बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiनंदुरबार बाजार भाव

07-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 28 2045 2101 2090
गहू --- क्विंटल 165 2200 2473 2393
ज्वारी --- क्विंटल 18 2296 2296 2296
मका पिवळी क्विंटल 9 1652 1652 1652
हरभरा --- क्विंटल 118 4550 9476 8989
मूग --- क्विंटल 15 7500 7600 7500
सोयाबिन --- क्विंटल 68 4455 4800 4775
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 421
06/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 33 2021 2100 2061
गहू --- क्विंटल 104 2300 2450 2401
ज्वारी --- क्विंटल 25 2352 2352 2352
मका लोकल क्विंटल 85 1633 1725 1651
हरभरा --- क्विंटल 163 4499 9625 8434
मूग --- क्विंटल 5 8200 8251 8200
मूग हिरवा क्विंटल 9 7887 8000 7900
तूर --- क्विंटल 3 5500 8100 5500
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 73 4400 6050 5931
सोयाबिन --- क्विंटल 2 4800 4800 4800
सुर्यफुल काळे क्विंटल 8 3500 3800 3700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 510
05/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 42 2000 2100 2071
गहू --- क्विंटल 78 2341 2686 2418
ज्वारी --- क्विंटल 45 2301 2351 2311
हरभरा --- क्विंटल 118 4551 9300 8500
मूग --- क्विंटल 10 7600 8276 8200
सोयाबिन --- क्विंटल 48 4000 4851 4699
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 341
02/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 94 2016 2103 2050
बाजरी लोकल क्विंटल 37 1900 2050 1982
गहू --- क्विंटल 248 2133 2488 2306
गहू लोकल क्विंटल 57 2000 2360 2221
ज्वारी --- क्विंटल 324 1946 2401 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2220 2100
ज्वारी दादर क्विंटल 1 3400 3400 3400
मका पिवळी क्विंटल 37 1400 1795 1400
मका लाल क्विंटल 396 1600 1851 1725
हरभरा --- क्विंटल 204 6650 10173 8538
मूग --- क्विंटल 40 8050 8349 8218
तूर --- क्विंटल 4 4300 4300 4300
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 122 3402 6490 5952
सोयाबिन --- क्विंटल 95 4185 4735 4525
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5 3800 4052 3900
सुर्यफुल --- क्विंटल 696 3400 4023 3755
सुर्यफुल काळे क्विंटल 37 3735 3900 3812
मिरची (लाल) ओली क्विंटल 62 3700 3700 3700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2464
01/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 157 1968 2145 2045
गहू --- क्विंटल 356 1950 2561 2338
ज्वारी --- क्विंटल 571 2040 2365 2230
ज्वारी दादर क्विंटल 48 3400 3400 3400
मका ---- क्विंटल 143 1270 1600 1400
मका पिवळी क्विंटल 92 1635 1820 1786
मका लाल क्विंटल 9 1371 1426 1400
चवळी बी --- क्विंटल 1 5301 5301 5301
हरभरा --- क्विंटल 21 4538 8487 7575
मूग --- क्विंटल 25 7759 8219 8165
मूग हिरवा क्विंटल 2 7700 8001 7800
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 23 3751 6100 4925
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 190 3700 6350 6150
सोयाबिन --- क्विंटल 99 4588 4733 4650
सुर्यफुल --- क्विंटल 183 3200 4275 3825
सुर्यफुल काळे क्विंटल 11 3502 3832 3700
मिरची (लाल) ओली क्विंटल 29 5980 5980 5980
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1960
31/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 388 1781 2115 1941
बाजरी लोकल क्विंटल 73 1982 2021 2002
गहू --- क्विंटल 320 2100 2673 2288
ज्वारी --- क्विंटल 255 2108 2333 2167
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2215 2100
ज्वारी दादर क्विंटल 26 4237 4237 4237
मका लोकल क्विंटल 11 1725 1725 1725
मका सफेद गंगा क्विंटल 51 3150 3150 3150
मका लाल क्विंटल 830 1600 1789 1700
हरभरा --- क्विंटल 159 4437 8506 6550
मूग --- क्विंटल 36 8043 8231 8130
मूग हिरवा क्विंटल 7 7701 7980 7900
तूर लाल क्विंटल 1 5500 5500 5500
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 110 3800 6250 5025
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 105 4200 6202 6102
सोयाबिन --- क्विंटल 60 4651 4678 4651
सुर्यफुल --- क्विंटल 450 3133 4292 3691
सुर्यफुल काळे क्विंटल 11 3600 3822 3700
भेडी --- क्विंटल 5 2500 2500 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 18 1500 2000 1861
गवार --- क्विंटल 6 3000 4000 3666
काकडी --- क्विंटल 8 1000 1000 1000
कारली --- क्विंटल 4 5000 5000 5000
कोबी ---- क्विंटल 20 1000 1200 1060
कोथिंबिर --- क्विंटल 10 2500 4000 3300
टोमॅटो --- क्विंटल 260 700 1250 815
वाल पापडी --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
वांगी --- क्विंटल 10 2000 2500 2100
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 7 3000 4000 3285
मिरची (लाल) ओली क्विंटल 9 4000 7150 5575
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3280
30/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 511 1776 2117 1966
बाजरी लोकल क्विंटल 23 1900 1982 1952
गहू --- क्विंटल 542 2031 2664 2398
ज्वारी --- क्विंटल 487 2037 2390 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2102 2190 2172
ज्वारी दादर क्विंटल 13 3402 3402 3402
मका ---- क्विंटल 135 1340 1600 1430
मका लोकल क्विंटल 317 1501 1751 1601
मका सफेद गंगा क्विंटल 6 3100 3100 3100
मका लाल क्विंटल 1726 1400 1789 1600
हरभरा --- क्विंटल 100 4362 9259 7343
मूग --- क्विंटल 40 7525 8261 8025
उडीद --- क्विंटल 4 7851 7851 7851
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 60 4250 6361 5300
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 181 4202 6340 6202
सोयाबिन --- क्विंटल 156 3951 4831 4513
सुर्यफुल --- क्विंटल 862 2950 4868 4161
सुर्यफुल काळे क्विंटल 27 3600 3842 3792
भेडी --- क्विंटल 6 2000 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 15 1500 2000 1800
गवार --- क्विंटल 14 1500 4000 2871
काकडी --- क्विंटल 9 800 1000 933
कारली --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
कोबी ---- क्विंटल 10 1500 1500 1500
कोथिंबिर --- क्विंटल 6 3000 4000 3333
टोमॅटो --- क्विंटल 240 500 800 704
वाल पापडी --- क्विंटल 7 3000 4000 3285
वांगी --- क्विंटल 9 1000 1500 1333
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 12 2500 3000 2916
मिरची (लाल) ओली क्विंटल 112 4300 6188 5250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5646

Nandurbar bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती