बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


पालघर बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
तांदूळ --- क्विंटल 655 3455 4250 3605
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 655
25/05/2023
तांदूळ --- क्विंटल 805 3645 4650 4170
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 805
24/05/2023
गहू --- क्विंटल 160 2975 2975 2975
तांदूळ --- क्विंटल 785 3850 4615 4158
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 945
23/05/2023
तांदूळ --- क्विंटल 731 3378 4058 3733
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 731
22/05/2023
गहू --- क्विंटल 648 3003 3683 3308
तांदूळ --- क्विंटल 528 4575 4575 4575
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1176
21/05/2023
तांदूळ --- क्विंटल 754 3750 4650 4158
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 754
20/05/2023
गहू --- क्विंटल 60 3325 3325 3325
तांदूळ --- क्विंटल 330 4413 4413 4413
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 390
19/05/2023
गहू --- क्विंटल 140 2955 2955 2955
तांदूळ --- क्विंटल 91 4801 4801 4801
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 231

palghar bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती