बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiरायगड बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 80 2040 2300 2150
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2040 2100 2070
तांदूळ नं. २ क्विंटल 393 3500 5300 4150
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 435 1800 2000 1800
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 60 2500 2800 2700
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 360 800 1000 900
गाजर नं. १ क्विंटल 70 3500 4000 3750
गाजर लोकल क्विंटल 144 4200 4400 4200
गवार नं. १ क्विंटल 35 4000 4500 4250
घेवडा लोकल क्विंटल 156 5000 5200 5000
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 18 3000 3500 3250
काकडी नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2750
कारली नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 16 4000 4500 4250
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 732 1800 2000 1900
तोंडली नं. १ क्विंटल 22 2500 3000 2750
मटार लोकल क्विंटल 120 7000 8000 7000
वांगी नं. १ क्विंटल 52 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2805
07/06/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2040 2200 2100
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2040 2100 2070
तांदूळ नं. २ क्विंटल 282 3500 5300 4150
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 18 3000 4000 3500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 55 2000 2500 2250
फरस बी लोकल क्विंटल 168 5000 5200 5000
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 340 1000 1200 1100
गवार नं. १ क्विंटल 21 3500 4000 3750
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
काकडी लोकल क्विंटल 144 4200 4400 4200
कारली नं. १ क्विंटल 35 4000 4500 4250
कारली लोकल क्विंटल 171 4600 4800 4600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 252 4600 4800 4600
पडवळ नं. १ क्विंटल 50 3000 3500 3250
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 738 1800 2000 1900
तोंडली नं. १ क्विंटल 21 3000 4000 3500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2411
06/06/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 75 2040 2200 2100
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2040 2100 2070
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
तांदूळ नं. २ क्विंटल 386 3500 5200 4050
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 561 1600 1800 1600
भेडी नं. १ क्विंटल 30 3000 3200 3100
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 192 4200 4400 4200
गवार नं. १ क्विंटल 21 4000 4500 4250
घेवडा नं. १ क्विंटल 22 6500 7000 6750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
काकडी नं. १ क्विंटल 35 3000 3500 3250
कांदा लाल क्विंटल 699 1200 1400 1200
कारली नं. १ क्विंटल 28 4000 4500 4250
कोबी नं. १ क्विंटल 340 1000 1200 1100
कोबी लोकल क्विंटल 435 2200 2400 2200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 138 5000 5200 5000
पडवळ नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 524 1400 1800 1600
टोमॅटो लोकल क्विंटल 273 2200 2400 2200
मटार लोकल क्विंटल 105 8000 9000 8000
वांगी नं. १ क्विंटल 45 3500 4000 3750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4019
05/06/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2050 2300 2150
भात - धान लोकल नग 1 2040 2100 2070
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 1888 1895 1890
तांदूळ नं. २ क्विंटल 287 3400 5050 4200
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 561 1600 1800 1600
भेडी नं. १ क्विंटल 32 3000 3500 3200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 2400 2800 2600
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 380 800 1000 900
गवार लोकल क्विंटल 69 5400 5600 5400
घेवडा लोकल क्विंटल 129 5600 5800 5600
कांदा लाल क्विंटल 699 1200 1400 1200
पडवळ नं. १ क्विंटल 42 3500 4000 3800
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 21 3500 4000 3800
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3800
वांगी लोकल क्विंटल 111 5200 5400 5200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2467
04/06/2023
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी लोकल क्विंटल 111 5400 5600 5400
गाजर नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
गवार नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3750
घेवडा नं. १ क्विंटल 15 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
काकडी नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
कारली नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
कोबी नं. १ क्विंटल 160 1200 1400 1300
कोबी लोकल क्विंटल 267 3600 3800 3600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 102 7000 7200 7000
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 375 1200 1400 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 324 2600 2800 2600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1479
03/06/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2040 2200 2150
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 1888 1895 1890
तांदूळ नं. २ क्विंटल 217 3400 5200 4150
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 350 800 1000 900
गाजर नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
गवार नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 2500 3000 2750
कांदा लाल क्विंटल 849 1200 1400 1200
कारली नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
कारली लोकल क्विंटल 117 5600 5800 5600
कोबी नं. १ क्विंटल 300 1800 2000 1900
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 135 6200 6400 6200
पडवळ नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 3500 4500 4000
मटार लोकल क्विंटल 135 8000 9000 9000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2399
02/06/2023
भात - धान लोकल क्विंटल 5 2040 2100 2070
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 1888 1895 1890
तांदूळ नं. २ क्विंटल 70 3000 4800 3500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 20 2800 3000 2900
फरस बी लोकल क्विंटल 147 5200 5400 5200
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 350 1300 1500 1400
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 168 5400 5600 5400
गवार नं. १ क्विंटल 25 4800 5000 4900
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 3300 3500 3400
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 2300 2500 2450
काकडी नं. १ क्विंटल 30 3200 3400 3300
कारली नं. १ क्विंटल 25 2300 2500 2400
कोबी लोकल क्विंटल 246 3400 3600 3400
पडवळ नं. १ क्विंटल 40 2000 2500 2250
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 3800 4000 3900
टोमॅटो लोकल क्विंटल 363 2800 3000 2800
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 3000 3200 3100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1630
01/06/2023
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2040 2100 2070
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 1888 1895 1890
तांदूळ नं. २ क्विंटल 132 3500 5300 4050
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 468 1800 2000 1800
भेडी नं. १ क्विंटल 24 3000 3200 3100
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 45 1800 2000 1900
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 310 1200 1400 1300
गाजर नं. १ क्विंटल 27 2000 2200 2100
गवार नं. १ क्विंटल 21 4500 5000 4750
घेवडा नं. १ क्विंटल 22 4000 4500 4250
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 16 2000 2500 2250
कांदा लाल क्विंटल 513 1400 1600 1400
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 123 6000 6200 6000
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 645 1200 1400 1300
तोंडली नं. १ क्विंटल 21 2800 3200 3000
मटार लोकल क्विंटल 108 9000 10000 9000
वांगी नं. १ क्विंटल 45 4000 4400 4200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2548
31/05/2023
भात - धान नं. २ क्विंटल 70 2040 2200 2100
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 1868 1890 1885
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 1888 1895 1890
तांदूळ नं. २ क्विंटल 257 3400 5200 4050
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 1000 1500 1200
भेडी नं. १ क्विंटल 25 3000 3200 3100
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 20 1800 2000 1900
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 300 1200 1400 1300
गाजर नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900
गवार नं. १ क्विंटल 20 4800 5000 4900
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 3600 4000 3800
घेवडा लोकल क्विंटल 111 5400 5600 5400
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 2300 2500 2400
काकडी नं. १ क्विंटल 30 2000 2200 2100
काकडी लोकल क्विंटल 150 4800 5000 4800
कारली नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900
कारली लोकल क्विंटल 138 5000 5200 5000
कोबी नं. १ क्विंटल 250 800 1000 900
कोबी लोकल क्विंटल 234 3600 3800 3600
पडवळ नं. १ क्विंटल 30 3400 3500 3450
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 25 3200 3400 3300
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 708 1200 1300 1250
वांगी नं. १ क्विंटल 30 3300 3500 3400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2514

Raigad bajar bhav today, रायगड भाव, रायगड बाजार, Shelu bajar bhav


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती