बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Krantiरत्नागिरी बाजार भाव

08-06-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
आले नं. २ क्विंटल 27 1300 1500 1400
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 24 200 250 220
गाजर नं. २ क्विंटल 15 300 350 330
गवार नं. २ क्विंटल 10 250 400 300
कारली नं. २ क्विंटल 14 250 400 320
कोबी नं. २ क्विंटल 21 70 120 100
कोथिंबिर नं. २ नग 575 1200 1500 1350
पालक नं. ३ नग 370 1000 1300 1150
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 64 100 180 140
वांगी नं. ३ क्विंटल 19 100 250 140
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 16 300 450 400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 210
07/06/2023
भेडी नं. २ क्विंटल 28 200 300 250
गवार नं. २ क्विंटल 24 300 400 350
घेवडा नं. २ क्विंटल 21 300 400 350
काकडी --- क्विंटल 42 100 300 220
कारली नं. २ क्विंटल 18 300 400 350
कोबी नं. २ क्विंटल 60 50 120 90
कोथिंबिर नं. २ नग 300 1400 1500 1450
ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 45 200 500 350
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 135 100 180 150
वांगी नं. ३ क्विंटल 31 100 250 180
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 29 400 450 420
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 433
05/06/2023
भेडी नं. २ क्विंटल 23 250 300 280
गवार नं. २ क्विंटल 21 350 400 380
काकडी --- क्विंटल 44 300 400 350
कोबी नं. २ क्विंटल 82 120 150 130
कोथिंबिर नं. २ नग 5400 1200 1500 1300
ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 24 550 600 570
पालक नं. ३ नग 305 1000 1200 1100
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 300 180 220 190
वांगी नं. ३ क्विंटल 95 250 300 270
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 589
02/06/2023
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 29 200 350 290
काकडी --- क्विंटल 22 200 250 220
कांदा पात नं. १ नग 700 1500 1900 1700
कारली नं. २ क्विंटल 14 250 350 290
कोबी नं. २ क्विंटल 60 70 130 100
कोथिंबिर नं. २ नग 1700 1500 1800 1600
ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 35 300 500 410
पडवळ नं. ३ क्विंटल 85 300 370 340
पालक नं. ३ नग 350 1000 1200 1100
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 98 60 100 80
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 27 250 360 280
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 370
01/06/2023
आले नं. २ क्विंटल 15 1400 1800 1600
भेडी नं. २ क्विंटल 43 200 300 260
गवार नं. २ क्विंटल 25 200 320 240
घेवडा नं. २ क्विंटल 20 300 400 350
कोबी नं. २ क्विंटल 90 70 120 100
कोथिंबिर नं. २ नग 1600 1500 1800 1600
मका (कणीस) नं. १ क्विंटल 60 300 600 450
ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 22 400 500 430
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 180 50 90 70
वांगी नं. ३ क्विंटल 105 100 160 140
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 20 250 300 270
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 580
31/05/2023
भेडी नं. २ क्विंटल 370 200 300 250
गवार नं. २ क्विंटल 425 200 300 250
घेवडा नं. २ क्विंटल 150 300 450 400
कोबी नं. २ क्विंटल 670 70 120 90
कोथिंबिर नं. २ नग 7900 1500 1800 1700
ढोवळी मिरची नं. २ क्विंटल 235 400 500 450
पालक नं. ३ नग 3200 800 1200 1000
पावटा (भाजी) नं. १ क्विंटल 180 350 600 450
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 590 50 90 70
वांगी नं. ३ क्विंटल 370 100 180 150
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 540 200 300 250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3530

Ratnagiri bajar bhav today


शेअर करा

खात्रीशीर जाहिराती