बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


संभाजीनगर बाजार भाव

27-05-2023


शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 298 1695 1940 1835
गहू लोकल क्विंटल 44 2251 2485 2368
गहू बन्सी क्विंटल 80 2190 2500 2275
ज्वारी रब्बी क्विंटल 20 2810 3490 3400
ज्वारी शाळू क्विंटल 26 2400 3251 2825
हरभरा --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
हरभरा गरडा क्विंटल 3 8500 8500 8500
तूर --- क्विंटल 2 8451 8451 8451
तूर पांढरा क्विंटल 23 9200 9400 9300
तील पांढरा क्विंटल 1 11801 11801 11801
आंबा --- क्विंटल 1435 3000 8000 5500
अंजीर --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
चिकु --- क्विंटल 11 800 1200 1000
डाळींब --- क्विंटल 10 2000 6500 4250
लिंबू --- क्विंटल 18 1600 3000 2300
मोसंबी --- क्विंटल 12 1500 4000 2750
आले --- क्विंटल 31 5000 12000 8500
भेडी --- क्विंटल 79 1400 2200 1800
दुधी भोपळा --- क्विंटल 4 500 800 650
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 6 1200 1800 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 158 1200 2000 1600
गवार --- क्विंटल 9 1200 1800 1500
कैरी --- क्विंटल 60 1200 2000 1600
काकडी --- क्विंटल 64 1200 1600 1400
कांदा --- क्विंटल 3763 100 700 400
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2576 250 1100 750
कारली --- क्विंटल 15 1600 2200 1900
कोबी ---- क्विंटल 120 400 800 600
कोथिंबिर --- नग 4300 400 900 650
मेथी भाजी --- नग 3000 700 1200 950
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 55 1500 2000 1600
पालक --- नग 5000 500 800 650
शेवगा --- क्विंटल 80 1200 1600 1400
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 22 1500 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 152 400 700 550
वांगी --- क्विंटल 13 1600 2500 2050
चिंच लोकल क्विंटल 7 790 790 790
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 89 2200 3200 2700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9293
26/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 235 1950 2227 2119
बाजरी हिरवी क्विंटल 172 1840 2184 2034
गहू --- क्विंटल 166 2050 2628 2250
गहू हायब्रीड क्विंटल 46 2061 2260 2194
गहू बन्सी क्विंटल 101 2250 2740 2400
गहू अर्जुन क्विंटल 145 2100 2300 2200
ज्वारी --- क्विंटल 12 1900 3360 2700
ज्वारी रब्बी क्विंटल 6 3000 3000 3000
ज्वारी शाळू क्विंटल 9 1961 2830 2303
मका पिवळी क्विंटल 1413 1542 1777 1682
हरभरा --- क्विंटल 25 4330 4452 4430
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 9 4500 4570 4548
हरभरा काबुली क्विंटल 1 6105 6105 6105
तूर --- क्विंटल 8 8500 8875 8700
तूर पांढरा क्विंटल 6 7000 8000 7600
करडई --- नग 1 4800 4800 4800
सोयाबिन --- क्विंटल 48 4750 4775 4765
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 13 3000 4400 3894
सुर्यफुल --- क्विंटल 11 3450 3450 3450
तील पांढरा क्विंटल 2 12250 12250 12250
कांदा उन्हाळी क्विंटल 6170 250 955 700
चिंच --- क्विंटल 8 1200 1200 1200
चिंच लोकल क्विंटल 6 1190 1190 1190
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8612
25/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 768 1963 2331 2097
बाजरी हिरवी क्विंटल 290 1912 2198 2086
गहू --- क्विंटल 135 2125 2800 2250
गहू लोकल क्विंटल 40 2150 2325 2237
गहू हायब्रीड क्विंटल 50 1965 2415 2254
गहू बन्सी क्विंटल 85 2370 2676 2426
गहू अर्जुन क्विंटल 112 2200 2300 2250
ज्वारी --- क्विंटल 301 2400 4252 3100
ज्वारी रब्बी क्विंटल 3 2550 2550 2550
ज्वारी शाळू क्विंटल 83 2300 3000 2650
मका ---- क्विंटल 71 1500 1650 1575
मका हायब्रीड क्विंटल 60 1435 1750 1617
मका पिवळी क्विंटल 1819 1492 1755 1623
हरभरा --- क्विंटल 18 4500 4600 4550
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 12 4514 5550 4798
हरभरा गरडा क्विंटल 2 4500 4500 4500
तूर --- क्विंटल 1 8881 8881 8881
तूर काळी क्विंटल 3 6300 6300 6300
सोयाबिन --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9 4270 4270 4270
सुर्यफुल --- क्विंटल 5 3600 3600 3600
आंबा --- क्विंटल 1161 3000 8000 5500
चिकु --- क्विंटल 140 500 1200 850
डाळींब --- क्विंटल 15 1200 7500 4350
लिंबू --- क्विंटल 15 2000 3500 2750
मोसंबी --- क्विंटल 12 2000 4500 3250
शहाळे --- नग 9000 3000 4000 3500
आले --- क्विंटल 70 5000 12000 8500
बटाटा --- क्विंटल 750 800 1200 1000
भेडी --- क्विंटल 40 1400 2800 2100
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 500 800 650
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 5 1500 2500 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 160 500 800 650
गवार --- क्विंटल 8 1500 2500 2000
कैरी --- क्विंटल 260 1200 2000 1600
काकडी --- क्विंटल 77 800 1400 1100
कांदा --- क्विंटल 11790 150 750 513
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2706 200 900 600
कारली --- क्विंटल 22 1500 2000 1750
कोबी ---- क्विंटल 107 500 800 650
कोथिंबिर --- नग 9000 300 900 600
मका (कणीस) --- क्विंटल 30 800 1200 1000
मेथी भाजी --- नग 3000 500 1000 750
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 23 1200 1800 1500
पालक --- क्विंटल 4000 400 800 600
पालक --- नग 4000 400 800 600
शेवगा --- क्विंटल 42 1400 2200 1600
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 42 1500 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 520 300 800 550
वांगी --- क्विंटल 25 1200 1800 1500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 180 2000 3500 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26080
24/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 1008 1931 2255 2115
बाजरी हिरवी क्विंटल 237 1907 2175 2097
गहू --- क्विंटल 306 2067 2890 2480
गहू लोकल क्विंटल 46 2110 2250 2118
गहू हायब्रीड क्विंटल 75 1950 2420 2152
गहू बन्सी क्विंटल 60 2160 2700 2400
गहू अर्जुन क्विंटल 128 2200 2300 2300
ज्वारी --- क्विंटल 374 2750 4350 3475
ज्वारी रब्बी क्विंटल 25 2300 3000 2800
ज्वारी शाळू क्विंटल 82 2088 2881 2451
मका हायब्रीड क्विंटल 66 1400 1766 1636
मका पिवळी क्विंटल 132 1200 1475 1338
हरभरा --- क्विंटल 75 4113 4568 4495
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 9 4471 4570 4520
हरभरा काबुली क्विंटल 9 5900 6145 6050
तूर --- क्विंटल 18 8250 8843 8600
तूर पांढरा क्विंटल 46 7800 8650 8300
तूर काळी क्विंटल 2 8101 8500 8300
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 70 3500 4500 4000
सोयाबिन --- क्विंटल 54 4350 4635 4510
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 11 4525 4525 4525
सुर्यफुल --- क्विंटल 5 3800 3800 3800
सुर्यफुल काळे क्विंटल 1 3310 3310 3310
आंबा --- क्विंटल 804 3500 9000 6250
अंजीर --- क्विंटल 8 2000 3000 2500
डाळींब --- क्विंटल 12 1500 7500 4500
लिंबू --- क्विंटल 25 1400 3000 2200
शहाळे --- क्विंटल 18000 2500 3500 3000
आले --- क्विंटल 12 5000 12000 8900
बटाटा --- क्विंटल 450 800 1200 1000
भेडी --- क्विंटल 38 1200 1800 1500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 700 1200 950
फ्लॉवर --- क्विंटल 134 1200 2200 1700
गवार --- क्विंटल 8 1200 1800 1500
कैरी --- क्विंटल 220 1200 1800 1500
काकडी --- क्विंटल 105 800 1400 1100
कांदा --- क्विंटल 10522 138 750 494
कांदा उन्हाळी क्विंटल 9027 150 763 475
कारली --- क्विंटल 15 1200 2200 1700
कोबी ---- क्विंटल 150 300 500 400
कोथिंबिर --- क्विंटल 6000 300 900 600
मेथी भाजी --- नग 18000 2500 3500 3000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 20 800 1500 1150
पालक --- क्विंटल 3000 400 800 600
शेवगा --- क्विंटल 57 1400 3500 2450
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 12 1500 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 240 400 800 600
वांगी --- क्विंटल 13 1500 2500 2000
चिंच --- क्विंटल 8 1000 1350 1205
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 95 1800 3000 2400
मोहरी --- नग 1 4505 4505 4505
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 51826
23/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 837 2033 2260 2143
बाजरी हिरवी क्विंटल 348 1933 2196 2104
गहू --- क्विंटल 200 1950 2773 2275
गहू लोकल क्विंटल 33 2000 2415 2207
गहू हायब्रीड क्विंटल 13230 1891 2430 2222
गहू बन्सी क्विंटल 94 2171 2586 2200
गहू अर्जुन क्विंटल 148 2100 2400 2300
ज्वारी --- क्विंटल 282 2600 4100 3200
ज्वारी रब्बी क्विंटल 1 1876 1876 1876
ज्वारी शाळू क्विंटल 126 2188 3146 2710
मका ---- क्विंटल 54 1590 1730 1650
मका हायब्रीड क्विंटल 18 1666 1725 1696
मका पिवळी क्विंटल 877 1567 1783 1675
हरभरा --- क्विंटल 31 4500 4538 4525
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 18 3900 4570 4372
हरभरा काबुली क्विंटल 12 5000 5800 5600
मटकी लोकल क्विंटल 3 12500 12500 12500
तूर --- क्विंटल 4 9000 9000 9000
तूर पांढरा क्विंटल 45 8213 9024 8680
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 35 3500 4500 4000
सोयाबिन --- क्विंटल 22 4000 4500 4300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 30 4159 4541 4405
सुर्यफुल --- क्विंटल 14 3200 3688 3450
आंबा --- क्विंटल 1290 3000 8000 5500
अंजीर --- क्विंटल 5 1800 2500 2150
चिकु --- क्विंटल 14 800 1400 1100
डाळींब --- क्विंटल 12 600 6500 3550
लिंबू --- क्विंटल 8 2200 2800 2500
मोसंबी --- क्विंटल 21 1500 4500 3000
पपई --- क्विंटल 12 500 800 650
शहाळे --- नग 18000 3000 4000 3500
आले --- क्विंटल 17 7000 12000 9500
बटाटा --- क्विंटल 700 800 1200 1000
भेडी --- क्विंटल 69 1000 1600 1300
दुधी भोपळा --- क्विंटल 31 600 900 750
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 3 1200 1800 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 129 1500 1800 1650
गवार --- क्विंटल 5 1500 2000 1750
कैरी --- क्विंटल 110 1400 2200 1800
काकडी --- क्विंटल 168 800 1200 1000
कांदा --- क्विंटल 6810 113 715 481
कांदा उन्हाळी क्विंटल 3745 200 700 550
कारली --- क्विंटल 31 1500 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 41 300 600 450
मका (कणीस) --- क्विंटल 70 800 1000 900
मेथी भाजी --- क्विंटल 2000 700 1200 950
मेथी भाजी --- नग 2000 700 1200 950
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 36 1300 2200 1750
पालक --- नग 3000 500 800 650
शेवगा --- क्विंटल 44 2000 3000 2500
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 38 1500 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 224 300 800 550
वांगी --- क्विंटल 30 1500 3000 2250
चिंच लोकल क्विंटल 11 850 850 850
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 50 2500 3500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 32186
22/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 1241 1990 2400 2125
बाजरी हिरवी क्विंटल 280 1850 2742 2356
गहू --- क्विंटल 282 2100 2900 2200
गहू लोकल क्विंटल 48 2190 2400 2295
गहू हायब्रीड क्विंटल 86 2161 2440 2239
गहू अर्जुन क्विंटल 120 2300 2450 2350
ज्वारी --- क्विंटल 269 2575 4700 3300
ज्वारी शाळू क्विंटल 75 2376 3074 2714
मका ---- क्विंटल 247 1375 1700 1550
मका हायब्रीड क्विंटल 66 1401 1803 1669
मका पिवळी क्विंटल 480 1600 1775 1713
हरभरा --- क्विंटल 64 4500 4550 4538
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 39 4200 6200 5878
हरभरा काबुली क्विंटल 11 5600 6500 5900
तूर पांढरा क्विंटल 21 8100 8830 8638
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 62 3200 4200 3700
सोयाबिन --- क्विंटल 24 4500 4650 4600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9 4545 4545 4545
सुर्यफुल --- क्विंटल 4 3800 3900 3900
आंबा --- क्विंटल 3724 3000 9000 6000
अंजीर --- क्विंटल 7 2000 3000 2500
डाळींब --- क्विंटल 35 700 7500 4100
कलिंगड --- क्विंटल 40 500 800 650
लिंबू --- क्विंटल 12 1800 3000 2400
मोसंबी --- क्विंटल 12 1500 4500 3000
पपई --- क्विंटल 25 300 800 550
शहाळे --- नग 27000 3000 3500 3250
आले --- क्विंटल 15 6000 13000 9500
बटाटा --- क्विंटल 900 800 1400 1100
भेडी --- क्विंटल 61 1500 2500 2000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 500 800 650
फ्लॉवर --- क्विंटल 122 1200 1800 1500
गवार --- क्विंटल 15 1500 2500 2000
कैरी --- क्विंटल 365 1000 1600 1300
काकडी --- क्विंटल 77 1200 1600 1400
कांदा --- क्विंटल 7490 125 775 525
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1637 150 750 450
कारली --- क्विंटल 21 1500 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 65 300 700 500
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 74 1500 2300 1900
शेवगा --- क्विंटल 38 1400 2300 1850
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 58 1800 3000 2400
टोमॅटो --- क्विंटल 198 200 800 500
वांगी --- क्विंटल 22 1400 2500 1950
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 80 1800 3000 2400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18533
21/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 142 1901 2263 2169
बाजरी हिरवी क्विंटल 90 1971 2181 2000
गहू --- क्विंटल 15 1900 2750 2325
गहू बन्सी क्विंटल 75 2171 2581 2471
गहू अर्जुन क्विंटल 57 2100 2500 2200
ज्वारी --- क्विंटल 2 1500 1500 1500
ज्वारी रब्बी क्विंटल 10 2090 4200 3030
मका पिवळी क्विंटल 150 1700 1800 1750
हरभरा --- क्विंटल 1 3625 3625 3625
तूर --- क्विंटल 2 8900 8900 8900
सोयाबिन --- क्विंटल 32 4800 5000 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5 4071 4071 4071
सुर्यफुल --- क्विंटल 7 3800 3900 3850
तील पांढरा क्विंटल 2 12000 12000 12000
आंबा --- क्विंटल 1106 2500 9000 5750
अंजीर --- क्विंटल 12 1000 3000 2500
चिकु --- क्विंटल 97 700 1500 1100
डाळींब --- क्विंटल 30 1200 6500 3850
लिंबू --- क्विंटल 13 2200 2800 2500
मोसंबी --- क्विंटल 15 2500 4500 3500
आले --- क्विंटल 107 6000 13000 9500
बटाटा --- क्विंटल 800 800 1600 1200
भेडी --- क्विंटल 110 1200 2500 1850
दुधी भोपळा --- क्विंटल 20 600 1200 900
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 4 1500 2200 1850
फ्लॉवर --- क्विंटल 106 1200 1800 1500
गवार --- क्विंटल 5 1200 2000 1600
कैरी --- क्विंटल 295 1400 2000 1700
काकडी --- क्विंटल 82 800 1400 1100
कांदा --- क्विंटल 4850 100 600 350
कांदा उन्हाळी क्विंटल 7762 125 543 383
कारली --- क्विंटल 48 1500 2500 2000
कोबी ---- क्विंटल 82 300 600 450
कोथिंबिर --- नग 8400 400 800 600
मका (कणीस) --- क्विंटल 40 700 1200 950
मेथी भाजी --- नग 2500 800 1200 1000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 15 1200 1600 1400
पालक --- नग 3500 400 600 500
शेवगा --- क्विंटल 40 800 1800 1300
दोडका (शिराळी) --- क्विंटल 42 2500 3500 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 315 100 600 350
वांगी --- क्विंटल 46 1500 2500 2000
चिंच लोकल क्विंटल 11 780 780 780
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 131 2000 3000 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16774
20/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 1298 1875 2351 2121
बाजरी लोकल क्विंटल 3 2000 2200 2100
बाजरी हिरवी क्विंटल 227 2090 2281 2193
गहू --- क्विंटल 349 2050 2703 2277
गहू लोकल क्विंटल 10 2110 2400 2255
गहू बन्सी क्विंटल 136 2025 2630 2460
गहू अर्जुन क्विंटल 10 2150 2150 2150
ज्वारी --- क्विंटल 299 2152 3168 2633
ज्वारी रब्बी क्विंटल 12 1500 1500 1500
ज्वारी शाळू क्विंटल 40 2499 3700 3099
मका ---- क्विंटल 29 1500 1700 1550
मका पिवळी क्विंटल 10 1800 1800 1800
हरभरा --- क्विंटल 42 4000 4600 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 17 3810 4580 4450
हरभरा काबुली क्विंटल 7 5830 6030 5980
तूर --- क्विंटल 13 8551 9058 8826
तूर पांढरा क्विंटल 32 8750 9131 8900
भुईमुग शेंग (सुकी) --- क्विंटल 37 3500 4500 4000
सोयाबिन --- क्विंटल 19 4438 4655 4622
सुर्यफुल काळे क्विंटल 2 3600 3650 3650
आंबा --- क्विंटल 2846 4000 8000 6000
अंजीर --- क्विंटल 6 2500 3000 2750
चिकु --- क्विंटल 32 800 1500 1150
डाळींब --- क्विंटल 30 1200 6500 3800
कलिंगड --- क्विंटल 40 500 1000 750
लिंबू --- क्विंटल 22 2300 3500 2900
मोसंबी --- क्विंटल 10 2300 5000 3600
शहाळे --- नग 18000 2500 3000 2750
आले --- क्विंटल 25 7000 11000 9000
बटाटा --- क्विंटल 900 1200 1500 1350
भेडी --- क्विंटल 77 1500 3000 2250
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 700 1200 950
चवळी (शेंगा) --- क्विंटल 12 1200 2300 1750
फ्लॉवर --- क्विंटल 118 1500 2000 1750
गवार --- क्विंटल 7 1500 3500 2500
काकडी --- क्विंटल 111 1200 1600 1400
कांदा --- क्विंटल 3475 100 600 350
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2103 150 750 450
कारली --- क्विंटल 21 1700 3100 2400
कोबी ---- क्विंटल 73 300 600 450
कोथिंबिर --- नग 7000 500 800 650
मका (कणीस) --- क्विंटल 10 800 1200 1000
मेथी भाजी --- नग 3100 700 1200 950
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 52 1200 1600 1400
पालक --- क्विंटल 3500 400 600 500
पालक --- नग 3500 400 600 500
शेवगा --- क्विंटल 32 1500 2500 2000
टोमॅटो --- क्विंटल 290 300 800 550
वांगी --- क्विंटल 31 1400 2500 1950
चिंच --- क्विंटल 10 1115 1460 1250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 72 1400 3500 2400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16509
19/05/2023
बाजरी --- क्विंटल 1156 2111 2546 2258
बाजरी हिरवी क्विंटल 306 1925 2329 2218
गहू --- क्विंटल 338 2037 2667 2252
गहू लोकल क्विंटल 49 2150 2450 2300
गहू हायब्रीड क्विंटल 49 2000 2356 2250
गहू बन्सी क्विंटल 127 2125 2490 2365
गहू अर्जुन क्विंटल 142 2200 2300 2300
ज्वारी --- क्विंटल 252 2505 3940 3000
ज्वारी रब्बी क्विंटल 30 1671 3400 2400
ज्वारी शाळू क्विंटल 33 2340 3800 3060
मका ---- क्विंटल 8 1600 1650 1625
मका हायब्रीड क्विंटल 96 1685 1720 1690
मका पिवळी क्विंटल 1723 1583 1778 1681
हरभरा --- क्विंटल 78 4375 4992 4932
तूर --- क्विंटल 22 8151 8601 8276
तूर पांढरा क्विंटल 41 8700 9201 9000
तूर काळी क्विंटल 8 8500 9000 8700
उडीद लोकल नग 1 3405 3405 3405
करडई --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
सोयाबिन --- क्विंटल 39 4500 4726 4625
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4 4400 4400 4400
सुर्यफुल --- क्विंटल 69 3875 3981 3925
तील पांढरा क्विंटल 3 9600 9600 9600
कांदा --- क्विंटल 4661 150 660 425
कांदा उन्हाळी क्विंटल 9435 125 610 425
चिंच --- क्विंटल 20 1100 1300 1215
चिंच लोकल क्विंटल 14 952 952 952
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18704

sambhajinagar bajar bhav todayखात्रीशीर जाहिराती