बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti






आजचे फुलकोबी बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 511 1000 1700 1350
नाशिक --- क्विंटल 1900 700 1250 1000
जळगाव --- क्विंटल 300 800 1200 1000
औरंगाबाद --- क्विंटल 1120 500 1300 900
राहूरी --- क्विंटल 97 500 1500 1000
खेड-चाकण --- क्विंटल 1000 1000 1400 1200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 202 1000 1200 1100
भुसावळ --- क्विंटल 25 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 186 500 1100 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 555 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 516 700 1000 850
वाई लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
31/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 1859 700 1300 1100
उस्मानाबाद --- क्विंटल 114 600 1300 950
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 21 1000 1200 1200
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 55 300 1200 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 210 600 1000 800
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 7855 800 1600 1200
खेड-चाकण --- क्विंटल 1500 800 1300 1050
श्रीरामपूर --- क्विंटल 254 1000 1200 1100
भुसावळ --- क्विंटल 167 1000 1000 1000
राहता --- क्विंटल 120 1000 1600 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 162 300 1750 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 720 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 5078 800 1400 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 702 300 800 550
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 210 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 38 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 1200 1050
अकलुज तळेगाव क्विंटल 130 1000 1300 1200
30/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 392 400 1600 1000
उस्मानाबाद --- क्विंटल 107 700 1200 950
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 8 1000 1200 1100
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 42 500 1200 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 531 600 1200 900
राहूरी --- क्विंटल 62 500 1200 900
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 9423 700 1500 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 1750 800 1300 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 201 1000 1200 1100
भुसावळ --- क्विंटल 36 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 205 1000 1100 1050
सोलापूर लोकल क्विंटल 436 350 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 7655 700 1300 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 611 300 800 550
जुन्नर लोकल क्विंटल 120 800 1200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 207 500 1400 950
मंचर लोकल क्विंटल 66 500 1100 800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 68 1000 1200 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 28 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 23 1200 1600 1400
अकलुज तळेगाव क्विंटल 180 900 1200 1000
29/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 2215 800 1200 1050
जळगाव --- क्विंटल 350 700 1200 1000
उस्मानाबाद --- क्विंटल 70 400 1250 800
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 28 300 1100 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 616 600 1000 800
राहूरी --- क्विंटल 64 500 1300 900
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 8521 800 1400 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 1750 800 1300 1000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 253 800 1200 1000
भुसावळ --- क्विंटल 118 1500 1500 1500
सातारा --- क्विंटल 25 800 1400 1100
राहता --- क्विंटल 174 400 1100 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 1333 500 1100 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1376 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 3495 800 1400 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 93 500 1300 900
नागपूर लोकल क्विंटल 3850 600 1000 900
मंचर लोकल क्विंटल 56 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 1200 1050
अकलुज तळेगाव क्विंटल 80 800 1300 1000
28/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 1682 750 1250 950
जळगाव --- क्विंटल 200 700 1200 1000
उस्मानाबाद --- क्विंटल 75 600 1200 900
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 20 1000 1200 1100
औरंगाबाद --- क्विंटल 635 700 1300 1000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 276 900 1100 1000
राहूरी --- क्विंटल 90 500 1300 900
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 12119 800 1600 1200
खेड-चाकण --- क्विंटल 1100 1000 1500 1250
भुसावळ --- क्विंटल 79 1500 1500 1500
सातारा --- क्विंटल 200 800 1400 1100
राहता --- क्विंटल 182 1000 1100 1050
सोलापूर लोकल क्विंटल 579 500 1750 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 708 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1178 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 4943 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 497 300 1000 650
नागपूर लोकल क्विंटल 3500 600 900 825
मंचर लोकल क्विंटल 137 1000 1200 1100
वाई लोकल क्विंटल 20 1300 1600 1450
कामठी लोकल क्विंटल 2 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 15 600 1000 800
27/03/2023
नाशिक --- क्विंटल 1850 800 1300 1050
जळगाव --- क्विंटल 200 700 1200 1000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 11 1200 1400 1300
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 158 500 1200 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 940 500 1200 850
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 761 900 1200 1000
राहूरी --- क्विंटल 124 700 1300 1000
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 13124 700 1600 1150
श्रीरामपूर --- क्विंटल 202 800 1000 900
सातारा --- क्विंटल 253 800 1400 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 883 600 1150 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 639 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 860 500 1400 900
पुणे लोकल क्विंटल 6392 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 413 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 300 1000 800
नागपूर लोकल क्विंटल 3500 600 1000 900
मंचर लोकल क्विंटल 90 700 1200 950
कामठी लोकल क्विंटल 15 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 1200 1050
अकलुज तळेगाव क्विंटल 180 800 1200 1000
26/03/2023
अहमदनगर --- क्विंटल 512 500 1600 1050
उस्मानाबाद --- क्विंटल 123 500 1300 900
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 14 1000 1200 1100
जुन्नर - नारायणगाव --- क्विंटल 72 500 1200 800
औरंगाबाद --- क्विंटल 658 500 1200 850
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 356 800 1200 1000
राहूरी --- क्विंटल 125 400 1200 800
खेड-चाकण --- क्विंटल 1200 1000 1400 1200
मंचर --- क्विंटल 51 250 1100 675
श्रीरामपूर --- क्विंटल 252 1000 1200 1100
भुसावळ --- क्विंटल 152 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 169 500 1300 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 780 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 7898 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 341 300 800 550
जुन्नर लोकल क्विंटल 778 500 1300 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 291 300 1300 900
वाई लोकल क्विंटल 25 1200 1500 1350
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 900 1200 1050
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 10 800 1200 1000
अकलुज तळेगाव क्विंटल 70 800 1200 1000
25/03/2023
जळगाव --- क्विंटल 200 700 1000 800
उस्मानाबाद --- क्विंटल 27 600 1500 1050
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 18 1000 1200 1100
औरंगाबाद --- क्विंटल 810 500 900 700
राहूरी --- क्विंटल 122 500 1600 950
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- क्विंटल 11966 700 1500 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 850 1000 1500 1250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 202 800 1000 900
भुसावळ --- क्विंटल 14 1500 1500 1500
राहता --- क्विंटल 82 800 1100 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 261 700 1750 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 810 600 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1637 500 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 833 300 1000 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 7 500 1300 900
नागपूर लोकल क्विंटल 525 600 1000 900
वाई लोकल क्विंटल 20 1200 1500 1350
अकलुज तळेगाव क्विंटल 75 900 1300 1000



खात्रीशीर जाहिराती