बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


परभणी बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
कापूस --- क्विंटल 3985 5900 6895 6830
गहू लोकल क्विंटल 38 2350 2900 2625
ज्वारी टालकी क्विंटल 52 2800 3300 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 281 4500 4700 4650
हरभरा लाल क्विंटल 25 4350 4500 4400
तूर लाल क्विंटल 53 8950 9150 9050
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 38 6000 6350 6200
भुईमुग शेंग (सुकी) पसारी क्विंटल 5 6000 6100 6000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 323 4950 5050 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 42 4850 5000 4875
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4842
25/05/2023
कापूस --- क्विंटल 4195 5900 6805 6740
गहू लोकल क्विंटल 40 2400 2850 2600
ज्वारी टालकी क्विंटल 23 2800 3300 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 279 4550 4650 4600
तूर लाल क्विंटल 5 9000 9050 9000
तूर पांढरा क्विंटल 31 8800 9000 8950
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 25 6000 6300 6100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 223 4900 5050 5025
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 15 4800 4900 4800
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4836
24/05/2023
कापूस --- क्विंटल 3247 6000 7085 7030
कापूस लोकल क्विंटल 4052 5500 6950 6850
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 451 5500 6500 6400
गहू लोकल क्विंटल 50 2350 2900 2625
ज्वारी टालकी क्विंटल 20 2800 3300 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 340 4500 4650 4600
तूर लाल क्विंटल 35 8750 9000 8825
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 109 5600 6325 6103
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 340 5350 6376 6000
भुईमुग शेंग (सुकी) पसारी क्विंटल 5 6000 6200 6000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 526 4900 5050 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 31 4775 4880 4775
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 132 5200 6300 6000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9338
23/05/2023
कापूस --- क्विंटल 3104 6000 7080 7030
कापूस लोकल क्विंटल 3830 6200 6970 6900
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 449 5900 6500 6400
गहू लोकल क्विंटल 43 2300 2880 2688
ज्वारी टालकी क्विंटल 51 2800 3300 2900
हरभरा लोकल क्विंटल 629 4580 4625 4600
हरभरा लाल क्विंटल 12 4100 4650 4525
तूर लाल क्विंटल 37 8658 8942 8758
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 180 6000 6403 6200
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 216 5700 6460 6010
भुईमुग शेंग (सुकी) पसारी क्विंटल 5 6000 6200 6000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 363 4850 5050 5010
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 27 4850 4901 4850
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 118 5410 6400 6150
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9064
22/05/2023
कापूस --- क्विंटल 3118 6000 7220 7140
कापूस लोकल क्विंटल 3820 6200 7185 7100
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 444 5900 7300 7200
बाजरी लोकल क्विंटल 6 1700 2312 2300
गहू लोकल क्विंटल 46 2233 2700 2517
ज्वारी पांढरी क्विंटल 63 2300 3304 3050
ज्वारी टालकी क्विंटल 35 2800 3300 3100
हरभरा लोकल क्विंटल 482 4516 4608 4567
हरभरा लाल क्विंटल 16 4443 4518 4468
तूर --- क्विंटल 80 8700 9250 8900
तूर लाल क्विंटल 50 8367 8700 8500
तूर पांढरा क्विंटल 5 7401 8101 7800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 316 5965 6461 6300
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 383 5300 6562 6483
भुईमुग शेंग (सुकी) पसारी क्विंटल 5 6000 6200 6000
करडई लोकल क्विंटल 11 3701 3701 3701
सोयाबिन लोकल क्विंटल 238 4800 5025 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 239 4244 4850 4780
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 80 5100 6400 6200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9437
21/05/2023
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 628 5900 7300 7200
बाजरी लोकल क्विंटल 6 1700 2312 2300
गहू लोकल क्विंटल 16 2100 2351 2200
ज्वारी पांढरी क्विंटल 13 1800 2926 2800
ज्वारी टालकी क्विंटल 45 2900 3200 2950
हरभरा लोकल क्विंटल 440 4500 4550 4525
तूर लाल क्विंटल 28 8800 9250 9100
तूर पांढरा क्विंटल 5 7401 8101 7800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 10 6100 6500 6300
करडई लोकल क्विंटल 17 3701 3701 3701
सोयाबिन लोकल क्विंटल 177 4800 4900 4850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 41 3000 4800 4695
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1426
20/05/2023
कापूस --- क्विंटल 5214 6000 7340 7230
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 860 5900 7300 7200
बाजरी लोकल क्विंटल 40 1800 2301 1925
गहू लोकल क्विंटल 28 2300 2500 2396
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 2001 3001 2500
ज्वारी टालकी क्विंटल 50 2700 3200 2950
हरभरा लोकल क्विंटल 510 4500 4575 4550
हरभरा लाल क्विंटल 1 4625 4625 4625
तूर लाल क्विंटल 48 8800 8950 8850
तूर पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 444 4350 4943 4750
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 35 6000 6400 6100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 288 4800 5000 4950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 57 4500 4750 4650
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 96 6000 6500 6305
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7675
19/05/2023
कापूस --- क्विंटल 5278 6400 7470 7420
कापूस लोकल क्विंटल 4750 6300 7400 7275
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 971 5900 7400 7300
गहू लोकल क्विंटल 25 2500 3100 2900
ज्वारी टालकी क्विंटल 25 2800 3300 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 304 4550 4625 4600
हरभरा लाल क्विंटल 15 4200 4350 4250
तूर लाल क्विंटल 88 8125 8500 8350
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 32 6000 6300 6200
सोयाबिन लोकल क्विंटल 183 4800 5000 4950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 25 4800 5000 4875
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11696

Parbhani bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती