2700 3000 2925
हरभरा लोकल क्विंटल 1115 4407 4814 4704
मूग लोकल क्विंटल 40 6200 6400 6350
तूर लोकल क्विंटल 99 9200 9968 9650
तूर लाल क्विंटल 405 9503 10235 10013
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 645 4100 6800 6500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 343 4400 4900 4775
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 176 3900 4800 4400
आंबा लोकल क्विंटल 191 1650 2500 2263
आंबा तोतापुरी क्विंटल 200 1000 2000 1750
चिकु लोकल क्विंटल 3 1000 3000 2550
डाळींब लोकल क्विंटल 3 1000 5000 4000
जांभूळ लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4750
केळी भुसावळी क्विंटल 32 450 550 525
लिंबू लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
फणस लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
आले लोकल क्विंटल 720 8000 12000 11000
आले हायब्रीड क्विंटल 5 6000 8000 7000
बटाटा --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 2114 1200 1400 1325
बीट लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
भेडी --- क्विंटल 12 3000 3000 3000
भेडी लोकल क्विंटल 120 1250 1700 1538
भेडी हायब्रीड क्विंटल 16 1530 2000 1850
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 180 1000 1500 1325
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 98 1500 2250 1875
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 14 1400 1600 1500
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 16 2045 2500 2325
चवळी (पाला) --- क्विंटल 10 1500 1500 1500
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1875
ढेमसे --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
ढेमसे लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
फ्लॉवर --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 204 1650 1900 1813
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 20 1550 2000 1830
गाजर लोकल क्विंटल 250 1800 2000 1950
गवार --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 120 3500 4500 4250
कैरी लोकल क्विंटल 130 1500 2200 2025
काकडी लोकल क्विंटल 160 1800 2200 2025
काकडी हायब्रीड क्विंटल 15 1505 2000 1815
कांदा --- क्विंटल 2 1300 1300 1300
कांदा लाल क्विंटल 1580 500 1000 875
कांदा पांढरा क्विंटल 1500 600 1200 1050
कांदा उन्हाळी क्विंटल 48 1800 2000 1900
कांदा पात --- क्विंटल 1 1000 1000 1000
कारली लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
कोबी ---- क्विंटल 2 2000 2000 2000
कोबी लोकल क्विंटल 620 600 750 688
कोबी हायब्रीड क्विंटल 22 840 1200 1020
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 1000 4000 4000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 350 1500 4000 3375
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 19 3510 4250 3920
लसूण लोकल क्विंटल 980 4000 10000 8500
लसूण हायब्रीड क्विंटल 4 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 4000 4200 4100
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 160 4000 4500 4350
मुळा लोकल क्विंटल 25 3000 3500 3350
पालक --- क्विंटल 3 2000 2000 2000
पालक लोकल क्विंटल 80 1150 1500 1388
पालक हायब्रीड क्विंटल 15 1535 2000 1855
टोमॅटो --- क्विंटल 20 1200 2000 1700
टोमॅटो लोकल क्विंटल 700 2000 3500 3125
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 96 1208 1500 1353
तोंडली लोकल क्विंटल 130 1500 2000 1875
वांगी --- क्विंटल 30 1200 1800 1400
वांगी लोकल क्विंटल 154 600 900 763
वांगी हायब्रीड क्विंटल 19 825 1200 1015
धने लोकल क्विंटल 10 5100 5250 5150
मेथी --- क्विंटल 40 3500 4500 4250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 560 1900 2100 2025
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 10 3010 3500 3320
मिरची (लाल) --- क्विंटल 14 11000 16000 14000
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 3957 8000 14000 12500
मोहरी लोकल क्विंटल 3 3600 4000 3800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22751
07/06/2023
कापूस --- क्विंटल 1800 7250 7275 7275
कापूस नं. १ क्विंटल 86 6700 7200 7000
कापूस लोकल क्विंटल 226 7200 7420 7350
कापूस हायब्रीड क्विंटल 1599 6800 7350 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7200 7400 7300
कापूस वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7000 7350 7175
गहू --- क्विंटल 35 2275 2355 2325
गहू लोकल क्विंटल 440 2213 2390 2327
गहू शरबती क्विंटल 483 3000 3200 3150
मका ---- क्विंटल 3 2000 2200 2150
तांदूळ लुचाई क्विंटल 120 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 200 4700 5000 4925
तांदूळ परमल क्विंटल 100 2700 3000 2925
हरभरा लोकल क्विंटल 622 4427 4820 4679
तूर लोकल क्विंटल 90 9500 10250 9750
तूर लाल क्विंटल 732 9500 10273 10029
सोयाबिन लोकल क्विंटल 1070 4500 4900 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2618 4167 4870 4707
आंबा लोकल क्विंटल 1439 1825 2500 2256
आंबा तोतापुरी क्विंटल 2000 1500 3500 3000
अननस लोकल क्विंटल 153 1000 5000 4000
चिकु लोकल क्विंटल 73 1000 3000 2500
डाळींब लोकल क्विंटल 486 1000 5000 4000
केळी भुसावळी क्विंटल 37 450 550 525
लिंबू लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
मोसंबी नं. १ क्विंटल 160 2000 3200 2900
मोसंबी नं. २ क्विंटल 50 1500 2000 1875
मोसंबी नं. ३ क्विंटल 17 1000 1200 1150
पपई लोकल क्विंटल 2 1100 1500 1300
फणस लोकल क्विंटल 150 1000 1200 1150
सफरचंद हायब्रीड क्विंटल 39 11000 13000 12500
आले लोकल क्विंटल 222 11000 14000 13000
बटाटा --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 2644 1300 1600 1475
भेडी --- क्विंटल 12 2000 3000 2500
भेडी लोकल क्विंटल 116 1500 2033 1800
भेडी हायब्रीड क्विंटल 17 2045 2500 2325
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 21 2000 2500 2500
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 15 2150 2750 2450
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 20 1530 2000 1850
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 75 1500 2150 1863
ढेमसे लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
फ्लॉवर --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 124 1333 2067 1767
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 25 1535 2000 1815
गाजर लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
गवार --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
गवार लोकल क्विंटल 101 3500 4250 3938
कैरी लोकल क्विंटल 180 1400 1800 1700
काकडी लोकल क्विंटल 201 1350 2000 1663
काकडी हायब्रीड क्विंटल 18 1040 1500 1320
कांदा --- क्विंटल 1 1300 1300 1300
कांदा लाल क्विंटल 2040 500 1000 875
कांदा पांढरा क्विंटल 1000 600 1200 1050
कोबी ---- क्विंटल 1 800 800 800
कोबी लोकल क्विंटल 23 550 1150 850
कोबी हायब्रीड क्विंटल 25 830 1200 1010
कोहळा लोकल क्विंटल 161 900 1150 1038
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 356 2000 3250 2763
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 24 3528 4250 3918
लसूण लोकल क्विंटल 940 4000 9000 7750
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 200 3500 4000 3875
मुळा लोकल क्विंटल 30 3000 3200 3150
पालक --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
पालक लोकल क्विंटल 108 1767 2333 2083
पालक हायब्रीड क्विंटल 19 1520 2000 1840
टोमॅटो --- क्विंटल 16 1200 2000 1500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 622 2450 2900 2738
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 60 1403 1750 1608
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 500 4000 4500 4350
वांगी --- क्विंटल 36 800 1500 1200
वांगी लोकल क्विंटल 163 533 800 683
वांगी हायब्रीड क्विंटल 22 610 1000 820
मेथी --- क्विंटल 60 3000 4000 3750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 611 2433 2900 2683
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 15 2515 3000 2825
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26739
06/06/2023
कापूस --- क्विंटल 2000 7300 7325 7325
कापूस नं. १ क्विंटल 68 6700 7000 6900
कापूस लोकल क्विंटल 646 7200 7420 7350
कापूस हायब्रीड क्विंटल 1279 6800 7400 7100
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 950 7000 7400 7300
गहू --- क्विंटल 57 2290 2488 2300
गहू लोकल क्विंटल 1065 2163 2351 2289
गहू शरबती क्विंटल 684 2800 3000 2950
मका लोकल क्विंटल 5 1460 1460 1460
तांदूळ लुचाई क्विंटल 30 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 100 4700 5000 4925
तांदूळ परमल क्विंटल 50 2700 3000 2925
हरभरा लोकल क्विंटल 1312 4300 4865 4721
तूर लोकल क्विंटल 150 7500 10255 9500
तूर लाल क्विंटल 915 9463 10290 10048
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 855 5150 6780 6050
सोयाबिन लोकल क्विंटल 594 4500 4912 4819
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 160 4423 4717 4600
आंबा लोकल क्विंटल 39 1650 2250 1950
कलिंगड नं. १ क्विंटल 10 800 1000 900
लिंबू लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पपई लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
आले लोकल क्विंटल 1 14000 16000 15000
बटाटा --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 18 1400 1700 1550
बीट लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
भेडी --- क्विंटल 4 3000 3000 3000
भेडी लोकल क्विंटल 55 1500 2133 1817
भेडी हायब्रीड क्विंटल 15 2035 2500 2355
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 36 3000 3250 3225
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 17 1950 2550 2250
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 16 1525 2000 1815
चवळी (पाला) --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
ढेमसे लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 44 1550 1950 1750
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 30 1050 1500 1330
गाजर लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
गवार --- क्विंटल 1 5000 5000 5000
गवार लोकल क्विंटल 48 3500 4500 4125
काकडी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 15 2040 2500 2320
कांदा --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
कांदा लोकल क्विंटल 3 1200 1600 1400
कांदा उन्हाळी क्विंटल 18 1000 1400 1200
कोबी लोकल क्विंटल 30 550 1150 850
कोबी हायब्रीड क्विंटल 22 625 1000 835
कोहळा लोकल क्विंटल 1 1100 1500 1300
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 3000 3000 3000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 18 4023 4750 4418
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 5500 6500 6000
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पालक --- क्विंटल 8 3000 4000 4000
पालक लोकल क्विंटल 11 1650 2250 1950
पालक हायब्रीड क्विंटल 17 1520 2000 1810
पपई (भाजी) --- क्विंटल 14 1000 1200 1150
शेवगा --- क्विंटल 2 4500 4500 4500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 655 1850 2400 2275
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 86 1403 1750 1608
तोंडली लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
वांगी --- क्विंटल 44 900 1700 1300
वांगी लोकल क्विंटल 221 533 867 708
वांगी हायब्रीड क्विंटल 20 415 800 625
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 16 2400 3000 2700
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 10 3030 3500 3350
मिरची (लाल) --- क्विंटल 2 10000 14000 12000
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 695 5022 18840 8136
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13210
05/06/2023
कापूस --- क्विंटल 1700 7350 7375 7375
कापूस नं. १ क्विंटल 56 6700 7200 7000
कापूस लोकल क्विंटल 268 7200 7450 7350
कापूस हायब्रीड क्विंटल 967 6800 7500 7200
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 880 7000 7300 7250
गहू --- क्विंटल 135 2043 2530 2400
गहू लोकल क्विंटल 373 2231 2319 2297
गहू शरबती क्विंटल 400 3000 3200 3150
मका लोकल क्विंटल 34 1454 1720 1675
तांदूळ लुचाई क्विंटल 14 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 20 4700 5000 4925
हरभरा लोकल क्विंटल 676 4406 4845 4690
तूर लोकल क्विंटल 160 9300 10460 9800
तूर लाल क्विंटल 788 9490 10395 9996
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 811 4300 5575 5175
सोयाबिन लोकल क्विंटल 281 4400 4975 4831
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 124 4300 4781 4600
आंबा लोकल क्विंटल 1505 1667 2833 2500
अननस लोकल क्विंटल 36 1000 5000 4000
चिकु लोकल क्विंटल 75 1300 3000 2575
केळी भुसावळी क्विंटल 40 450 550 525
लिंबू लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2350
फणस लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
सफरचंद हायब्रीड क्विंटल 61 11000 13000 12500
आले लोकल क्विंटल 482 10500 13500 12250
बटाटा --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 2625 1000 1200 1150
बीट लोकल क्विंटल 80 1800 2000 1950
भेडी --- क्विंटल 16 2500 3300 3000
भेडी लोकल क्विंटल 75 2000 3000 2625
भोपळा --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 101 1000 1600 1325
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 95 2150 3000 2625
चवळी (पाला) --- क्विंटल 22 1000 1500 1500
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
ढेमसे लोकल क्विंटल 70 2500 3500 3250
फ्लॉवर --- क्विंटल 6 2000 2000 2000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 324 1050 1500 1313
गाजर लोकल क्विंटल 251 2150 2750 2475
गवार --- क्विंटल 3 3500 4000 4000
गवार लोकल क्विंटल 80 3000 3500 3350
कैरी लोकल क्विंटल 220 1000 2000 1875
काकडी लोकल क्विंटल 222 1500 2250 1938
कांदा --- क्विंटल 1 1300 1300 1300
कांदा लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
कांदा लाल क्विंटल 1800 500 1000 875
कांदा पांढरा क्विंटल 1000 600 1200 1050
कारली --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
कारली लोकल क्विंटल 90 2500 3000 2875
कोबी ---- क्विंटल 6 700 800 800
कोबी लोकल क्विंटल 643 550 1100 825
कोहळा लोकल क्विंटल 351 850 1100 988
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 3000 3000 3000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 357 2000 3750 3188
लसूण लोकल क्विंटल 2100 4000 9000 7750
मेथी भाजी --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
मुळा लोकल क्विंटल 18 3000 3200 3150
पालक लोकल क्विंटल 103 1500 2250 1938
परवर लोकल क्विंटल 40 2500 2700 2650
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
टोमॅटो --- क्विंटल 61 1000 2000 1700
टोमॅटो लोकल क्विंटल 636 1250 2750 2375
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 600 2000 3000 2750
वांगी --- क्विंटल 91 800 1800 1400
वांगी लोकल क्विंटल 149 800 1250 1063
धने लोकल क्विंटल 20 6000 6200 6150
मेथी --- क्विंटल 35 3500 4500 4250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 545 2250 3000 2688
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 4255 8000 14000 12500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27301
04/06/2023
कापूस नं. १ क्विंटल 110 6700 7200 7000
कापूस लोकल क्विंटल 86 7000 7350 7250
कापूस हायब्रीड क्विंटल 617 6800 7500 7200
कापूस वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 7300 7500 7400
गहू लोकल क्विंटल 42 2211 2341 2280
हरभरा लोकल क्विंटल 170 3950 4788 4450
तूर लोकल क्विंटल 51 9300 10651 9800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 583 4550 6580 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 161 4300 4652 4458
आंबा लोकल क्विंटल 48 1400 2000 1700
कलिंगड नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
लिंबू लोकल क्विंटल 12 2150 2750 2450
आले लोकल क्विंटल 1 1200 1600 1400
आले हायब्रीड क्विंटल 10 6000 8000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 46 1400 1700 1550
भेडी लोकल क्विंटल 109 1433 2167 1883
भेडी हायब्रीड क्विंटल 18 2020 2500 2340
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 100 2000 3000 2750
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 22 2000 2700 2350
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 18 2055 2500 2335
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 44 1250 1550 1400
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 30 1540 2000 1820
गाजर लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
गवार लोकल क्विंटल 131 3400 4250 3825
काकडी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 15 1525 2000 1845
कांदा लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
कांदा उन्हाळी क्विंटल 110 1000 1400 1200
कारली लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
कोबी लोकल क्विंटल 42 600 900 750
कोबी हायब्रीड क्विंटल 25 630 1000 810
कोहळा लोकल क्विंटल 1 1000 1400 1200
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 35 2515 2950 2775
लसूण हायब्रीड क्विंटल 7 5000 6000 5500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पालक लोकल क्विंटल 31 1250 1950 1600
पालक हायब्रीड क्विंटल 19 1545 2000 1825
टोमॅटो लोकल क्विंटल 537 1700 2400 2175
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 125 1468 1800 1658
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 500 2000 2200 2150
तोंडली लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
वांगी लोकल क्विंटल 270 500 900 742
वांगी हायब्रीड क्विंटल 20 810 1200 1005
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 20 2400 3000 2700
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 13 3010 3500 3320
मिरची (लाल) --- क्विंटल 4 10000 14000 12000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4672
03/06/2023
कापूस --- क्विंटल 2200 7250 7300 7275
कापूस नं. १ क्विंटल 45 6700 7200 7000
कापूस हायब्रीड क्विंटल 889 6800 7500 7200
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 520 6900 7200 7100
गहू --- क्विंटल 13 2155 2330 2330
गहू लोकल क्विंटल 439 2080 2590 2369
गहू शरबती क्विंटल 327 3000 3200 3150
मका लोकल क्विंटल 27 1445 1563 1563
तांदूळ लोकल क्विंटल 89 2400 4500 4000
तांदूळ लुचाई क्विंटल 12 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 10 4700 5000 4925
हरभरा लोकल क्विंटल 677 4513 4802 4721
मूग लोकल क्विंटल 33 6300 6600 6450
तूर लोकल क्विंटल 10 9000 10100 9700
तूर लाल क्विंटल 733 9400 10197 9942
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4750
सोयाबिन लोकल क्विंटल 376 4400 4970 4828
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6 4300 4500 4500
आंबा लोकल क्विंटल 221 1933 2333 2258
आंबा तोतापुरी क्विंटल 200 1000 2500 2250
अननस लोकल क्विंटल 10 1000 4000 3250
डाळींब लोकल क्विंटल 30 1000 5000 4000
केळी लोकल क्विंटल 30 450 550 525
मोसंबी नं. १ क्विंटल 20 2000 2800 2600
फणस लोकल क्विंटल 120 1000 1500 1325
सफरचंद हायब्रीड क्विंटल 6 11000 13000 12500
आले लोकल क्विंटल 1602 10000 13000 11750
बटाटा --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 8055 1200 1400 1325
बीट लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
भेडी --- क्विंटल 13 2000 2800 2500
भेडी लोकल क्विंटल 119 1433 1900 1683
भेडी हायब्रीड क्विंटल 16 2050 2500 2330
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 201 1000 1750 1413
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 103 2100 3000 2438
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 11 1150 1750 1450
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 14 2010 2500 2320
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 73 1400 2000 1725
ढेमसे लोकल क्विंटल 51 2750 3500 3175
फ्लॉवर --- क्विंटल 4 2000 2000 2000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 289 1100 1600 1383
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 25 1530 2000 1850
गाजर लोकल क्विंटल 302 2000 2600 2325
गवार --- क्विंटल 2 4000 4500 4500
गवार लोकल क्विंटल 150 2000 4000 3500
कैरी लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1325
काकडी लोकल क्विंटल 204 1500 2250 1938
काकडी हायब्रीड क्विंटल 13 1545 2000 1855
कांदा --- क्विंटल 2 1100 1100 1100
कांदा लाल क्विंटल 2900 500 1000 875
कांदा पांढरा क्विंटल 2000 600 1200 1050
कांदा उन्हाळी क्विंटल 10 1000 1400 1200
कारली लोकल क्विंटल 71 3500 4250 3938
कोबी लोकल क्विंटल 525 500 933 725
कोबी हायब्रीड क्विंटल 18 615 1000 825
कोहळा लोकल क्विंटल 220 500 800 725
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 305 1750 4000 3313
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 25 2760 3200 3020
लसूण लोकल क्विंटल 3050 3500 9500 8000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 161 4000 4750 4438
मुळा लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
पालक --- क्विंटल 3 3000 3000 3000
पालक लोकल क्विंटल 161 1433 2000 1742
पालक हायब्रीड क्विंटल 17 1535 2000 1845
परवर लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 633 1300 2250 2025
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 63 1213 1550 1418
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 500 1500 1700 1650
तोंडली लोकल क्विंटल 121 2000 2750 2425
वांगी --- क्विंटल 49 1000 1700 1600
वांगी लोकल क्विंटल 205 600 867 750
वांगी हायब्रीड क्विंटल 16 1030 1500 1310
धने लोकल क्विंटल 14 5000 5320 5250
मेथी --- क्विंटल 6 3000 3500 3250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 15 2400 3000 2700
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 10 3015 3500 3325
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 2414 8000 14000 12500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32332
02/06/2023
कापूस नं. १ क्विंटल 53 6700 7100 6900
कापूस लोकल क्विंटल 245 7150 7335 7200
कापूस हायब्रीड क्विंटल 765 6800 7500 7200
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 6750 7100 7000
गहू --- क्विंटल 54 2185 2375 2300
गहू लोकल क्विंटल 70 2211 2225 2220
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 3400 3600 3550
मका लोकल क्विंटल 15 1330 1330 1330
तांदूळ लुचाई क्विंटल 20 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 14 4700 5000 4925
तांदूळ परमल क्विंटल 20 2700 3000 2925
हरभरा लोकल क्विंटल 918 4314 4721 4560
तूर लोकल क्विंटल 135 8400 10052 9500
तूर लाल क्विंटल 756 9341 10134 9813
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 780 4250 6800 6500
सोयाबिन लोकल क्विंटल 290 4400 4850 4738
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2634 4360 4885 4747
आंबा लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2250
लिंबू लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
मोसंबी नं. १ क्विंटल 40 1500 2000 1875
मोसंबी नं. २ क्विंटल 40 1500 2000 1875
पपई लोकल क्विंटल 1 1100 1500 1300
फणस लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
आले लोकल क्विंटल 1 14000 16000 15000
बटाटा लोकल क्विंटल 45 1400 1800 1600
भेडी --- क्विंटल 10 2000 3000 3000
भेडी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
भेडी हायब्रीड क्विंटल 19 1520 2000 1840
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 12 1500 2000 2000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 19 1535 2000 1840
चवळी (पाला) --- क्विंटल 7 3000 3000 3000
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 26 1100 1500 1300
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 35 1050 1500 1330
गवार --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
गवार लोकल क्विंटल 7 3500 4500 4000
काकडी लोकल क्विंटल 6 500 1500 1000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 15 2025 2500 2315
कांदा लोकल क्विंटल 28 1200 1600 1400
कोबी ---- क्विंटल 2 700 700 700
कोबी लोकल क्विंटल 1 800 1200 1000
कोबी हायब्रीड क्विंटल 25 440 800 620
कोथिंबिर --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 19 3500 4500 4000
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 19 2025 2500 2325
लसूण लोकल क्विंटल 1 9000 10000 9500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 2 4500 5500 5000
पालक --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
पालक लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पालक हायब्रीड क्विंटल 20 1540 2000 1835
टोमॅटो --- क्विंटल 20 900 1300 1100
टोमॅटो लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 23 1030 1500 1310
वांगी --- क्विंटल 38 1800 2200 2000
वांगी लोकल क्विंटल 27 400 800 600
वांगी हायब्रीड क्विंटल 22 410 800 620
धने लोकल क्विंटल 47 6000 6200 6150
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 13 2515 3000 2805
मिरची (लाल) हायब्रीड क्विंटल 189 8000 18000 13000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8039
01/06/2023
कापूस --- क्विंटल 1900 7050 7050 7050
कापूस नं. १ क्विंटल 36 6700 7000 6900
कापूस लोकल क्विंटल 256 6850 7290 7150
कापूस हायब्रीड क्विंटल 951 6500 7300 6900
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 560 6800 7100 7000
कापूस वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 7000 7300 7150
गहू --- क्विंटल 24 2230 2295 2260
गहू लोकल क्विंटल 690 2144 2449 2317
गहू शरबती क्विंटल 600 3000 3200 3150
मका लोकल क्विंटल 46 1130 1700 1500
तांदूळ लोकल क्विंटल 107 2500 4500 4000
तांदूळ लुचाई क्विंटल 20 2400 2600 2550
तांदूळ चिनोर क्विंटल 20 4700 5000 4925
तांदूळ परमल क्विंटल 20 3000 3300 3225
हरभरा लोकल क्विंटल 1800 4187 4708 4506
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 20 6125 6595 6360
हरभरा लाल क्विंटल 1156 4326 4782 4611
मूग लोकल क्विंटल 10 6000 6410 6250
तूर लोकल क्विंटल 115 8917 9513 9243
तूर लाल क्विंटल 695 9298 10140 9817
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 685 4500 6750 6050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1241 4405 4765 4595
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 554 4250 4856 4705
आंबा लोकल क्विंटल 36 2333 2600 2467
कलिंगड नं. १ क्विंटल 10 1000 1400 1200
आले लोकल क्विंटल 1 12000 16000 14000
आले हायब्रीड क्विंटल 5 6000 8000 7000
बटाटा --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
बटाटा लोकल क्विंटल 2124 1300 1600 1475
भेडी --- क्विंटल 12 1800 2500 2000
भेडी लोकल क्विंटल 32 1250 1950 1600
भेडी हायब्रीड क्विंटल 16 2045 2500 2355
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 15 2000 2500 2300
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 19 1150 1750 1450
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 16 1505 2000 1815
चवळी (पाला) --- क्विंटल 3 2500 3000 3000
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 2 2000 2000 2000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 3 1100 1500 1300
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 25 1550 2000 1830
गाजर लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
गवार --- क्विंटल 1 2500 2500 2500
गवार लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
काकडी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
काकडी हायब्रीड क्विंटल 14 1535 2000 1825
कांदा --- क्विंटल 2 1200 1200 1200
कांदा लोकल क्विंटल 12 1200 1600 1400
कांदा लाल क्विंटल 1660 600 900 825
कांदा उन्हाळी क्विंटल 70 1000 1400 1200
कोबी लोकल क्विंटल 29 700 1000 850
कोबी हायब्रीड क्विंटल 20 625 1000 835
कोथिंबिर --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 28 2413 2750 2618
लसूण लोकल क्विंटल 2 8500 9500 9000
लसूण हायब्रीड क्विंटल 4 5000 6000 5500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पालक --- क्विंटल 3 2500 3000 3000
पालक लोकल क्विंटल 15 1250 1950 1600
पालक हायब्रीड क्विंटल 18 1530 2000 1850
टोमॅटो --- क्विंटल 56 1500 2000 1700
टोमॅटो लोकल क्विंटल 39 800 1200 1000
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 113 1260 1700 1520
तोंडली लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
वांगी --- क्विंटल 38 800 1800 1300
वांगी लोकल क्विंटल 46 500 800 650
वांगी हायब्रीड क्विंटल 18 815 1200 1005
धने लोकल क्विंटल 45 5400 5650 5575
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 25 2400 3000 2700
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 10 2510 3000 2820
मिरची (लाल) --- क्विंटल 25 10000 14000 12000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16396
31/05/2023
कापूस --- क्विंटल 2000 7050 7050 7050
कापूस नं. १ क्विंटल 98 6700 7000 6900
कापूस लोकल क्विंटल 422 7000 7250 7150
कापूस हायब्रीड क्विंटल 858 6800 7300 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 480 6800 7050 6950
कापूस वरलक्ष्मी - मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7000 7200 7100
गहू --- क्विंटल 42 2195 2443 2330
गहू लोकल क्विंटल 80 2101 2401 2301
हरभरा लोकल क्विंटल 311 4467 4647 4550
तूर लोकल क्विंटल 114 8000 9951 8550
तूर लाल क्विंटल 455 9599 10088 9900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2297 4423 4876 4723
आंबा लोकल क्विंटल 19 1400 2000 1700
कलिंगड नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
लिंबू लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
फणस लोकल क्विंटल 170 1000 1200 1150
आले लोकल क्विंटल 1 12000 16000 14000
बटाटा --- क्विंटल 2 1400 1400 1400
बटाटा लोकल क्विंटल 18 1600 2000 1800
भेडी लोकल क्विंटल 99 1167 1800 1525
भेडी हायब्रीड क्विंटल 19 1525 2000 1845
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 71 1000 1750 1413
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 70 2500 2700 2650
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 13 1250 1950 1600
चवळी (शेंगा) हायब्रीड क्विंटल 20 1020 1500 1310
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 309 1300 1567 1450
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 32 1555 2000 1835
गाजर लोकल क्विंटल 182 2150 2750 2475
गवार लोकल क्विंटल 201 3500 4250 3925
कैरी लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1325
काकडी लोकल क्विंटल 202 1500 2250 1938
काकडी हायब्रीड क्विंटल 15 1550 2000 1830
कांदा --- क्विंटल 2 1100 1100 1100
कांदा लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
कारली लोकल क्विंटल 82 3250 4000 3675
कोबी लोकल क्विंटल 525 600 833 725
कोबी हायब्रीड क्विंटल 23 625 1000 815
कोहळा लोकल क्विंटल 251 800 1100 975
कोथिंबिर --- क्विंटल 2 2500 2500 2500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 370 2500 3500 3350
कोथिंबिर हायब्रीड क्विंटल 22 2515 2950 2775
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
मेथी भाजी हायब्रीड क्विंटल 15 2045 2500 2325
ढोवळी मिरची नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 100 4000 5000 4750
पालक लोकल क्विंटल 166 1600 2333 2092
पालक हायब्रीड क्विंटल 20 1040 1500 1320
परवर लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 643 1150 1600 1438
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 81 908 1250 1103
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 500 1500 1700 1650
तोंडली लोकल क्विंटल 151 2500 3250 2938
वांगी लोकल क्विंटल 163 1067 1600 1342
वांगी हायब्रीड क्विंटल 22 1035 1500 1315
मेथी --- क्विंटल 30 3500 4000 3875
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 1 3000 3000 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 535 1933 2500 2258
मिरची (हिरवी) हायब्रीड क्विंटल 12 3010 3500 3320
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12656

Nagpur bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती