बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiनाशिक बाजार भाव

07-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2023
बाजरी ८२०३ क्विंटल 103 1801 2475 2300
बाजरी हिरवी क्विंटल 10 1825 2885 2430
गहू लोकल क्विंटल 113 2220 2700 2391
गहू २१८९ क्विंटल 1 2190 2190 2190
ज्वारी पांढरी क्विंटल 42 2000 3812 3401
ज्वारी दादर क्विंटल 4 3590 3850 3850
मका पिवळी क्विंटल 1177 1680 1760 1748
हरभरा काट्या क्विंटल 34 3300 5500 4512
मटकी लाल क्विंटल 1 9800 9800 9800
तूर लाल क्विंटल 14 6901 8675 8175
उडीद काळा क्विंटल 1 7000 7000 7000
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 165 3100 7152 6899
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 22 3000 4771 4512
आंबा नं. १ क्विंटल 250 5000 7000 6000
आंबा नं. २ क्विंटल 210 3200 5000 4200
आंबा हायब्रीड क्विंटल 300 3000 4000 3700
चिकु लोकल क्विंटल 15 1700 3400 2650
डाळींब मृदुला क्विंटल 245 400 13000 9000
कलिंगड लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1250
केळी भुसावळी क्विंटल 210 400 1000 700
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 20 1500 4000 3250
पपई --- क्विंटल 5 1300 2100 1500
सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 20 8300 15000 12300
शहाळे --- क्विंटल 220 3100 4000 3700
बटाटा --- क्विंटल 1255 1100 1450 1250
भेडी लोकल नग 3 1500 2400 2000
भेडी हायब्रीड क्विंटल 30 2500 3330 2915
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1104 670 1500 1070
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 412 360 930 570
गवार लोकल क्विंटल 3 1300 3200 2700
गवार हायब्रीड क्विंटल 9 3500 5000 4000
काकडी लोकल क्विंटल 8 1155 2800 2205
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1412 1500 2550 2000
कांदा उन्हाळी क्विंटल 142335 238 1228 810
कारली लोकल क्विंटल 7 1190 2695 2275
कारली हायब्रीड क्विंटल 263 2085 4170 3540
कोबी हायब्रीड क्विंटल 598 210 375 290
कोथिंबिर लोकल नग 1200 7 17 12
लसूण हायब्रीड क्विंटल 27 3500 14100 10500
मेथी भाजी लोकल नग 1828 3 17 12
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 516 3750 5625 4690
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 159 4170 5670 5335
टोमॅटो लोकल क्विंटल 34 350 1300 850
वांगी लोकल क्विंटल 5 1050 3185 1890
वांगी हायब्रीड क्विंटल 400 3000 5000 4150
चिंच लाल क्विंटल 1 1050 1050 1050
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 151800
06/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 53 1801 2575 2451
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 158 1961 2404 2249
बाजरी ८२०३ क्विंटल 264 1909 2458 2205
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2700 2700 2700
गहू --- क्विंटल 112 2100 2382 2200
गहू लोकल क्विंटल 166 1930 2654 2321
गहू २१८९ क्विंटल 403 2295 2616 2361
ज्वारी लोकल क्विंटल 25 2350 3000 2376
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 6 1878 1880 1878
ज्वारी पांढरी क्विंटल 39 2300 3530 3201
ज्वारी दादर क्विंटल 4 3510 3905 3850
मका ---- क्विंटल 3997 1587 1842 1779
मका हायब्रीड क्विंटल 2125 1563 1837 1765
मका पिवळी क्विंटल 2222 1695 1814 1763
हरभरा लोकल क्विंटल 69 4056 5568 5016
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 3 4601 6101 5101
हरभरा काट्या क्विंटल 18 3670 7750 4511
मूग हिरवा क्विंटल 1 8800 8800 8800
तूर लाल क्विंटल 3 8301 9400 9350
उडीद हायब्रीड क्विंटल 1 3001 3001 3001
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 38 4152 6902 5752
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 113 3301 7300 6700
सोयाबिन --- क्विंटल 682 3133 4888 4790
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 96 4011 5101 5025
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 108 3540 4811 4646
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 150 4326 4920 4851
सुर्यफुल काळे क्विंटल 10 3181 3181 3181
आंबा नं. १ क्विंटल 360 5000 7000 6000
आंबा नं. २ क्विंटल 260 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 240 3000 4000 3500
डाळींब मृदुला क्विंटल 188 400 14000 9500
कलिंगड लोकल क्विंटल 60 900 1500 1200
केळी भुसावळी क्विंटल 210 500 900 700
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 22 1500 4000 3000
मोसंबी --- क्विंटल 70 3000 5000 4000
पपई --- क्विंटल 20 1200 2000 1600
पेरु लोकल क्विंटल 6 1500 2250 1750
शहाळे --- क्विंटल 200 3200 4000 3600
बटाटा --- क्विंटल 900 1050 1400 1150
भेडी हायब्रीड क्विंटल 33 2500 3330 2910
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1028 667 1667 1324
फ्लॉवर --- क्विंटल 78 1200 1600 1400
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 931 572 858 715
गवार हायब्रीड क्विंटल 8 3500 5750 4500
काकडी --- क्विंटल 63 1200 1600 1400
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1304 1250 2500 1304
कांदा उन्हाळी क्विंटल 226791 216 1225 768
कारली हायब्रीड क्विंटल 197 2083 5000 4167
कोबी ---- क्विंटल 168 800 1000 900
कोबी हायब्रीड क्विंटल 809 250 584 417
लसूण हायब्रीड क्विंटल 34 3000 12100 8300
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 446 4375 6250 5000
टोमॅटो --- क्विंटल 2087 575 1175 775
वांगी --- क्विंटल 60 1800 2000 1900
वांगी हायब्रीड क्विंटल 473 3000 5000 4000
चिंच लाल क्विंटल 2 700 1000 800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 247916
05/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 73 2061 2461 2311
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 157 1906 2300 2164
बाजरी ८२०३ क्विंटल 279 1780 2511 2175
बाजरी हिरवी क्विंटल 25 2045 2855 2355
गहू --- क्विंटल 128 2000 2286 2125
गहू लोकल क्विंटल 292 2069 2646 2316
गहू २१८९ क्विंटल 571 1971 2603 2289
ज्वारी लोकल क्विंटल 18 2750 3550 2838
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 14 1751 4000 3900
ज्वारी पांढरी क्विंटल 53 2000 3801 2300
ज्वारी दादर क्विंटल 4 3645 3795 3715
मका ---- क्विंटल 4798 1531 1838 1778
मका हायब्रीड क्विंटल 2788 1581 1822 1739
मका पिवळी क्विंटल 3459 1563 1784 1751
तांदूळ हायब्रीड क्विंटल 1 1748 1761 1755
हरभरा लोकल क्विंटल 60 4158 5294 4848
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 6 3600 6102 5800
हरभरा काट्या क्विंटल 42 3301 6941 4570
हरभरा लाल क्विंटल 5 4900 6199 5500
मटकी लाल क्विंटल 1 12900 12900 12900
तूर नं. १ क्विंटल 1 9100 9650 9301
तूर लाल क्विंटल 13 6800 8701 7499
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 124 3500 6729 6000
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 215 4501 7280 6700
सोयाबिन --- क्विंटल 768 3364 4863 4758
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 98 4580 5026 4975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 82 4619 4825 4725
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 172 4281 4960 4940
डाळींब मृदुला क्विंटल 335 400 14000 9500
केळी भुसावळी क्विंटल 290 500 900 700
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 18 1500 4000 3000
पपई --- क्विंटल 5 1200 2000 1600
संत्री --- क्विंटल 15 1800 4000 3000
खरबुज नं. १ क्विंटल 5 1500 2500 2000
शहाळे --- क्विंटल 500 3200 4000 3600
बटाटा --- क्विंटल 1728 950 1350 1150
भेडी लोकल क्विंटल 3 2000 3700 2800
भेडी हायब्रीड क्विंटल 24 2080 2910 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 983 670 2000 1465
फ्लॉवर --- क्विंटल 69 1200 1600 1400
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 732 285 970 570
गवार लोकल क्विंटल 3 1500 3700 3000
गवार हायब्रीड क्विंटल 8 3000 5500 4500
काकडी लोकल क्विंटल 4 1750 3500 2450
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1488 1500 2250 1925
कांदा उन्हाळी क्विंटल 258828 220 1269 769
कारली लोकल क्विंटल 10 2100 2555 2345
कारली हायब्रीड क्विंटल 300 3335 4585 3960
कोबी ---- क्विंटल 75 700 900 800
कोबी हायब्रीड क्विंटल 797 250 585 455
कोथिंबिर लोकल नग 1128 3 21 16
लसूण हायब्रीड क्विंटल 68 2700 8700 6500
मेथी भाजी लोकल नग 1303 3 15 10
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 452 3750 6250 5000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 102 3500 5085 4375
टोमॅटो --- क्विंटल 3005 575 1000 875
टोमॅटो लोकल क्विंटल 30 575 1650 1125
वांगी लोकल क्विंटल 28 1400 4060 2450
वांगी हायब्रीड क्विंटल 200 3500 5500 4600
चिंच लाल क्विंटल 2 995 1075 1075
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 284354
04/06/2023
आले हायब्रीड क्विंटल 15 13000 17500 15500
भेडी लोकल क्विंटल 3 2000 3200 2700
भेडी हायब्रीड क्विंटल 25 2080 2915 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1229 335 1500 1000
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 4 250 400 300
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 665 360 1070 720
गाजर हायब्रीड क्विंटल 405 1500 3500 2600
गवार लोकल क्विंटल 3 1500 3300 2700
गवार हायब्रीड क्विंटल 10 3000 6000 5000
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 52 10000 15000 13500
काकडी लोकल क्विंटल 5 1750 3605 2275
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1262 1500 2850 2250
कांदा पात लोकल क्विंटल 70 1200 3275 2300
कारली लोकल क्विंटल 7 2310 2800 2450
कारली हायब्रीड क्विंटल 353 2505 4170 3540
कोबी हायब्रीड क्विंटल 692 290 625 500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 455 1418 3800 2725
कोथिंबिर लोकल नग 919 8 30 21
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 43 2200 5200 3200
मेथी भाजी लोकल नग 813 7 16 11
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 359 5000 7125 6000
मुळा लोकल क्विंटल 30 1700 2500 2000
पालक लोकल क्विंटल 20 300 500 400
शेपू लोकल क्विंटल 68 950 2350 1700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 111 2505 5000 3920
टोमॅटो --- क्विंटल 72 300 1500 800
टोमॅटो लोकल क्विंटल 21 350 1150 750
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 1495 100 1625 1050
वाल पापडी हायब्रीड क्विंटल 144 5000 5500 5300
वांगी लोकल क्विंटल 15 1295 3570 2205
वांगी हायब्रीड क्विंटल 165 3000 6000 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7798
03/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 10 2397 2397 2397
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 7 2290 2450 2425
बाजरी ८२०३ क्विंटल 270 1778 2425 2151
गहू लोकल क्विंटल 113 2000 2660 2390
गहू २१८९ क्विंटल 151 2074 2506 2272
ज्वारी पांढरी क्विंटल 53 1851 4001 3601
मका ---- क्विंटल 2897 1485 1877 1782
मका हायब्रीड क्विंटल 931 1699 1806 1775
मका पिवळी क्विंटल 3652 1601 1804 1746
तांदूळ हायब्रीड क्विंटल 1 1601 1662 1630
हरभरा लोकल क्विंटल 1 3900 3900 3900
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 1 6001 6101 6050
हरभरा काट्या क्विंटल 42 4200 6780 4480
हरभरा लाल क्विंटल 4 4901 6851 5601
मटकी लाल क्विंटल 1 8300 8300 8300
मूग हिरवा क्विंटल 1 7399 7399 7399
तूर नं. १ क्विंटल 2 6500 8000 7500
तूर लाल क्विंटल 20 6000 8435 7800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 6 2100 6360 3850
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 395 3500 4000 3700
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 309 5000 7252 6500
सोयाबिन --- क्विंटल 212 3838 4828 4721
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 47 4012 5023 4975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 36 2900 4731 4438
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 48 4251 4916 4850
आंबा नं. १ क्विंटल 210 5000 7000 6000
आंबा नं. २ क्विंटल 130 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 230 3000 4000 3500
डाळींब मृदुला क्विंटल 337 400 12500 8000
कलिंगड लोकल क्विंटल 60 900 1500 1200
केळी भुसावळी क्विंटल 310 500 900 700
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 20 1500 3500 3000
पेरु लोकल क्विंटल 7 1500 2750 2000
सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 27 8500 15000 12500
संत्री --- क्विंटल 53 1800 4000 3000
खरबुज नं. १ क्विंटल 20 1500 2500 2000
शहाळे --- क्विंटल 100 3200 4000 3600
आले हायब्रीड क्विंटल 35 14000 16500 15200
बटाटा --- क्विंटल 1820 1000 1450 1250
भेडी लोकल क्विंटल 3 1500 3100 2500
भेडी हायब्रीड क्विंटल 27 2080 2915 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1101 1335 2170 1870
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 660 250 1000 570
गाजर हायब्रीड क्विंटल 425 1000 2000 1500
गवार लोकल क्विंटल 3 2200 4400 3500
गवार हायब्रीड क्विंटल 9 3000 6000 5000
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 83 8000 15500 12000
काकडी --- क्विंटल 75 1600 1800 1700
काकडी लोकल क्विंटल 4 2177 2177 2177
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1348 1500 2775 2425
कांदा उन्हाळी क्विंटल 80133 221 1219 684
कांदा पात लोकल क्विंटल 93 1100 3425 2750
कारली लोकल क्विंटल 5 2450 3157 2975
कारली हायब्रीड क्विंटल 498 2085 3750 3000
कोबी ---- क्विंटल 108 1200 1600 1400
कोबी हायब्रीड क्विंटल 731 210 460 330
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 513 1050 2650 2000
कोथिंबिर लोकल नग 930 6 23 15
लसूण हायब्रीड क्विंटल 40 3500 12200 8500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 68 1350 2550 1950
मेथी भाजी लोकल नग 553 15 21 18
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 421 5625 7750 6875
मुळा लोकल क्विंटल 35 1300 2200 1800
शेपू लोकल क्विंटल 97 1325 2100 1650
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 99 3335 5835 5000
टोमॅटो --- क्विंटल 2067 900 1000 950
टोमॅटो लोकल क्विंटल 10 500 850 675
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 1842 100 1500 1000
वाल पापडी हायब्रीड क्विंटल 157 5500 7500 6500
वांगी लोकल क्विंटल 9 1400 2660 1750
वांगी हायब्रीड क्विंटल 160 4000 6000 5250
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 133 5000 7500 6400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 103526
02/06/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 55 1801 2434 2281
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 164 2001 2323 2259
बाजरी ८२०३ क्विंटल 100 1841 2523 2121
बाजरी हिरवी क्विंटल 10 2250 2350 2300
गहू --- क्विंटल 81 2150 2401 2250
गहू लोकल क्विंटल 101 2126 2445 2231
गहू २१८९ क्विंटल 233 2145 2639 2312
ज्वारी लोकल क्विंटल 11 2000 3001 2551
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1700 1700 1700
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 6 1440 1851 1601
ज्वारी दादर क्विंटल 3 3585 3890 3605
मका ---- क्विंटल 3961 1596 1823 1772
मका हायब्रीड क्विंटल 1386 1528 1809 1716
मका पिवळी क्विंटल 426 1675 1773 1758
चवळी बी पांढरी क्विंटल 1 5200 5200 5200
हरभरा --- क्विंटल 17 4101 6371 6201
हरभरा लोकल क्विंटल 37 4164 5328 4484
हरभरा लाल क्विंटल 3 4950 5976 5801
तूर नं. १ क्विंटल 1 7701 8384 8000
तूर लाल क्विंटल 6 7450 7901 7701
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 495 2500 4000 3700
सोयाबिन --- क्विंटल 635 3333 4842 4749
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3 4251 4699 4451
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 60 4400 4896 4821
आंबा नं. १ क्विंटल 180 5000 7000 6000
आंबा नं. २ क्विंटल 210 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 230 3000 4000 3500
चिकु लोकल क्विंटल 10 1800 3500 2800
डाळींब मृदुला क्विंटल 25 400 11500 8000
कलिंगड लोकल क्विंटल 20 900 1500 1200
केळी भुसावळी क्विंटल 210 500 900 700
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 24 1500 3500 2500
पपई --- क्विंटल 10 1200 2000 1600
पेरु लोकल क्विंटल 8 1500 2750 2000
सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 40 8500 15000 12500
संत्री --- क्विंटल 10 1800 4000 3000
शहाळे --- क्विंटल 200 3200 4000 3600
आले हायब्रीड क्विंटल 15 1500 16000 15500
बटाटा --- क्विंटल 1385 1050 1400 1200
भेडी लोकल क्विंटल 3 1200 2000 1800
भेडी हायब्रीड क्विंटल 31 2080 2915 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1007 1000 1665 1330
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 18 150 500 300
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 753 500 860 715
गाजर हायब्रीड क्विंटल 362 2000 3000 2500
गवार लोकल क्विंटल 3 2000 3900 3200
गवार हायब्रीड क्विंटल 10 3000 6700 5000
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 113 7000 10000 8600
कैरी हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 6 1120 2940 2205
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1125 1250 3000 2150
कांदा उन्हाळी क्विंटल 193912 178 1148 669
कांदा पात लोकल क्विंटल 84 1600 3425 2450
कारली --- क्विंटल 66 1600 1800 1700
कारली लोकल क्विंटल 4 2100 2485 2275
कारली हायब्रीड क्विंटल 536 2500 4165 3580
कोबी ---- क्विंटल 168 1000 1200 1100
कोबी हायब्रीड क्विंटल 720 415 830 625
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 431 1000 3650 2450
कोथिंबिर लोकल नग 538 5 26 15
लसूण हायब्रीड क्विंटल 33 3800 13300 9500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 44 2000 4200 3300
मेथी भाजी लोकल नग 716 5 12 8
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 384 5000 7500 6250
मुळा लोकल क्विंटल 34 1300 2500 1900
शेपू लोकल क्विंटल 88 1075 2400 1750
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 315 2585 5000 3750
टोमॅटो --- क्विंटल 2023 575 1163 775
टोमॅटो लोकल क्विंटल 26 500 800 650
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 2028 100 1500 1000
वाल पापडी हायब्रीड क्विंटल 236 5000 6500 5850
वांगी लोकल क्विंटल 10 1190 2625 1750
वांगी हायब्रीड क्विंटल 204 3000 6000 4000
मेथी --- क्विंटल 1 6805 6805 6805
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 161 6000 7500 6600
रिठा --- क्विंटल 1 3205 3205 3205
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 215338
01/06/2023
बाजरी --- क्विंटल 12 2200 2200 2200
बाजरी लोकल क्विंटल 13 2001 2250 2001
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 216 1680 2594 2096
बाजरी ८२०३ क्विंटल 192 1726 2380 2116
बाजरी हिरवी क्विंटल 18 2105 2355 2205
गहू --- क्विंटल 38 2155 2415 2325
गहू लोकल क्विंटल 227 1858 2697 2357
गहू २१८९ क्विंटल 203 2153 2522 2329
ज्वारी पांढरी क्विंटल 59 2235 4200 3376
ज्वारी दादर क्विंटल 4 3650 3650 3650
मका ---- क्विंटल 3333 1564 1822 1763
मका हायब्रीड क्विंटल 1988 1548 1822 1740
मका पिवळी क्विंटल 3259 1505 1797 1736
तांदूळ हायब्रीड क्विंटल 1 1699 1699 1699
हरभरा --- क्विंटल 10 4250 4447 4333
हरभरा लोकल क्विंटल 57 4236 5453 4592
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 1 4361 4425 4385
हरभरा काट्या क्विंटल 18 4060 4461 4299
कुलथी लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
मूग हिरवा क्विंटल 1 5805 5805 5805
तूर हायब्रीड क्विंटल 1 6012 6012 6012
तूर लाल क्विंटल 16 7167 8233 7833
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 2 5052 5052 5052
भुईमुग शेंग (सुकी) ओली क्विंटल 368 2200 3650 3000
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 198 3434 7011 6700
सोयाबिन --- क्विंटल 599 3500 4775 4682
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 38 4752 4881 4875
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 15 4026 4570 4426
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 138 4000 4790 4750
सुर्यफुल --- क्विंटल 1 5355 5355 5355
आंबा नं. १ क्विंटल 110 6000 9000 8000
आंबा नं. २ क्विंटल 160 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 160 3000 4000 3500
चिकु लोकल क्विंटल 10 1800 3500 2800
डाळींब मृदुला क्विंटल 120 400 11500 8000
केळी भुसावळी क्विंटल 180 1800 2800 2200
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 25 1500 3750 3250
पपई --- क्विंटल 10 1200 2000 1800
पेरु लोकल क्विंटल 6 1250 1750 1500
सफरचंद डिलीशियस -नं. १ क्विंटल 26 8500 15000 12500
शहाळे --- क्विंटल 200 3500 4500 4000
आले हायब्रीड क्विंटल 25 10000 15000 13500
बटाटा --- क्विंटल 1191 1100 1450 1250
भेडी लोकल क्विंटल 3 1300 2000 1500
भेडी हायब्रीड क्विंटल 33 2085 2910 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 820 670 2335 1335
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 20 275 600 400
फ्लॉवर --- क्विंटल 105 1400 1600 1500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 690 360 970 570
गाजर हायब्रीड क्विंटल 335 2000 2500 2350
गवार लोकल क्विंटल 3 2000 3300 2700
गवार हायब्रीड क्विंटल 12 3000 6500 5500
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 108 5000 8500 7400
काकडी लोकल क्विंटल 4 1610 2100 1890
काकडी हायब्रीड क्विंटल 806 1500 3000 2375
कांदा उन्हाळी क्विंटल 190773 192 1163 658
कांदा पात लोकल क्विंटल 88 1050 3250 2500
कारली लोकल क्विंटल 8 1575 2177 1890
कारली हायब्रीड क्विंटल 314 2505 3750 3080
कोबी ---- क्विंटल 78 1200 1400 1300
कोबी हायब्रीड क्विंटल 760 360 920 500
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 400 1050 2950 2300
कोथिंबिर लोकल नग 688 6 22 12
लसूण हायब्रीड क्विंटल 34 3200 10500 8300
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 60 1450 2750 2075
मेथी भाजी लोकल नग 389 6 19 11
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 240 5000 7500 5940
मुळा लोकल क्विंटल 32 1000 2100 1600
शेपू लोकल क्विंटल 61 1300 2725 2050
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 172 4170 5400 4750
टोमॅटो --- क्विंटल 1818 600 1075 875
टोमॅटो लोकल क्विंटल 22 400 750 625
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 1800 200 1350 850
वाल पापडी हायब्रीड क्विंटल 120 6000 7500 6800
वांगी लोकल क्विंटल 23 1050 3010 2205
वांगी हायब्रीड क्विंटल 171 3000 5000 4150
चिंच लाल क्विंटल 7 1000 1005 1000
धने पिवळा क्विंटल 1 6600 6600 6600
मेथी --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
मिरची (हिरवी) लवंगी क्विंटल 167 4000 6000 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 213339
31/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 81 1926 2288 2238
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 183 1968 2490 2309
बाजरी ८२०३ क्विंटल 263 1761 2632 2236
बाजरी हिरवी क्विंटल 25 1950 2515 2325
गहू --- क्विंटल 39 2150 2350 2241
गहू लोकल क्विंटल 220 2065 2700 2335
गहू २१८९ क्विंटल 417 2116 2490 2289
ज्वारी लोकल क्विंटल 27 2326 2901 2475
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 12 1402 4003 3001
ज्वारी पांढरी क्विंटल 152 1800 4241 2318
मका ---- क्विंटल 6570 1583 1859 1770
मका हायब्रीड क्विंटल 2566 1543 1823 1743
मका पिवळी क्विंटल 3526 1527 1816 1736
हरभरा --- क्विंटल 1 6001 6001 6001
हरभरा लोकल क्विंटल 80 3839 5481 4698
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 8 3501 6061 5500
हरभरा काट्या क्विंटल 59 3300 5512 4460
हरभरा लाल क्विंटल 8 4875 6176 5600
मूग हिरवा क्विंटल 3 6500 6980 6850
तूर नं. १ क्विंटल 1 8500 8501 8500
तूर लाल क्विंटल 24 5900 8340 7700
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 4 3000 5900 4500
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 373 4499 7100 6501
सोयाबिन --- क्विंटल 538 3433 4789 4720
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 147 2002 4879 4800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 25 3480 4526 4181
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 229 4200 4780 4750
सुर्यफुल काळे क्विंटल 6 4000 4000 4000
आंबा नं. १ क्विंटल 80 6000 9000 8000
आंबा नं. २ क्विंटल 90 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 70 3000 4000 3500
चिकु लोकल क्विंटल 7 1800 3500 2800
डाळींब मृदुला क्विंटल 132 400 11000 8000
कलिंगड लोकल क्विंटल 160 900 1500 1200
केळी भुसावळी क्विंटल 300 1800 2800 2200
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 24 1250 3750 3250
मोसंबी --- क्विंटल 40 3000 5000 4000
शहाळे --- क्विंटल 200 3500 4500 4000
आले हायब्रीड क्विंटल 21 8000 15500 13000
बटाटा --- क्विंटल 1671 1050 1400 1200
भेडी लोकल क्विंटल 3 1600 2500 2000
भेडी हायब्रीड क्विंटल 30 2080 2915 2500
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1257 670 2000 1470
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 550 360 930 640
गाजर हायब्रीड क्विंटल 285 1200 2500 1800
गवार लोकल क्विंटल 3 2500 3900 3000
गवार हायब्रीड क्विंटल 10 3000 6000 4500
घेवडा हायब्रीड क्विंटल 51 3000 8000 6500
काकडी लोकल क्विंटल 3 1400 4277 2275
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1174 1000 3000 2250
कांदा उन्हाळी क्विंटल 200839 193 1130 666
कांदा पात लोकल क्विंटल 57 1000 5000 3500
कारली लोकल क्विंटल 10 1820 2100 1960
कारली हायब्रीड क्विंटल 407 1670 3750 3000
कोबी हायब्रीड क्विंटल 690 250 625 460
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 347 1500 3525 2675
कोथिंबिर लोकल नग 1176 8 19 12
लसूण हायब्रीड क्विंटल 57 2500 8100 6500
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 45 2000 5000 4000
मेथी भाजी लोकल नग 839 6 16 12
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 340 5000 7250 5940
शेपू लोकल क्विंटल 63 1000 3000 2200
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 251 3335 5170 4165
टोमॅटो --- क्विंटल 83 150 1000 700
टोमॅटो लोकल क्विंटल 55 350 750 500
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 1878 100 1350 750
वाल पापडी हायब्रीड क्विंटल 161 5000 6500 5700
वांगी लोकल क्विंटल 20 1050 3220 2205
वांगी हायब्रीड क्विंटल 406 2000 5000 3500
चिंच लाल क्विंटल 3 970 970 970
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 227461
30/05/2023
बाजरी लोकल क्विंटल 95 1993 2268 2197
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 158 1988 2322 2222
बाजरी ८२०३ क्विंटल 302 1710 2450 2125
बाजरी हिरवी क्विंटल 44 2200 2525 2400
गहू --- क्विंटल 97 1750 2416 2225
गहू लोकल क्विंटल 244 2173 2575 2285
गहू २१८९ क्विंटल 289 2157 2459 2282
ज्वारी लोकल नग 30 2300 3500 2521
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 16 1301 4601 3000
ज्वारी पांढरी क्विंटल 112 2055 4281 3560
ज्वारी दादर क्विंटल 2 3690 3895 3855
मका ---- क्विंटल 6914 1488 1837 1778
मका हायब्रीड क्विंटल 3005 1562 1823 1767
मका पिवळी क्विंटल 3345 1609 1798 1760
तांदूळ हायब्रीड क्विंटल 1 1652 1652 1652
हरभरा --- क्विंटल 8 4420 6280 6090
हरभरा लोकल क्विंटल 35 4084 5759 5167
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 7 3000 6061 5000
हरभरा काट्या क्विंटल 17 3400 4675 4500
मूग हिरवा क्विंटल 2 6500 6701 6701
तूर --- क्विंटल 1 7951 7951 7951
तूर हायब्रीड क्विंटल 1 6000 6000 6000
तूर लाल क्विंटल 12 7138 8013 7583
उडीद --- क्विंटल 1 7251 7251 7251
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 3 3500 4499 4000
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 350 4901 7373 6899
सोयाबिन --- क्विंटल 561 3000 4890 4740
सोयाबिन हायब्रीड क्विंटल 167 4500 4921 4850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 35 3627 4590 4360
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 225 4500 4849 4821
आंबा नं. १ क्विंटल 60 6000 9000 8000
आंबा नं. २ क्विंटल 120 3000 5000 4000
आंबा हायब्रीड क्विंटल 160 3000 4000 3500
चिकु लोकल क्विंटल 7 1800 3500 2800
डाळींब मृदुला क्विंटल 142 400 11500 8000
कलिंगड लोकल क्विंटल 20 900 1500 1200
केळी भुसावळी क्विंटल 140 1800 2800 2200
मोसंबी --- क्विंटल 40 3000 5000 4000
शहाळे --- क्विंटल 40 3500 4500 4000
बटाटा --- क्विंटल 1650 1000 1350 1150
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1353 667 2000 1067
चवळी (पाला) लोकल क्विंटल 27 1100 2000 1400
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1322 1500 3250 2125
कांदा उन्हाळी क्विंटल 171954 180 1143 680
कारली हायब्रीड क्विंटल 478 2084 3750 2709
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 15 1050 1900 1600
लसूण हायब्रीड क्विंटल 124 3500 10200 8400
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 12 1300 2000 1506
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 382 3750 7500 5625
मुळा लोकल क्विंटल 29 1100 2000 1400
शेपू लोकल क्विंटल 32 600 900 700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 385 2500 5834 3417
टोमॅटो --- क्विंटल 45 350 700 550
टोमॅटो हायब्रीड क्विंटल 1682 500 1250 750
वांगी हायब्रीड क्विंटल 335 3000 6000 4500
चिंच लाल क्विंटल 5 990 1190 1090
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 196608

nashik bajar bhav today, संगमनेर कादा बाजार भाव, सगमनेर, Satana bajar bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती